tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych

istnieje od 1954 roku. Od chwili powstania ściśle współpracuje z przemysłem owocowo-warzywnym, a także z innymi gałęziami przemysłu spożywczego. W 2013 r. do Zakładu Przetworów Owocowych i Warzywnych został włączony Zakład Piwa, Słodu i Żywności Prozdrowotnej.

Kierownik Zakładu
dr inż. Sylwia Skąpska
tel. +48 22 606 36 30
fax. +48 22 849 04 26
e-mail: sylwia.skapska@ibprs.pl
Kierownik Pracowni Piwa i Słodu
mgr inż. Dorota Michałowska
tel.: 22 606 36 23
22 849 04 18
e–mail: dorota.michalowska@ibprs.pl 
ztpis@ibprs.pl
Struktura Zakładu

PBJFS – Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
Kierownik:  mgr inż. Joanna Danielczuk

PT – Pracownia Technologiczna
Kierownik:  dr inż. hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRS

PPS – Pracownia Piwa i Słodu
Kierownik:  mgr inż. Dorota Michałowska

Kontakty
Imię i nazwiskoTytułSymbol
Pracowni
Telefone-mail
Cywińska-Antonik Magdalena mgr inż.PBJFS22 606 36 13magdalena.antonik@ibprs.pl
Czuryło-Chojnacka Monikamgr inż.PBJFS22 606 36 13monika.czurylo@ibprs.pl
Danielczuk Joannamgr inż.PBJFS22 606 37 88
22 606 36 13
joanna.danielczuk@ibprs.pl
Duluk TomaszmgrPBJFS22 606 36 13tomasz.duluk@ibprs.pl
Hałasińska AureliamgrPBJFS22 606 37 24
22 606 36 13
aurelia.halasinska@ibprs.pl
Jasińska Urszulamgr inż.PT22 606 36 35urszula.jasinska@ibprs.pl
Jendrzejczak Zdzisławainż.22 606 36 06zdzislawa.jendrzejczak@ibprs.pl
Kosiński Jakubinż.PBJFS22 606 36 13jakub.kosinski@ibprs.pl
Królikowska DorotatechnikPPS22 606 36 21dorota.krolikowska@ibprs.pl
Ksit Monika mgr inż.PPS22 606 36 22monika.ksit@ibprs.pl
Maciejewska Urszulamgr inż.PPS22 606 36 24urszula.maciejewska@ibprs.pl
Marszałek Krystiandr hab. inż. PT22 606 36 03
22 606 37 81
krystian.marszalek@ibprs.pl
Michałowska Dorotamgr inż.PPS22 606 36 23
22 849 04 18
dorota.michalowska@ibprs.pl
Napiórkowski Marekmgr inż.PPS22 606 36 22marek.napiorkowski@ibprs.pl
Salamon Agnieszkamgr inż.PPS22 606 36 07agnieszka.salamon@ibprs.pl
Stelmach Zbigniewmgr inż.PBJFS22 606 36 13zbigniew.stelmach@ibprs.pl
Szczepańska Justynamgr inż.PT22 606 36 04justyna.szczepanska@ibprs.pl
Trych Urszulamgr inż.PBJFS22 606 36 13urszula.trych@ibprs.pl
Wieteska PaulinatechnologPBJFS22 606 36 13paulina.wieteska@ibprs.pl
Woźniak Łukaszdr inż.PT22 606 36 04lukasz.wozniak@ibprs.pl
Akredytacja

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych wykonuje badania potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452 

Oferta analityczna

Analizy Fizykochemiczne i Sensoryczne - PBJFS i PT. Oferta na badania.

Pracownia Piwa i Słodu - PPS. Oferta na badania.

Wartość odżywcza. Pracownia Piwa i Słodu. Oferta na badania.

Działalność badawcza:

 • opracowywanie technologii przetworów owocowych i warzywnych o właściwościach prozdrowotnych i specjalnego żywieniowego przeznaczenia, tzw. żywności funkcjonalnej, również z zastosowaniem procesów biotechnologicznych;
 • badanie możliwości zastosowania nowych oraz doskonalenie istniejących technik i technologii przetwarzania i utrwalania produktów owocowych i warzywnych;
 • opracowywanie technologii produktów owocowych i warzywnych z wykorzystaniem mniej znanych, regionalnych i/lub ekologicznych surowców o wysokimi potencjale prozdrowotnym;
 • opracowywanie technologii produkcji napojów fermentowanych na bazie słodowanego ziarna zbóż,
 • ustalanie kryteriów oceny jakości fizykochemicznej, mikrobiologicznej i sensorycznej oraz opracowywanie i adaptacja nowych metod analitycznych badania surowców, półproduktów i produktów przemysłu owocowo-warzywnego, słodowniczego i piwowarskiego;
 • ocenę przydatności do produkcji nowych rodów i odmian jęczmienia browarnego oraz chmielu, proponowanych do uprawy w Polsce;
 • doskonalenie technologii produkcji słodu i produktów chmielowych,
 • doskonalenie technologii wytwarzania brzeczki, fermentacji, dojrzewania i filtracji piwa;
 • opracowanie technologii i techniki zagospodarowywania odpadów produkcyjnych przemysłu słodowniczego i piwowarskiego.
 • otrzymywanie i badanie naturalnych aromatów i barwników spożywczych.

Działalność usługowa:

 • badanie jakości surowców, półproduktów i produktów przemysłu owocowo-warzywnego, słodowniczego i piwowarskiego, przy wykorzystaniu metod chemicznych, fizykochemicznych, enzymatycznych, sensorycznych i instrumentalnych,
 • badanie wartości odżywczej i energetycznej surowców i produktów rolno-spożywczych,
 • ekspertyzy w zakresie badania autentyczności soków, soków zagęszczonych, nektarów, napojów i przecierów owocowych;
 • badanie jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego półproduktów i produktów owocowo-warzywnych i piwowarskich
 • kontrolę procesów cieplnego utrwalania produktów spożywczych;
 • prowadzenie wybranych procesów technologicznych z zakresu przetwórstwa owocowo-warzywnego i słodownictwa w skali mikrotechnicznej;
 • udział w opracowywaniu i nowelizacji norm przedmiotowych branży przemysłu owocowo-warzywnego pod kątem ich dostosowania do dyrektyw UE oraz norm międzynarodowych (EN, ISO, CAC/FAO-WHO).

Działalność szkoleniowa:

Szkolenia w zakresie fizykochemicznych i mikrobiologicznych metod analitycznych w obszarze działalności prowadzonej przez Zakład.

Ankieta badań satysfakcji Klienta IBPRS