tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

 

Tytuł projektu:

„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Opracowanie technologii drożdży ekologicznych”

W Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawiezrealizowano projekt „Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Opracowanie technologii drożdży ekologicznych” na podstawie dotacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pokrycie kosztów badań w zakresie rolnictwa ekologicznego w 2016 r.

Celem zadania było opracowanie procesu technologicznego otrzymywania, drożdży piekarskich o wysokiej aktywności fermentacyjnej w warunkach produkcji ekologicznej. Badania obejmowały m.in. ocenę dostępnych surowców ekologicznych do produkcji drożdży, dobór składu podłoży hodowlanych, optymalizację hodowli pod względem wybranych parametrów.

Rezultaty projektu „Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Opracowanie technologii drożdży ekologicznych” wspieranego z środków MRiRW są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją drożdży (drożdżownictwo).

Sprawozdanie merytoryczne

Instrukcja technologiczna procesu otrzymywania