tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: Optymalizacja technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej. Temat: Zastosowanie środowiskowych bakterii kwasu mlekowego do optymalizacji procesu produkcji ekologicznych twarogów”

2020

Tytuł projektu:

„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: Optymalizacja technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej. Temat: Zastosowanie środowiskowych bakterii kwasu mlekowego do optymalizacji procesu produkcji ekologicznych twarogów”

W Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie będzie realizowany projekt pt. „Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: Optymalizacja technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej. Temat: Zastosowanie środowiskowych bakterii kwasu mlekowego do optymalizacji procesu produkcji ekologicznych twarogów na podstawie dotacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pokrycie kosztów badań w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2020 r. Badanie to realizowane będzie w okresie maj-listopad 2020 r. w Zakładzie Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS.

W projekcie podjęta zostanie próba opracowania innowacyjnej technologii, zakładającej zastosowanie specjalnie dobranych środowiskowych bakterii kwasu mlekowego do poprawy jakości technologicznej, właściwości prozdrowotnych i sensorycznych ekologicznych twarogów kwasowych i kwasowo-podpuszczkowych.

Planuje się opublikowanie oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu w formie sprawozdania na stronie internetowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego do dnia 15.11.2020 r.

Oczekiwane rezultaty opublikowane zostaną na stronie internetowej www.ibprs.pl w zakładce „Projekty i programy”.

Rezultaty wspieranego projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego. Za pośrednictwem CDR-u i ODR-ów udostępniona zostanie przewodnik do produkcji serów twarogowych z wykorzystaniem środowiskowych bakterii kwasu mlekowego.