tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Prenumerata

 

Zamówienia na prenumeratę przyjmujemy listownie na adres: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, ul. Rakowiecka 36, 02 532 Warszawa z dopiskiem Biblioteka lub e mailem: zint@ibprs.pl

Cena prenumeraty rocznej czasopisma Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego wynosi 147 zł (140 zł +5 % VAT) plus koszty wysyłki. Zamawiający opłaca prenumeratę po otrzymaniu faktury.

Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEKAO X O./Warszawa 67 1240 1095 1111 0000 0336 5564

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 22 606 36 62 lub e-mail: irena.romaniuk@ibprs.pl