tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Projekty badawcze własne

 • UMO-2019/33/N/NZ9/02560 – J. Szczepańska
  Zmiany profilu związków polifenolowych owoców pod wpływem wysokiego ciśnienia z uwzględnieniem aktywności enzymów tkankowych [02.2020 – 12.2022], NCN, PRELUDIUM
 • PO6G 01110   S. Skąpska
  Badania nad zastosowaniem enzymatycznej biokonwersji do wzmacniania aromatu warzyw z rodzaju Allium [03.1996 – 02.1998], KBN
 • 5 PO6G 026 12   L. Owczarek
  Kontrolowana fermentacja mlekowa przetworów ze zbóż i roślin strączkowych przy otrzymywaniu napojów o walorach zdrowotnych [03.1997 – 07.1999] , KBN
 • 5 PO6G 025 16   S. Skąpska (współpraca z IRZiBŻ PAN, Olsztyn)
  Wpływ surowca i przechowywania chłodniczego na skład związków lotnych i cechy smakowo-zapachowe przemysłowych kondensatów aromatu jabłkowego [02.1999 – 03.2001], KBN
 • 5 P06G 028 15   E. Kostrzewa (współpraca z CBW PAN, Warszawa)
  Badanie wpływu parametrów procesu utrwalania metodą wysokich ciśnień (UHP) na jakość przecierowych soków owocowych i warzywnych [10.1998 – 05.2000], KBN
 • 6 PO6G 040 20   L. Owczarek (współpraca z IRZiBŻ PAN, Olsztyn)
  Opracowanie nowych, funkcjonalnych napojów bezmlecznych, zawierających kultury bakterii mlekowej i jelitowych bakterii probiotycznych [03.2001 – 12.2003], KBN
 • 5 PO6G 007 19   E. Kostrzewa, S. Skąpska (współwykonawcy w projekcie PZH)
  Opracowanie warunków wykorzystania wysokich ciśnień do obniżenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego przypraw ziołowych [09.2001 – 02.2003], KBN
 • N N312 42 9337 S. Skąpska
  Zastosowanie pasteryzacji wysokociśnieniowej (HPP) do inaktywacji przetrwalników Alicyclobacillus acidoterrestris w sokach i nektarach owocowych [09.2009 – 03.2012], NCN
 • N N312 573140, L. Owczarek
  Opracowanie funkcjonalnego napoju zbożowo-owocowego zawierającego L-mleczany, selekcjonowane kultury bakterii fermentacji mlekowej i immobilizowanych jelitowych bakterii probiotycznych [05.2011 – 01.2014], NCN
 • UMO/2011/01/B/NZ9/02537 S. Skąpska, B. Sokołowska (udział w projekcie IWC PAN, Warszawa)
  Badanie wpływu wysokich ciśnień hydrostatycznych oraz profilowanych silnych pól elektrycznych na własności mikrobiologiczne, biofizyczne i termodynamiczne modelowych bioukładów i żywności [12.2011 – 12.2014], NCN
 • UMO-2015/17/D/NZ9/02079, K. Marszałek
  Badanie kinetyki inaktywacji enzymów roślinnych z grupy oksydoreduktaz przy użyciu ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym i wysokich ciśnień hydrostatycznych [02.2016 – 09.2008], NCN, SONATA
 • UMO-2016/21/N/NZ9/03442, Ł. Woźniak
  Woski rodzimych owoców jako źródło naturalnych substancji o działaniu farmakologicznym [02.2017 – 02.2019], NCN, PRELUDIUM

PROJEKTY BADAWCZE ZAMAWIANE

 • PBZ-KBN 021/PO6/99/30   S. Skąpska, B. Sieliwanowicz (projekt koordynowany przez prof. dr hab. E. Kołakowskiego, AR, Szczecin)
  Zastosowanie enzymatycznej modyfikacji surowców i składników żywności w celu opracowania produktów nowej generacji i polepszenia funkcjonalnych właściwości żywności konwencjonalnej. Zadanie: wytwarzanie naturalnie mętnego soku jabłkowego o wysokim potencjale przeciwutleniającym i stabilności [06.2001 – 05.2004]. Projekt zamawiany, KBN
 • PBZ PBZ-KBN-094/P06/2003/04   S. Skąpska, B. Sieliwanowicz (projekt koordynowany przez prof. dr ha.  W. Grajka)
  Weryfikacja zasad technologii wytwarzania i wykorzystania żywności bogatej w naturalne antyoksydanty pod względem jej działania prozdrowotnego, zadanie: Wpływ procesów technologicznych na zawartość naturalnych antyoksydantów oraz pojemność przeciwutleniającą wybranych owoców i warzyw [01.2004 – 12.2006], KBN

