tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: optymalizacja technologii procesów wędzenia wędlin, serów i ryb ekologicznych

2018

Tytuł projektu:

„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: optymalizacja technologii procesów wędzenia wędlin, serów i ryb ekologicznych”

W Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie będzie realizowany projekt pt. „Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: optymalizacja technologii procesów wędzenia wędlin, serów i ryb ekologicznych” na podstawie dotacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pokrycie kosztów badań w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2018 r. Badanie to realizowane będzie w okresie maj-listopad 2018 r. w Zakładzie Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS.

Celem projektu jest przygotowanie poprawnego procesu wędzenia w wędzarni tradycyjnej pozwalające na ograniczenie poziomu WWA w wyrobach mięsnych, serach i rybach.

Planuje się opublikowanie oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu w formie sprawozdania na stronie internetowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego do dnia 15.11.2018 r.

Oczekiwane rezultaty opublikowane zostaną na stronie internetowej www.ibprs.pl w zakładce „Projekty i programy”.

Rezultaty wspieranego projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego. Za pośrednictwem CDR-u i ODR-ów udostępniona zostanie instrukcja technologiczna poprawnego wędzenia mięsa serów i ryb ograniczającego poziom WWA.