tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Rodzaj projektu:
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
ze środków budżetu Państwa

Nazwa programu:
OPUS 16

Nazwa projeku:
„Naturalne substancje bioaktywne rodzimych roślin zielarskich w biologicznej ochronie zbóż – od kompleksowej analizy ich składu i aktywności po modelowanie parametrów procesu”

Nr projektu:
UMO-2018/31/B/NZ9/03485

Kierownik projektu:
dr hab. A.Waśkiewicz

Koordynator w IBPRS:
dr hab. inż. Marcin Bryła, prof. IBPRS

Termin realizacji:
17.07.2019-16.07.2022

Wnioskodawca projektu:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Skład konsorcjum:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Wartość dofinansowania:
1 289 100 ZŁ w tym 198 520 ZŁ dla IBPRS

Całkowity koszt inwestycji:
1 289 100

 

Naturalne substancje bioaktywne rodzimych roślin zielarskich w biologicznej ochronie zbóż – od kompleksowej analizy ich składu i aktywności po modelowanie parametrów procesu

Krótki opis projektu: (Cel projektu, zadania, grupy docelowe, efekty projektu)

Celem naukowym projektu jest kompleksowa analiza składu i aktywności biologicznej olejków eterycznych (EO) oraz ich rolę w procesie (i) hamowania wzrostu grzybów Fusarium oraz (ii) degradacji / transformacji mykotoksyn w badaniach in vitro i in vivo. Szczególny nacisk w projekcie kładzie się na wyjaśnienie mechanizmu działania EO w procesie hamowania wzrostu grzybów i degradacji/transformacja mykotoksyn. Zostaną zweryfikowane następujące hipotezy badawcze: (i) profil związków lotnych metabolitów roślin ziołowych i ich aktywność biologiczna jest ściśle zależna od ich pochodzenia oraz udziału głównych substancji czynnych; (ii) skuteczność działania EO w odniesieniu do wzrostu Fusarium i biosyntezy przez nie mykotoksyn zależy od warunków procesu; (iii) zdolność i mechanizm degradacji / transformacji toksyn Fusarium przez EO są różne i mogą zależeć od rodzaju toksyny i składu olejków eterycznych; (iv) EO mogą wpływać na strukturę komórkową grzyba, integralność błony komórkowej oraz proteom w zależności od ich pochodzenia i składu; (v) EO mogą zmniejszyć częstość występowania choroby Fusarium i mykotoksyn w warunkach polowych i poprawiać zdrowie roślin.