tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 2022 t. 76 nr 3-4

SPIS TREŚCI

Zastosowanie wysokiego ciśnienia hydrostatycznego z kurkuminą i nizyną do przedłużenia trwałości mikrobiologicznej mięsa z piersi kurczaka
Kiełek E., Porębska I., Sokołowska B., Wojtczak A. 5

Ocena przydatności wybranych pożywek mikrobiologicznych do oznaczania liczby bakterii fermentacji mlekowej w piwie
Waldon-Wiewióra E., Sokołowska B., Niezgoda J. 21

Przeglad mechanizmów molekularnych wykorzystywanych w odpowiedzi na stres przez bakterie kwasu mlekowego
Bucka-Kolendo J., Sokołowska B. 32

Wartość wypiekowa mąki żytniej typ 1400 wyprodukowanej w krajowych młynach przemysłowych
Stępniewska S. 55

Wpływ czynników geograficznych na strukturę agrarną i strukturę ras zwierząt rzeźnych w regionach górskich i podgórskich w Polsce
Borzuta K., Lisiak D., Janiszewski P., Grześkowiak E. 73

Informacje dla autorów 88

 

 

[ pobierz plik .pdf ]