tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Określenie wpływu ograniczenia chemicznej ochrony roślin na występowanie mykotoksyn, grzybów i alkaloidów w uprawach polowych oraz opracowanie działań zapobiegawczych powstawania takich zagrożeń w ekologicznej produkcji rolniczej

2018

Tytuł projektu:

„Określenie wpływu ograniczenia chemicznej ochrony roślin na występowanie mykotoksyn, grzybów i alkaloidów w uprawach polowych oraz opracowanie działań zapobiegawczych powstawania takich zagrożeń w ekologicznej produkcji rolniczej”

W Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie będzie realizowany projekt pt. „Określenie wpływu ograniczenia chemicznej ochrony roślin na występowanie mykotoksyn, grzybów i alkaloidów w uprawach polowych oraz opracowanie działań zapobiegawczych powstawania takich zagrożeń w ekologicznej produkcji rolniczej” na podstawie dotacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pokrycie kosztów badań w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2018 r. Badanie to realizowane będzie w okresie maj-listopad 2018 r.w Zakładzie Technologii Fermentacji IBPRS.

Celem wspieranego projektu będzie opracowanie innowacyjnej metody biokonserwacji przechowywanego ziarna zbóż z zastosowaniem preparatów składających się ze szczepów drożdży o właściwościach antagonistycznych wobec różnych gatunków grzybów pleśniowych.

Planuje się opublikowanie oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu w formie sprawozdania na stronie internetowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego do dnia 15.11.2018 r.

Oczekiwane rezultaty opublikowane zostaną na stronie internetowej www.ibprs.pl w zakładce „Projekty i programy”.

Rezultaty wspieranego projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze upraw zbóż w systemie ekologicznym. Za pośrednictwem CDR-u w Brwinowie i ODR-ów udostępniona zostanie instrukcja technologiczna wykorzystania wyników badań, czyli instrukcja stosowania nowo opracowanego preparatu drożdżowego służącego do ochrony przechowywanego ziarna zbóż przed skażeniem pleśniami i ich metabolitami.