tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Rodzaj projektu:
Projekt finansowany przez ministra rolnictwa ze środków budżetu Państwa

Nazwa programu:
badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego

Nazwa projeku:
„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: Badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym”

Nr projektu:
Decyzja nr PJ.re.027.1.2019

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski

Termin realizacji:
24.04.2019-15.11.2019

Wnioskodawca projektu:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Wartość dofinansowania:
291 870

Całkowity koszt inwestycji:
291 870

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: Badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Krótki opis projektu: (Cel projektu, zadania, grupy docelowe, efekty projektu)

Celem badań była ocena parametrów procesu wędzenia w przygotowanej nowej wędzarni tradycyjnej zapewniającej bezpieczne zdrowotnie produkty. Problem wędzenia jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i powinien być kontynuowany ze względu na poważne zagrożenie zdrowia konsumenta. Wstępne badania wskazują na pozytywne wyniki dotyczące ograniczenia spalania drewna. Ponadto obserwujemy pozytywne oceny sensoryczne procesu wędzenia w nowej wędzarni.

Działania popularyzatorskie:

Plakat „Ocena wpływu parametrów wędzenia i budowy wędzarni na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wędzonych produktach mięsnych”. II Konferencja Naukowa – Bezpieczeństwo żywności i żywienia, Przemyśl, 22-23.11.2019r. – mgr inż. Ruda B., dr inż. Okoń A., mgr inż. Łaszkiewicz B., dr inż. Szymański P.