tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Recenzenci

2023

 • dr hab. Lech Adamczak
 • dr hab. Lidia Błaszczyk, prof. IGR PAN
 • dr hab. Anna Bzducha-Wróbel, prof. SGGW
 • dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak
 • dr hab. Dorota Cais-Sokolińska, prof. UPP
 • dr hab. Marta Chmiel
 • dr hab. Bożena Danyluk, prof. UPP
 • dr hab. Małgorzata Gumienna, prof. UPP
 • dr hab. inż. Marek Kieliszek, prof. SGGW
 • dr hab. inż. Monika Modzelewska-Kapituła, prof. UWM 
 • dr inż. Anna Okoń
 • dr inż. Sylwia Onacik-Gür
 • dr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz
 • prof. dr hab. Łukasz Stępień
 • dr inż. Piotr Szymański
 • prof. dr hab. inż. Bożena Waszkiewicz-Robak
 • prof. dr hab. Agnieszka Waśkiewicz
 • dr hab. Magdalena Wirkowska-Wojdyła, prof. SGGW
 • dr inż. Elżbieta Wojtowicz

2022

 • prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz
 • dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak, prof. PP
 • dr inż. Anna Bogacka
 • dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH
 • dr hab. Anna Bzducha-Wróbel, prof. SGGW
 • dr inż. Agata Czyżowska
 • dr hab. inż. Iwona Gientka, prof. SGGW
 • dr inż. Katarzyna Gościnna
 • dr inż. Anna Grygier
 • dr inż. Dorota Klensporf-Pawlik
 • dr hab. Monika Kordowska-Wiater, prof. UP
 • prof. dr hab. inż. Hanna Kowalska
 • dr hab. inż Beata Mikołajczak
 • dr hab. Anna Milczarek, prof. UPH
 • dr hab. Halina Polkowska-Motrenko
 • dr inż. Dominik Popowski
 • prof. dr hab. inż. Renata Różyło
 • dr hab. Adam Sajnóg
 • dr inż. Anna Sieczko
 • prof. dr hab. Krystyna A. Skibniewska
 •  dr inż. Janina Szewczyk
 • dr inż. Barbara Szymczak
 • dr hab. inż. Hanna Śmigielska, prof. UEP
 • dr inż. Rafał Tarakowski
 • dr inż. Dariusz Tefelski
 • dr hab. inż. Anna Zadernowska, prof. UWM

 


 

2020

 • dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak
 • dr inż. Wioletta Drożdż
 • dr hab. Małgorzata Gumienna, prof. UPP
 • dr hab. inż. Jacek Kasperski, prof. PWr
 • dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT PAN
 • dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, prof. PŁ
 • mgr inż. Dorota Michałowska
 • dr hab. Halina Polkowska-Motrenko
 • dr inż. Katarzyna Ratusz
 • dr inż. Aleksander J. Rostocki
 • dr hab. inż. Urszula Samotyja, prof. UEP
 • prof. dr hab. Krystyna A. Skibniewska
 • dr hab. Daria Szymanowska-Powałowska, prof. UPP
 • dr hab. inż. Kamil Śmierciew, prof. PB
 • dr hab. inż. Hanna Śmigielska, prof. UEP
 • dr inż. Rafał Tarakowski
 • dr hab. Małgorzata Wroniak, prof. SGGW

 


 

2019

 • dr hab. Katarzyna Banach, prof. UWM
 • prof. dr hab. Teresa Banaszkiewicz
 • dr hab. Hanna Maria Baranowska, prof. UPP
 • dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak, prof. PP
 • dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH
 • dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska
 • dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina
 • prof. dr hab. inż. Marcin Dębowski
 • dr hab. Ewa Gornowicz, prof. IZ-PIB
 • dr Marzena Kacprzak
 • dr hab. Wojciech Koch, prof. UM
 • dr hab. inż. Dorota Kręgiel, prof. PŁ
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Łoboda
 • dr hab. Zbigniew Marzec
 • dr Agnieszka Matusiak
 • dr hab. Monika Modzelewska-Kapituła, prof. UWM
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko
 • dr hab. Halina Polkowska-Motrenko
 • prof. dr hab. Stanisław Rosochacki
 • dr hab. inż. Jakub Sikora
 • dr hab. Kinga Stuper-Szablewska, prof. UPP
 • dr hab. Daria Szymanowska-Powałowska, prof. UPP
 • dr hab. inż. Anna Zadernowska prof. UWM
 • prof. dr hab. Renata Zawirska-Wojtasiak
 • dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM

 


 

2018

 • dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar
 • dr hab. Katarzyna Banach, prof. UWM
 • prof. dr hab. Teresa Banaszkiewicz
 • dr n. farm. Maciej Bilek
 • dr hab. Małgorzata Dmitryjuk
 • dr hab. Ewa Gornowicz, prof. nadzw. IŻ-PIB
 • dr inż. Radosław Gruska
 • dr hab. Stanisław Kalisz
 • prof. dr hab. Piotr Kiełczyński
 • dr Magdalena Kizerwetter-Świda
 • dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk
 • dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska
 • dr inż. Paulina Nowicka
 • prof. dr inż. Sławomir Podlaski
 • dr hab. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS

