tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów, w tym wykorzystanie fermentowanego mleka różnych ras zwierząt w zakresie przetwórstwa mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów

2018

Tytuł projektu:

„Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów, w tym wykorzystanie fermentowanego mleka różnych ras zwierząt w zakresie przetwórstwa mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów”

W Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie będzie realizowany projekt pt. „Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów, w tym wykorzystanie fermentowanego mleka różnych ras zwierząt w zakresie przetwórstwa mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów” na podstawie dotacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pokrycie kosztów badań w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2018 r. Badanie to realizowane będzie w okresie maj-listopad 2018 r. w Zakładzie Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS.

Celem wspieranego projektu będzie dalsze dopracowanie technologii produkcji wyrobów mięsnych (wołowina i wieprzowina) o długim okresie przechowywania z wykorzystaniem dodatku serwatki i tylko soli kuchennej do mięsa podczas „peklowania” lub ograniczenia azotanów III i V w procesie przygotowania mięsa w produkcji wędlin. W technologii zostanie wykorzystana serwatka kwasowa z ekologicznej produkcji twarogów z mleka surowego.

Planuje się opublikowanie oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu w formie sprawozdania na stronie internetowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego do dnia 15.11.2018 r.

Oczekiwane rezultaty opublikowane zostaną na stronie internetowej www.ibprs.pl w zakładce „Projekty i programy”.

Rezultaty wspieranego projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa mięsa. Za pośrednictwem CDR-u w Brwinowie i ODR-ów udostępniona zostanie instrukcja technologiczna wykorzystania wyników badań, czyli instrukcja stosowania nowo opracowanej technologii służącej do ograniczenia dodatku azotanów III i V do peklowania mięsa.