tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Oddział Chłodnictwa
i Jakości Żywności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

„Specjalistyczna wiedza pracowników drogą do sukcesu jednostki naukowej”

Projekt Nr POKL.08.01.01-10-634/10

Tytuł projektu:

„Specjalistyczna wiedza pracowników drogą do sukcesu jednostki naukowej”

Projekt realizowany przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Priorytet
VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie
8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Realizacja projektu przewidziana została na okres od 01.08.2011 do 31.07.2013.

CEL PROJEKTU I GRUPA DOCELOWA

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 39 pracowników, w tym 29 kobiet i 10 mężczyzn, zatrudnionych w IBPRS Oddziale Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi, przez przeprowadzenie szkoleń:

  1. Kursy języka angielskiego (poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany)
  2. Szkolenia techniczne:
  • System zarządzania w laboratorium badawczym
  • Wymagania techniczne w laboratorium mikrobiologicznym, nowoczesne techniki badawcze, a jakość i bezpieczeństwo żywności
  • Kompetencje techniczne w laboratoriach badawczych
  • Wymagania techniczne w laboratorium fizykochemicznym, nowoczesne techniki badawcze, a jakość i bezpieczeństwo żywności
  • Bezpieczeństwo zdrowotne żywności
  • Wykorzystywanie metod statystycznych w badaniach naukowych
  • Autoprezentacja i sztuka efektywnej prezentacji. Asertywność

Grupę docelową w 100% stanowią pracownicy zatrudnieni w IBPRS Oddziale Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi, których miejscem pracy jest woj. łódzkie.

Kursy języka angielskiego kierujemy bezpośrednio do pracowników, którzy aktywnie uczestniczą w pracach badawczych, sympozjach i na co dzień muszą wykorzystywać znajomość języka angielskiego.

Szkolenia techniczne kierujemy w szczególności do pracowników z Zakładu Jakości Żywności i Zakładu Technologii i Techniki Chłodnictwa, którzy są bezpośrednio zaangażowani i uczestniczący w pracach naukowo-badawczych i wdrożeniowych, a w dobie stale zmieniających się norm, wymagań jakościowych i trendów w dziedzinie B+R muszą doskonalić i poszerzać swoją wiedzę.

Rekrutacja, od 08.2011 do 06.2013, prowadzona będzie na bieżąco i zgodnie z harmonogramem szkoleń.

Harmonogram szkoleń do programu POKL.08.01.01-10-634/10

Zadanie 2 „Kursy języka angielskiego”

Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się w każdy piątek miesiąca, tj.:

w 2011 r.

– listopad: 10
– grudzień: 9, 16, 22 (czwartek)

w 2012 r.

– styczeń: 5 (czwartek), 13, 20, 27
– luty: 3, 10, 17, 24
– marzec: 2, 9, 16, 23, 30
– kwiecień: 5 (czwartek), 13, 20, 27
– maj: 11, 18, 22 (wtorek)
– czerwiec: 1, 15, 22
– lipiec: 6, 16 (poniedziałek), 20, 27
– sierpień: 3, 10, 14 (wtorek), 29 (środa), 31
– wrzesień: 7, 12 (środa), 21, 28
– październik: 5, 12, 19, 26
– listopad: 9, 16, 23, 30
– grudzień: 3 (poniedziałek), 14, 21

w 2013 r.

– styczeń: 9, 11, 18, 25
– luty: 1

grupa I – poziom ACTIVE ENGISH B1, B2 godz. 9.00 – 10.30

grupa II – poziom GENERAL ENGLISH A1.2 (elementary) godz. 10.40 – 12.10

grupa III – poziom GENERAL ENGLISH A2.1 (pre-intermediate) godz. 12.20 – 13.50

Zadanie 3 „Szkolenia techniczne m.in. wg. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005”

Szkolenie 1 SYSTEMY ZARZĄDZANIA W LABORATORIUM BADAWCZYM

Czas trwania: 96 godz. (12 dni po 8 godz. zegarowych)
Zajęcia będą odbywać się w godz. 8.00 – 16.00

2012 r.

12-13 listopada (16 godz.)
06-07 grudnia (16 godz.)

2013 r.

15-16 stycznia (16 godz.)
07-08 lutego (16 godz.)
04-05 marca (16 godz.)
03-04 kwietnia (16 godz.)

Szkolenie 2 WYMAGANIA TECHNICZNE W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM, NOWOCZESNE TECHNIKI BADAWCZE, A JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Czas trwania: 96 godz. (12 dni po 8 godz. zegarowych)
Zajęcia będą odbywać się w godz. 8.00 – 16.00

2012 r.

15 października (8 godz.)
29-30 października (16 godz.)
07 listopada (8 godz.)

2013 r.

14 stycznia (8 godz.)
28-29 stycznia (16 godz.)
08 marca (8 godz.)
27 marca (8 godz.)
08-09 kwietnia (16 godz.)
18 kwietnia (8 godz.)

Szkolenie 3 KOMPETENCJE TECHNICZNE W LABORATORIACH BADAWCZYCH

Czas trwania: 96 godz. (12 dni po 8 godz. zegarowych)
Zajęcia będą odbywać się w godz. 8.00 – 16.00

2012 r.

22-23 października (16 godz.)
26-27 listopada (16 godz.)

2013 r.