 


 

2017

 

 • dr hab. Katarzyna Banach
 • dr n. farm. Maciej Bilek
 • prof. dr hab. Teresa Banaszkiewicz
 • dr hab. Aneta Cegiełka
 • dr inż. Paulina Gientka
 • dr inż. Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak
 • dr hab. Roman Marecik
 • dr inż. Magdalena Maszewska
 • dr hab. Monika Modzelewska
 • prof. dr hab. Jerzy Nowachowicz
 • dr inż. Paulina Nowicka
 • dr hab. Joanna Stadnik
 • dr inż. Iwona Ścibisz
 • dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz, prof. PRz
 • dr hab. Maria Trzcińska

 


 

2016

 

 • prof. dr hab. Teresa Banaszkiewicz
 • dr n. farm. Maciej Bilek
 • dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak
 • dr inż. Zbigniew Cebulski
 • dr hab. Krzysztof Dasiewicz
 • dr inż. Dorota Derewiaka
 • dr hab. Ewa Gornowicz, prof. nadzw. IZ-PIB
 • dr Maciej Kluz
 • prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim
 • dr hab. Hanna Mojska, prof. IŻŻ
 • prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela
 • dr inż. Monika Modzelewska
 • dr hab. Dorota Pietrzak
 • dr inż. Katarzyna Ratusz
 • dr hab. Anna Sip
 • prof. dr hab. Leszek Sokół
 • dr hab. inż. Arkadiusz Szterk
 • dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz, prof. PRz
 • dr hab. Maria Trzcińska
 • dr hab. Małgorzata Wroniak

 


 

2015

 

 • prof. dr hab. Teresa Banaszkiewicz
 • prof. dr hab. Barbara Szteke
 • prof. dr hab. Ryszard Żywica
 • dr wet. Magdalena Rzewuska
 • dr hab. Krzysztof Dasiewicz
 • dr hab. Ewa Gornowicz, prof. nadzw. IZ-PIB
 • dr hab. Maria Trzcińska
 • dr hab. Małgorzata Wroniak
 • dr inż. Zbigniew Cebulski
 • dr inż. Hanna Gajewska-Szczerbal
 • dr inż. Marek Roszko
 • dr inż. Sylwia Skąpska
 • dr hab. inż. Arkadiusz Szterk, prof. IBPRS

 


 

2014

 

 • dr Anna Misiewicz
 • dr inż. Stanisław Ptasznik
 • dr inż. Sylwia Skąpska
 • dr hab. Krystyna M. Stecka, prof. IBPRS
 • prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz
 • dr wet. Magdalena Rzewuska
 • prof. dr hab. Barbara Szteke
 • dr hab. Małgorzata Wroniak
 • dr hab. Maria Trzcińska

 


 

2013

 

 • dr Anna Misiewicz
 • dr inż. Stanisław Ptasznik
 • dr inż. Sylwia Skąpska
 • dr hab. Krystyna M. Stecka, prof. IBPRS
 • prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz
 • prof. dr hab. Marek Cierach
 • dr inż. Zbigniew Cebulski
 • dr inż. Hanna Gajewska-Szczerbal
 • prof. dr hab. Jan Mroczek
 • prof. dr hab. Edward Pospiech
 • prof. dr hab. Mirosław Słowiński
 • prof. dr hab. Barbara Szteke
 • dr hab. Maria Trzcińska
 • prof. dr hab. Ryszard Żywica

 


 

2012

 

 • dr hab. Alicja Ceglińska, prof. SGGW
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski
 • dr hab. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS
 • prof. dr hab. Anna Litwińczuk
 • dr inż. Halina Makała
 • dr inż. Anna Misiewicz
 • dr inż. Stanisław Ptasznik
 • prof. dr hab. Jan Mroczek
 • dr inż. Sylwia Skąpska
 • dr hab. Krystyna Stecka, prof. IBPRS
 • prof. dr hab. Barbara Szteke
 • dr hab. Maria Trzcińska, prof. UE we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Tyburcy
 • prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz
 • prof. dr hab. Bolesław Wojtoń
 • prof. dr hab. Ryszard Żywica

 


 

2011

 

 • dr hab. Alicja Ceglińska, prof. SGGW
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski
 • dr hab. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS
 • prof. dr hab. Anna Litwińczuk
 • dr inż. Halina Makała
 • dr inż. Anna Misiewicz
 • dr inż. Stanisław Ptasznik
 • prof. dr hab. Jan Mroczek
 • dr inż. Sylwia Skąpska
 • dr hab. Krystyna Stecka, prof. IBPRS
 • prof. dr hab. Barbara Szteke
 • dr hab. Maria Trzcińska, prof. UE we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Tyburcy
 • prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz
 • prof. dr hab. Bolesław Wojtoń
 • prof. dr hab. Ryszard Żywica