tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Rodzaj projektu:
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
ze środków budżetu Państwa

Nazwa programu:
OPUS 16

Nazwa projeku:
„Nowe pochodne roślinnych kwasów karboksylowych jako aktywne składniki biopreparatów bezpiecznych dla człowieka i środowiska naturalnego”

Nr projektu:
UMO-2018/31/B/NZ7/03083

Kierownik projektu:
prof. dr hab. W. Lewandowski

Koordynator w IBPRS:
dr inż. Renata Choińska

Termin realizacji:
28.06.2019-27.06.2022

Wnioskodawca projektu:
Politechnika Białostocka

Skład konsorcjum:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Wartość dofinansowania:
957 800 w tym 320 000 dla IBPRS

Całkowity koszt inwestycji:
957 800 ZŁ

Nowe pochodne roślinnych kwasów karboksylowych jako aktywne składniki biopreparatów bezpiecznych dla człowieka i środowiska naturalnego

Krótki opis projektu: (Cel projektu, zadania, grupy docelowe, efekty projektu)

W roku 2019 zrealizowano w IBPRS następujące zadania:

  • Przeprowadzone zostały wstępne prace dotyczące opracowania metodyki analizy aktywności antymikrobiologicznej dla kwasów o silnym zabarwieniu (kwas galusowy i taninowy) utrudniających lub uniemożliwiających pomiary zmian absorbancji w czasie wzrostu w hodowlach płynnych.
  • Na podstawie zebranych danych literaturowych opracowana została robocza wersja rękopisu artykułu naukowego zatytułowanego: Alpha-hydroxy acids as natural health promoting agents – antimicrobial properties of mandelic acid, gallic acid and their derivatives, planowanego do złożenia w 2020 w czasopiśmie Brazilian Journal of Microbiology (70). Celem artykułu o charakterze przeglądowym jest podsumowanie najnowszych doniesień dot. właściwości przeciwdrobnoustrojowych i antyutleniających kwasów migdałowego i galusowego oraz prób modyfikacji ich struktury chemicznej do poprawy w/w właściwości.
  • Konsultacje merytoryczne z Kierownikiem projektu prof. Włodzimierzem Lewandowskim w zakresie tematyki projektu umożliwiające pisanie wspólnej publikacji naukowej pt. Ingredients of the “anti-inflammatory diet” and their real effectiveness in the prevention and therapy of immune-related diseases. Celem pracy jest omówienie właściwości i mechanizmów działania składników znajdujących się w diecie człowieka na aktywność układu immunologicznego i niwelowanie ewentualnych stanów zapalnych powstających w organizmie człowieka.

Praca nie została jeszcze ukończona a planowana data jej publikacji to 2020 rok.