tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Recenzenci

 

2018

 

 • dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar
 • dr hab. Katarzyna Banach, prof. UWM
 • prof. dr hab. Teresa Banaszkiewicz
 • dr n. farm. Maciej Bilek
 • dr hab. Małgorzata Dmitryjuk
 • dr hab. Ewa Gornowicz, prof. nadzw. IŻ-PIB
 • dr inż. Radosław Gruska
 • dr hab. Stanisław Kalisz
 • prof. dr hab. Piotr Kiełczyński
 • dr Magdalena Kizerwetter-Świda
 • dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk
 • dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska
 • dr inż. Paulina Nowicka
 • prof. dr inż. Sławomir Podlaski
 • dr hab. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS

 


 

2017

 

 • dr hab. Katarzyna Banach
 • dr n. farm. Maciej Bilek
 • prof. dr hab. Teresa Banaszkiewicz
 • dr hab. Aneta Cegiełka
 • dr inż. Paulina Gientka
 • dr inż. Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak
 • dr hab. Roman Marecik
 • dr inż. Magdalena Maszewska
 • dr hab. Monika Modzelewska
 • prof. dr hab. Jerzy Nowachowicz
 • dr inż. Paulina Nowicka
 • dr hab. Joanna Stadnik
 • dr inż. Iwona Ścibisz
 • dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz, prof. PRz
 • dr hab. Maria Trzcińska

 


 

2016

 

 • prof. dr hab. Teresa Banaszkiewicz
 • dr n. farm. Maciej Bilek
 • dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak
 • dr inż. Zbigniew Cebulski
 • dr hab. Krzysztof Dasiewicz
 • dr inż. Dorota Derewiaka
 • dr hab. Ewa Gornowicz, prof. nadzw. IZ-PIB
 • dr Maciej Kluz
 • prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim
 • dr hab. Hanna Mojska, prof. IŻŻ
 • prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela
 • dr inż. Monika Modzelewska
 • dr hab. Dorota Pietrzak
 • dr inż. Katarzyna Ratusz
 • dr hab. Anna Sip
 • prof. dr hab. Leszek Sokół
 • dr hab. inż. Arkadiusz Szterk
 • dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz, prof. PRz
 • dr hab. Maria Trzcińska
 • dr hab. Małgorzata Wroniak

 


 

2015

 

 • prof. dr hab. Teresa Banaszkiewicz
 • prof. dr hab. Barbara Szteke
 • prof. dr hab. Ryszard Żywica
 • dr wet. Magdalena Rzewuska
 • dr hab. Krzysztof Dasiewicz
 • dr hab. Ewa Gornowicz, prof. nadzw. IZ-PIB
 • dr hab. Maria Trzcińska
 • dr hab. Małgorzata Wroniak
 • dr inż. Zbigniew Cebulski
 • dr inż. Hanna Gajewska-Szczerbal
 • dr inż. Marek Roszko
 • dr inż. Sylwia Skąpska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Szterk, prof. IBPRS

 


 

2014

 

 • dr Anna Misiewicz
 • dr inż. Stanisław Ptasznik
 • dr inż. Sylwia Skąpska
 • dr hab. Krystyna M. Stecka, prof. IBPRS
 • prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz
 • dr wet. Magdalena Rzewuska
 • prof. dr hab. Barbara Szteke
 • dr hab. Małgorzata Wroniak
 • dr hab. Maria Trzcińska

 


 

2013

 

 • dr Anna Misiewicz
 • dr inż. Stanisław Ptasznik
 • dr inż. Sylwia Skąpska
 • dr hab. Krystyna M. Stecka, prof. IBPRS
 • prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz
 • prof. dr hab. Marek Cierach
 • dr inż. Zbigniew Cebulski
 • dr inż. Hanna Gajewska-Szczerbal
 • prof. dr hab. Jan Mroczek
 • prof. dr hab. Edward Pospiech
 • prof. dr hab. Mirosław Słowiński
 • prof. dr hab. Barbara Szteke
 • dr hab. Maria Trzcińska
 • prof. dr hab. Ryszard Żywica

 


 

2012

 

 • dr hab. Alicja Ceglińska, prof. SGGW
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski
 • dr hab. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS
 • prof. dr hab. Anna Litwińczuk
 • dr inż. Halina Makała
 • dr inż. Anna Misiewicz
 • dr inż. Stanisław Ptasznik
 • prof. dr hab. Jan Mroczek
 • dr inż. Sylwia Skąpska
 • dr hab. Krystyna Stecka, prof. IBPRS
 • prof. dr hab. Barbara Szteke
 • dr hab. Maria Trzcińska, prof. UE we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Tyburcy
 • prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz
 • prof. dr hab. Bolesław Wojtoń
 • prof. dr hab. Ryszard Żywica

 


 

2011

 

 • dr hab. Alicja Ceglińska, prof. SGGW
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski
 • dr hab. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS
 • prof. dr hab. Anna Litwińczuk
 • dr inż. Halina Makała
 • dr inż. Anna Misiewicz
 • dr inż. Stanisław Ptasznik
 • prof. dr hab. Jan Mroczek
 • dr inż. Sylwia Skąpska
 • dr hab. Krystyna Stecka, prof. IBPRS
 • prof. dr hab. Barbara Szteke
 • dr hab. Maria Trzcińska, prof. UE we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Tyburcy
 • prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz
 • prof. dr hab. Bolesław Wojtoń
 • prof. dr hab. Ryszard Żywica