06-07 maja (16 godz.)
28-29 maja (16 godz.)
03-04 czerwca (16 godz.)
10-11 czerwca (16 godz.)

Szkolenie 4 WYMAGANIA TECHNICZNE W LABORATORIUM FIZYKOCHEMICZNYM, NOWOCZESNE TECHNIKI BADAWCZE, A JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Czas trwania: 96 godz. (12 dni po 8 godz. zegarowych)
Zajęcia będą odbywać się w godz. 8.00 – 16.00

2012 r.

27 sierpnia (8 godz.)
10-11 września (16 godz.)
24 września (8 godz.)
01-02 października (16 godz.)

2013 r.

04 lutego (8 godz.)
28 lutego (8 godz.)
18 marca (8 godz.)
17-19 czerwca (24 godz.)

Szkolenie 5 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W LABORATORIUM ZAJMUJĄCYM SIĘ BADANIEM ŻYWNOŚCI

Czas trwania: 30 godz. (6 dni po 5 godz. zegarowych)

2012 r.

22 marca (5 godz.) 9.00 – 14.00
21 czerwca (5 godz.) 8.00 – 13.00
28 czerwca (5 godz.) 8.00 – 13.00
12-13 grudnia (10 godz.) 9.00 – 14.00

2013 r.

01 marca (5 godz.) 9.00-14.00

Szkolenie 6 WYKORZYSTYWANIE METOD STATYSTYCZNYCH W BADANIACH NAUKOWYCH

Czas trwania: 60 godz.

2011 r.

03-04 listopada (10 godz. zegarowych) 8.30 – 13.30

2012 r.

18-19 września (20 godz. dydaktycznych) 8.00 – 16.00
10-11 października (20 godz. dydaktycznych) 8.00 – 16.00
06 listopada (10 godz. dydaktycznych) 8.00 – 16.00

Szkolenie 7 AUTOPREZENTACJA I SZTUKA EFEKTYWNEJ PREZENTACJI. ASERTYWNOŚĆ

Czas trwania: 20 godz. (4 dni po 5 godz. zegarowych)

2011 r.

19 grudnia (5 godz.) 11.00-16.00
20 grudnia (5 godz.) 10.00-15.00

2012 r.

24-25 stycznia (10 godz.) 9.00-14.00

Szkolenie 8 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W SYTUACJACH ZAWODOWYCH. DIALOG W KONFLIKCIE

Czas trwania: 20 godz. (4 dni po 5 godz. zegarowych)

2013 r.

25-26 czerwca (10 godz.)
04-05 lipca (10 godz.)

Szkolenie 9 PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I OCHRONY WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

Czas trwania: 12 godz. (2 dni po 6 godz. zegarowych)

2013 r.

11-12 lipca (12 godz.)

Szkolenie 10 PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Czas trwania: 12 godz. (2 dni po 6 godz. zegarowych)

2013 r.

29-30 lipca (12 godz.)

INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN TERMINÓW LUB GODZIN SZKOLEŃ BEDĄ PRZEKAZYWANE NA BIEŻĄCO, POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, NA ADRESY E-MAILOWE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

KONTAKT

IBPRS Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84
92-202 Łódź

Sekretariat
tel. 42 674 64 14
fax. 42 674 81 24
sekretariat@och-ibprs.pl

Marta Kowalska
tel. 42 674 64 14 wew. 311
tel. 42 674 80 53
marta.kowalska@och-ibprs.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/3/634/2012 na dostawę materiałów biurowych do budynku IBPRS Oddziału Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi, na potrzeby realizacji projektu nr POKL.08.01.01-10-634/10

Zapytanie

Załącznik

– Wydłużenie terminu na składanie ofert i sprostowanie

– Protokół z wyboru wykonawcy

2. ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/4/634/2012 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek do budynku IBPRS Oddziału Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi, na potrzeby realizacji projektu nr POKL.08.01.01-10-634/10

Zapytanie

Załącznik

– Wydłużenie terminu na składanie ofert

– Protokół z wyboru wykonawcy

3. ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/5/634/2012 na przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach cyklu szkoleń technicznych m. in. wg normy PN-EN ISO/IEC17025:2005 na potrzeby realizacji projektu nr POKL.08.01.01-10-634/10 z tematu „Wymagania techniczne w laboratorium mikrobiologicznym,nowoczesne techniki badawcze, a jakość i bezpieczeństwo żywności”

Zapytanie

– Wydłużenie terminu na składanie ofert

4. ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/1/634/2013 na dostawę materiałów biurowych do budynku IBPRS Oddziału Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi, na potrzeby realizacji projektu nr POKL.08.01.01-10-634/10 pt. „Specjalistyczna wiedza pracowników drogą do sukcesu jednostki naukowej”

Zapytanie

Załącznik

– Protokół z wyboru wykonawcy

5. ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/2/634/2013 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek do budynku IBPRS Oddziału Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi, na potrzeby realizacji projektu nr POKL.08.01.01-10-634/10 pt. „Specjalistyczna wiedza pracowników drogą do sukcesu jednostki naukowej”

Zapytanie

Załącznik

– Protokół z wyboru wykonawcy

BENEFICJENT DOPUSZCZA RÓWNIEŻ OFERTY PRZESYŁANE FAXEM NA NR 42 674 81 24