tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych

istnieje od 1954 roku. Od chwili powstania ściśle współpracuje z przemysłem owocowo-warzywnym, a także z innymi gałęziami przemysłu spożywczego. W 2013 r. do Zakładu Przetworów Owocowych i Warzywnych został włączony Zakład Piwa, Słodu i Żywności Prozdrowotnej.

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS-PIB
tel. +48 22 606 36 03
e-mail: krystian.marszalek@ibprs.pl

Kierownik Pracowni Piwa i Słodu
mgr inż. Dorota Michałowska
tel.: 22 606 36 23
22 849 04 18
e–mail: dorota.michalowska@ibprs.pl 
ztpis@ibprs.pl
Struktura Zakładu

PBJFS – Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
p.o. Kierownika mgr inż. Jakub Kosiński

PT – Pracownia Technologiczna
p.o. Kierownika: dr inż. Justyna Szczepańska-Stolarczyk

PPS – Pracownia Piwa i Słodu
Kierownik:  mgr inż. Dorota Michałowska

Kontakty

Nazwisko i ImięTytułSymbol PracowniTelefone-mail
Skąpska Sylwiadr inż.PT22 606 36 30sylwia.skapska@ibprs.pl
Duluk TomaszmgrPBJFS22 606 36 13tomasz.duluk@ibprs.pl
Jasińska Urszulamgr inż.PT22 606 36 35urszula.jasinska@ibprs.pl
Kosiński Jakubmgr inż.PBJFS22 606 37 88jakub.kosinski@ibprs.pl
Królikowska DorotatechnikPPS22 606 36 21dorota.krolikowska@ibprs.pl
Marszałek Krystiandr hab. inż.PT22 606 36 03, 22 606 37 81krystian.marszalek@ibprs.pl
Michałowska Dorotamgr inż.PPS22 606 36 23, 22 849 04 18dorota.michalowska@ibprs.pl
Mioduszewska Nataliatechnik analitykPPS22 606 36 22natalia. mioduszewska@ibprs.pl
Mousavi Khaneghah AminPhDPT22 606 37 24amin.mousavi@ibprs.pl
Napiórkowski Marekmgr inż.PPS22 606 36 07marek.napiorkowski@ibprs.pl
Stelmach Zbigniewmgr inż.PBJFS22 606 36 16zbigniew.stelmach@ibprs.pl
Szczepańska-Stolarczyk Justynadr inż.PT22 606 36 04justyna.szczepanska@ibprs.pl
Trych Urszulamgr inż.PT22 606 36 15urszula.trych@ibprs.pl
Zhe Chenmgr inż.PT22 606 37 24zhe.chen@ibprs.pl
Baniak Marta mgrPBJFS22 606 36 13marta.baniak@ibprs.pl
Cywińska-Antonik Magdalena mgrPBJFS22 606 36 16magdalena.cywinska@ibprs.pl
Czuryło-Chojnacka Monika mgr inż.PBJFS22 606 36 16monika.czurylo@ibprs.pl
Świerczyńska Magdalenainż.PPS22 606 36 24magdalena.swierczynska@ibprs.pl

Akredytacja

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych wykonuje badania potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452 

Oferta analityczna

Analizy Fizykochemiczne i Sensoryczne - PBJFS i PT. Oferta na badania.

Pracownia Piwa i Słodu - PPS. Oferta na badania.

Wartość odżywcza. Pracownia Piwa i Słodu. Oferta na badania.

Działalność badawcza:

 • opracowywanie technologii przetworów owocowych i warzywnych o właściwościach prozdrowotnych i specjalnego żywieniowego przeznaczenia, tzw. żywności funkcjonalnej, również z zastosowaniem procesów biotechnologicznych;
 • badanie możliwości zastosowania nowych oraz doskonalenie istniejących technik i technologii przetwarzania i utrwalania produktów owocowych i warzywnych;
 • opracowywanie technologii produktów owocowych i warzywnych z wykorzystaniem mniej znanych, regionalnych i/lub ekologicznych surowców o wysokimi potencjale prozdrowotnym;
 • opracowywanie technologii produkcji napojów fermentowanych na bazie słodowanego ziarna zbóż;
 • ustalanie kryteriów oceny jakości fizykochemicznej, mikrobiologicznej i sensorycznej oraz opracowywanie i adaptacja nowych metod analitycznych badania surowców, półproduktów i produktów przemysłu owocowo-warzywnego, słodowniczego i piwowarskiego;
 • ocenę przydatności do produkcji nowych rodów i odmian jęczmienia browarnego oraz chmielu, proponowanych do uprawy w Polsce;
 • doskonalenie technologii produkcji słodu i produktów chmielowych;
 • doskonalenie technologii wytwarzania brzeczki, fermentacji, dojrzewania i filtracji piwa;
 • opracowanie technologii i techniki zagospodarowywania odpadów produkcyjnych przemysłu słodowniczego i piwowarskiego;
 • otrzymywanie i badanie naturalnych aromatów i barwników spożywczych;
 • badanie możliwości zastosowania nowych oraz doskonalenie istniejących technik do ekstrakcji związków bioaktywnych;
 • biodostępność składników biologicznie czynnych;
 • zagospodarowanie wytłoków z owoców i warzyw;

Działalność usługowa:

 • badanie jakości surowców, półproduktów i produktów przemysłu owocowo-warzywnego, słodowniczego i piwowarskiego, przy wykorzystaniu metod chemicznych, fizykochemicznych, enzymatycznych, sensorycznych i instrumentalnych,
 • badanie wartości odżywczej i energetycznej surowców i produktów rolno-spożywczych,
 • ekspertyzy w zakresie badania autentyczności soków, soków zagęszczonych, nektarów, napojów i przecierów owocowych;
 • badanie jakości półproduktów i produktów owocowo-warzywnych i piwowarskich
 • kontrolę procesów cieplnego utrwalania produktów spożywczych;
 • prowadzenie wybranych procesów technologicznych z zakresu przetwórstwa owocowo-warzywnego i słodownictwa w skali mikrotechnicznej;
 • udział w opracowywaniu i nowelizacji norm przedmiotowych branży przemysłu owocowo-warzywnego pod kątem ich dostosowania do dyrektyw UE oraz norm międzynarodowych (EN, ISO, CAC/FAO-WHO).

Działalność szkoleniowa:

Szkolenia w zakresie fizykochemicznych metod analitycznych w obszarze działalności prowadzonej przez Zakład.

Ankieta badań satysfakcji Klienta IBPRS