tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English
Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i technologicznej, w ramach konsorcjum z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i technologicznej, w ramach konsorcjum z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

Rodzaj projektu:Projekt współfinansowany ze środków budżetu Państwa, zawarta umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Nazwa programu:Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019 w ramach...