tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English
Dofinansowanie projektu NeoGIANT „Premia na Horyzoncie 2”

Dofinansowanie projektu NeoGIANT „Premia na Horyzoncie 2”

Rodzaj projektu:Projekt współfinansowany ze środków budżetu Państwa, umowa zawarta z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Źródło dofinansowaniaNa podstawie części IV. ust. 11 komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2019 r. o...
Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Rodzaj projektu:Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki ze środków budżetu Państwa Nazwa programu:Projekt w ramach inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup aparatury naukowo-badawczej stanowiącej strategiczną infrastrukturę badawczą...
Prowadzenie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowym znaczeniu

Prowadzenie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowym znaczeniu

Rodzaj projektu:Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki ze środków budżetu Państwa Nazwa programu:dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego SPUB Nazwa projektu:„Prowadzenie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu Biotechnologii...
Prowadzenie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowym znaczeniu

Prowadzenie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowym znaczeniu

Rodzaj projektu:Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki ze środków budżetu Państwa Nazwa programu:dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego SPUB Nazwa projektu:„Prowadzenie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu Biotechnologii...