tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Rodzaj projektu:
Projekt finansowany przez ministra rolnictwa ze środków budżetu Państwa

Nazwa programu:
badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego

Nazwa projektu:
„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów w zakresie przetwórstwa mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów”

Nr projektu:
Decyzja nr PJ.re.027.1.2019

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski

Termin realizacji:
24.04.2019-15.11.2019

Wnioskodawca projektu:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Wartość dofinansowania:
299 230

Całkowity koszt inwestycji:
299 230

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów w zakresie przetwórstwa mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów

Krótki opis projektu: (Cel projektu, zadania, grupy docelowe, efekty projektu)

Celem prowadzanych badań w ekologicznym przetwórstwie mięsa w 2019 roku było przygotowanie liofilizatu kultur bakterii mlekowych z serwatki kwasowej (Lactobacillus fermentum i Lactobacillus plantarum) i ich wykorzystanie w technologii produkcji wyrobów mięsnych (wołowina i wieprzowina) o długim okresie przechowywania. W pozyskaniu kultur startowych została wykorzystana serwatka kwasowa z ekologicznej produkcji twarożków z mleka surowego na Podkarpaciu. Rozpoczęto prace nad wykorzystaniem otrzymanych kultur środowiskowych (serwatka z rolnictwa ekologicznego Podkarpacia).

Działania popularyzatorskie:

Referat „Wpływ zastosowania szczepu bakterii Lactobacillus plantarum S21 na zmiany oksydacyjne kiełbas surowo dojrzewających”. X Sympozjum Naukowe nt. „Probiotyki w żywności” Kiry pod Zakopanem 10-12.04.2019r. – dr inż. Okoń A. Plakat „Zastosowanie wybranych szczepów bakterii kwasu mlekowego wyizolowanych z serwatki kwasowej w wyrobach mięsnych fermentowanych”. 51 Dni Przemysłu Mięsnego – Perspektywy zmian prawa żywnościowego w zakresie znakowania produktów mięsnych i stosowania dozwolonych substancji dodatkowych oraz Sympozjum Naukowo-Techniczne – Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce, Warszawa, 16 maja 2019 r. Warszawa: Wydawnictwa IBPRS, 2019 s. 49-50. – dr inż. Okoń A., dr inż. Szymański P., prof. dr hab. Dolatowski Z., prof. dr hab. Kołożyn-Krajewska D., dr hab. inż. Zielińska D., dr inż. Neffe-Skocińska K., dr inż. Żurawski H.