tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Kolegium Redakcyjne

 

Kolegium Redakcyjne

 

Redaktor Naczelny – dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS

 

Redaktorzy tematyczni:

 • dr Beata Bartodziejska
 • dr hab. inż. Andrzej Baryga
 • dr inż. Katarzyna Kotarska
 • dr hab. inż. Dariusz Lisiak, prof. IBPRS
 • dr inż. Katarzyna Piasecka-Jóźwiak
 • dr inż. Elżbieta Polak
 • dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS
 • dr inż. Sylwia Skąpska
 • dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
 • dr inż. Anna Szafrańska
 • dr inż. Elżbieta Wojtowicz

 

Sekretarz Redakcji – mgr Lila Nabiałek

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: 22 606 36 99, e-mail: lila.nabialek@ibprs.pl

 

Czasopismo wydawane jest w wersji pierwotnej drukowanej

Czasopismo recenzowane

Wydawnictwo Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
– Państwowego Instytutu Badawczego

 ISSN 2083-5809