tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych

istnieje od 1954 roku. Od chwili powstania ściśle współpracuje z przemysłem owocowo-warzywnym, a także z innymi gałęziami przemysłu spożywczego. W 2013 r. do Zakładu Przetworów Owocowych i Warzywnych został włączony Zakład Piwa, Słodu i Żywności Prozdrowotnej.

Kierownik Zakładu
dr inż. Sylwia Skąpska
tel. +48 22 606 36 30
fax. +48 22 849 04 26
e-mail: sylwia.skapska@ibprs.pl
Kierownik Pracowni Piwa i Słodu
mgr inż. Dorota Michałowska
tel.: 22 606 36 23
22 849 04 18
e–mail: dorota.michalowska@ibprs.pl 
ztpis@ibprs.pl
Struktura Zakładu

PBJFS – Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej
Kierownik:  mgr inż. Joanna Danielczuk

PT – Pracownia Technologiczna
Kierownik:  dr inż. hab. Krystian Marszałek, prof. IBPRS

PPS – Pracownia Piwa i Słodu
Kierownik:  mgr inż. Dorota Michałowska

Kontakty
Imię i nazwiskoTytułSymbol
Pracowni
Telefone-mail
Czuryło-Chojnacka Monikamgr inż.PBJFS22 606 36 13monika.czurylo@ibprs.pl
Danielczuk Joannamgr inż.PBJFS22 606 37 88
22 606 36 13
joanna.danielczuk@ibprs.pl
Hałasińska AureliamgrPBJFS22 606 37 24
22 606 36 13
aurelia.halasinska@ibprs.pl
Jasińska Urszulamgr inż.PT22 606 36 35urszula.jasinska@ibprs.pl
Jendrzejczak Zdzisławainż.22 606 36 06zdzislawa.jendrzejczak@ibprs.pl
Kalinowska-Pacek Monikamgr inż.PBJFS22 606 36 13monika.kalinowska@ibprs.pl
Kosiński Jakubinż.PBJFS22 606 36 13jakub.kosinski@ibprs.pl
Królikowska DorotatechnikPPS22 606 36 21dorota.krolikowska@ibprs.pl
Łukasik Katarzynamgr inż.PPS22 606 36 21katarzyna.lukasik@ibprs.pl
Marszałek Krystiandr inż. hab.PT22 606 36 03
22 606 37 81
krystian.marszalek@ibprs.pl
Michałowska Dorotamgr inż.PPS22 606 36 23
22 849 04 18
dorota.michalowska@ibprs.pl
Napiórkowski MarekPPS22 606 36 24marek.napiorkowski@ibprs.pl
Salamon Agnieszkamgr inż.PPS22 606 36 23, 22 849 04 18agnieszka.salamon@ibprs.pl
Szczepańska Justynamgr inż.PT22 606 36 04justyna.szczepanska@ibprs.pl
Stelmach Zbigniewmgr inż.PBJFS22 606 36 13zbigniew.stelmach@ibprs.pl
Szypcio Urszulamgr inż.PBJFS22 606 36 13urszula.szypcio@ibprs.pl
Woźniak Łukaszmgr inż.PT22 606 36 04lukasz.wozniak@ibprs.pl
Cywińska-Antonik Magdalena mgr inż.PBJFS22 606 36 13magdalena.antonik@ibprs.pl
Kot Annamgr inżPPS22 606 36 24anna.kot@ibprs.pl
Ksit Monikainż.PPS22 606 36 22monika.ksit@ibprs.pl
Motyl MilenaBPJFS22 606 36 13milena.motyl@ibprs.pl
Raczko Mariainż.PBJFS22 606 36 13maria.raczko@ibprs.pl
Akredytacja

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych wykonuje badania potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452 (stan na dzień 26.11.2019 r.)

Zakres badań poszczególnych Pracowni:

Analizy Fizykochemiczne i Sensoryczne – PBJFS
Pracownia Piwa i Sodu – PPS
Pracownia Piwa i Sodu – PPS – wartość odżywcza
Ankieta badań satysfakcji Klienta IBPRS

Oferta analityczna

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych wykonuje badania objęte zakresem akredytacji Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (stan na dzień 24.01.2018 r.)

Analizy Fizykochemiczne i Sensoryczne - PBJFS i PT. Oferta na badania.

Pracownia Piwa i Słodu - PPS. Oferta na badania.

Wartość odżywcza. Pracownia Piwa i Słodu. Oferta na badania.

Działalność badawcza:

 • opracowywanie technologii przetworów owocowych i warzywnych o właściwościach prozdrowotnych i specjalnego żywieniowego przeznaczenia, tzw. żywności funkcjonalnej, również z zastosowaniem procesów biotechnologicznych;
 • badanie możliwości zastosowania nowych oraz doskonalenie istniejących technik i technologii przetwarzania i utrwalania produktów owocowych i warzywnych;
 • opracowywanie technologii produktów owocowych i warzywnych z wykorzystaniem mniej znanych, regionalnych i/lub ekologicznych surowców o wysokimi potencjale prozdrowotnym;
 • opracowywanie technologii produkcji napojów fermentowanych na bazie słodowanego ziarna zbóż,
 • ustalanie kryteriów oceny jakości fizykochemicznej, mikrobiologicznej i sensorycznej oraz opracowywanie i adaptacja nowych metod analitycznych badania surowców, półproduktów i produktów przemysłu owocowo-warzywnego, słodowniczego i piwowarskiego;
 • ocenę przydatności do produkcji nowych rodów i odmian jęczmienia browarnego oraz chmielu, proponowanych do uprawy w Polsce;
 • doskonalenie technologii produkcji słodu i produktów chmielowych,
 • doskonalenie technologii wytwarzania brzeczki, fermentacji, dojrzewania i filtracji piwa;
 • opracowanie technologii i techniki zagospodarowywania odpadów produkcyjnych przemysłu słodowniczego i piwowarskiego.
 • otrzymywanie i badanie naturalnych aromatów i barwników spożywczych.

Działalność usługowa:

 • badanie jakości surowców, półproduktów i produktów przemysłu owocowo-warzywnego, słodowniczego i piwowarskiego, przy wykorzystaniu metod chemicznych, fizykochemicznych, enzymatycznych, sensorycznych i instrumentalnych,
 • badanie wartości odżywczej i energetycznej surowców i produktów rolno-spożywczych,
 • ekspertyzy w zakresie badania autentyczności soków, soków zagęszczonych, nektarów, napojów i przecierów owocowych;
 • badanie jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego półproduktów i produktów owocowo-warzywnych i piwowarskich
 • kontrolę procesów cieplnego utrwalania produktów spożywczych;
 • prowadzenie wybranych procesów technologicznych z zakresu przetwórstwa owocowo-warzywnego i słodownictwa w skali mikrotechnicznej;
 • udział w opracowywaniu i nowelizacji norm przedmiotowych branży przemysłu owocowo-warzywnego pod kątem ich dostosowania do dyrektyw UE oraz norm międzynarodowych (EN, ISO, CAC/FAO-WHO).

Działalność szkoleniowa:

Szkolenia w zakresie fizykochemicznych i mikrobiologicznych metod analitycznych w obszarze działalności prowadzonej przez Zakład.

Ankieta badań satysfakcji Klienta IBPRS