tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Rodzaj projektu:
Projekt współfinansowany ze środków budżetu Państwa, zawarta umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nazwa programu:
Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019 w ramach Działania 5 – „Poszukiwanie   Partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca” o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy”

Nazwa projektu:
„Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i technologicznej, w ramach konsorcjum z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach”

Nr projektu:
0001.DDD.6509.00041.2018.05

Kierownik projektu:
dr Beata Bartodziejska

Termin realizacji:
20.11.2019-20.11.2020

Wnioskodawca projektu:
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

Koalicjant:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego,
MB Monika Bankiewicz, Strzelsok
Jarosław Strzelecki
PHU Daniel Byster 
„Gorgol” Ireneusz Gorgol

Wartość dofinansowania:
930 764,00 w tym 338 518,87 ze środków publicznych (w tym 814 877,46 dla IBPRS)

Całkowity koszt inwestycji:
1 113 227,19

 

Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i technologicznej, w ramach konsorcjum z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

Krótki opis projektu: (Cel projektu, zadania, grupy docelowe, efekty projektu)

Projekt jest realizowany z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach – Liderem projektu, Moniką Bankiewicz prowadzącą gospodarstwo sadownicze – MB Monika Bankiewicz, Jarosławem Strzeleckim prowadzącym działalność gospodarczą – „Strzelsok”, Danielem Byster prowadzącym działalność gospodarczą – PHU Daniel Byster oraz Ireneusz Gorgol – Firma „GORGOL” działającymi wspólnie w ramach grupy operacyjnej „Polski ocet owocowy

Ocet, jest jednym z najstarszych produktów fermentacyjnych, znanym już 10000 lat temu. Obecnie, służy do zakwaszania smaku potrawy. Jest składnikiem sosów, ketchupów, musztard. Stosuje się go w kosmetyce, medycynie. W zależności od użytego do jego produkcji surowca wyróżnia się różne jego odmiany: biały, winny, ziemniaczany, spirytusowy, destylowany, balsamiczny, ryżowy, owocowy, kokosowy, kombucha, szampański, sherry itp. W Polsce najpopularniejszym octem jest 10% ocet spirytusowy. Ze względu na dobrą koniunkturę w segmencie octów smakowych i owocowych wiele octowni zaczyna wprowadzać je do swojej oferty. Jednak zdecydowana większość tego typu produktów komercyjnie dostępnych jest produkowana przez firmy zagraniczne, najczęściej z dodatkiem chemicznych środków konserwujących. Problem stanowi brak na rynku dostępności do produktu naturalnego, o właściwościach prozdrowotnych. Dlatego też, istnieje potrzeba produkcji naturalnego octu owocowego z wykorzystaniem lokalnych soków owocowych. Opracowana innowacyjna technologia produkcji octu owocowego przyczyni się do zwiększenia stopnia dywersyfikacji gospodarstw rolnych. Otrzymany w projekcie technologii ocet owocowy będzie nie tylko doskonałym naturalnym środkiem konserwującym czy przyprawą. Dzięki synergistycznemu działaniu poszczególnych składników: kwasów organicznych, aminokwasów, związków mineralnych, witamin, polifenoli będzie także zaliczany do tak pożądanej przez konsumentów żywności funkcjonalnej. Użycie lokalnych szczepów drobnoustrojów spowoduje uzyskanie produktu o niepowtarzalnej jakości, podkreślającej różnorodność w zależności od regionu i odmiany owocu. Projekt skierowany będzie do grupy docelowej, którą stanowić będą sadownicy, producenci owoców i soków owocowych. Technologia otrzymywania octu owocowego może być wdrożona w każdym gospodarstwie rolnym, które ma przystosowane warunki środowiskowe i odpowiednie wyposażenie. Ponadto, do produkcji octu mogą być stosowane soki tłoczone z różnych gatunków owoców. Obecnie na rynku żywnościowym można zaobserwować wysoką dynamikę rozwoju produktów funkcjonalnych o potwierdzonych naukowo walorach prozdrowotnych, niskoprzetworzonych. Biorąc pod uwagę obecne trendy zdrowego odżywiania, spożywania produktów typu „fit”, w tym także produktów sprzyjających odchudzaniu, otrzymany w innowacyjnej technologii ocet owocowy będzie charakteryzował się bardzo wysokim potencjałem rynkowym. Ponadto, coraz większą popularnością cieszą się produkty wytwarzane na małą skalę, niskoprzetworzone, bogate w substancje odżywcze, w tym makro i mikro elementy, konieczne do właściwego funkcjonowania organizmu. Powstały innowacyjny produkt oprócz w/w opisanych cech, będzie zawierał bakterie o właściwościach probiotycznych, które są niezbędne do prawidłowego działania przewodu pokarmowego, w tym głównie mikrobiotu jelitowego. 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu – octu owocowego oraz innowacyjnej produkcji octu owocowego z wykorzystaniem lokalnych szczepów mikroorganizmów umożliwiającej otrzymanie bioróżnorodności produktu o potencjalnych walorach prozdrowotnych oraz wytworzenie innowacyjnego produktu pozbawionego chemicznych konserwantów, a zawierającego jedynie naturalne metabolity drobnoustrojów, dzięki czemu produkt końcowy charakteryzować się będzie wysoką jakością i wartością żywieniową, bezpieczeństwem oraz powtarzalnością cech sensorycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Projekt w trakcie realizacji.