6 PROGRAM RAMOWY UE

 • CO-OPERATIVE RESEARCH PROJECT
  Koordynator: Maria Morea, ISPA, Włochy. Kierownik pakietu roboczego:  L. Owczarek
  Doskonalenie technologii czterech napojów fermentowanych otrzymywanych w krajach Europy Wschodniej” (“Improving the Processing of Four Fermented Beverages from Eastern European Countries – FERBEV”) [10.2005 – 10 – 2008], EC

PROJEKTY CELOWE

 • Projekt celowy 62R7 2007C/06871 S. Skąpska
  Realizowany z Firma Bracia Urbanek J., A., W. Urbanek Sp. J., Łowicz
  Opracowanie i wdrożenie technologii otrzymywania kiszonych warzyw i gryzów metodą kontrolowanej fermentacji mlekowej [08.2007m – 12.2009], KBN
 • Projekt celowy 6 ZR7 2008 C/07144 S. Skąpska
  Realizowany z PHP FINAKO SP. z o.o., Bydgoszcz
  Opracowanie i wdrożenie technologii niskosłodzonych zżelowanych przetworów owocowych i owocowo-warzywnych z dodatkiem rokitnika, 909.2008 – 11.2010, KBN

PROGRAMY OPERACYJNE

 • SPO – RZL, Działanie 2.3., Schemat a, Umowa Nr SPORZL-2.3a-2-14-066/0122,  L. Owczarek
  Projekt szkoleniowy pt. „Rozwijanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności sposobem podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw branży” [1.2005 – 10.2007], PARP
 • POIG, oś priorytetowa 1, działanie 1.3., poddziałanie 1.3.2, Umowa Nr UDA-POIG.01.03.02-00-013/10-00, L. Owczarek
  Ochrona patentowa prozdrowotnych napojów wytwarzanych na drodze fermentacji matryc roślinnych [6.2010- 12.2015], PARP
  POIR.01.01.01-00-1584/15/15, S. Skąpska – MARWIT
  Prace B+R nad stworzeniem trzech innowacyjnych technologii w branży przetwórstwa owocowo-warzywnego [01.2017 – 06.2020], PARP

PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH

 • PBS3/B8/24/2015 S. skąpska,  Współwykonawcy: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Premium Rosa Sp. z o.o
  Opracowanie innowacyjnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, przeznaczonych szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych [08.2015 – 07.2018], NCBiR

 

Projekty badawcze

5 P06G 027 09 A. Brudzyński
Przemiany składników aromatu chmielowego w procesie otrzymywania piwa bezalkoholowego [07.1995- 12.1997], KBN

5 PO6G 023 13 K. Baranowski
Opracowanie wskaźnika jakości aromatu chmielowego dla chmielu oraz jego produktów (granulatów i ekstraktów) [08.1997-12.1999], KBN

5 P06G 013 16 E. Baca
Zastosowanie szczepów drożdży nie fermentujących maltozy do otrzymywania piwa bezalkoholowego
[02.1999-12.2000]

5 P06G 039 19 D. Michałowska
Porównanie wpływu bakterii kwasu mlekowego i drożdży z rodzaju Geotrichum zastosowanych w procesie słodowania na jakość słodu browarnego i brzeczki piwnej [08.2000-07.2001]

5 P06G 006 19 K. Baranowski
Określenie wpływu składu substancji goryczkowych chmielu, granulatów i ekstraktów na charakter i jakość goryczki w piwie [08.2000-12.2002]

Projekt celowy 5 P06G 030 99C/4979
Realizowany z  POWIŚLE Sp. j., Kępa Chotecka
Optymalizacja produkcji ekstraktów chmielowych na bazie etanolu, KBN/MNiI

Projekt celowy ROW-133-2003
Realizowany z  Browar Mazowiecki Sp. j., Okuniew
Opracowanie i uruchomienie produkcji piwa bezalkoholowego metodą biotechnologiczną, FSNT NOT

Projekt celowy ROW-157-2003
Realizowany z AGROKORN Sp. z o.o., Łowicz
Opracowanie i uruchomienie produkcji kiszonek z odpadów przemysłu piwowarskiego, FSNT NOT

Projekt celowy ROW-572-2004
Realizowany z CELIKO” Sp. z o.o., Poznań
Opracowanie i wdrożenie technologii otrzymywania preparatów wysokobiałkowych do żywności funkcjonalnej, FSNT NOT

Projekt celowy 6 ZR7 2006 C/06717
Realizowany z IBPRS, Warszawa
Opracowanie i wdrożenie do produkcji biopreparatu kultury starterowej Geotrichum candidum, MNiSW

Projekt celowy 6 ZR7 2006 C/06766
Realizowany z Piekarnia Adam Gaworecki, Ciechanów
Opracowanie i wdrożenie sposobu wytwarzania pieczywa prozdrowotnego, MNiSW

Projekt celowy 6 ZR7 2006 C/06808
Realizowany z PPHU „Agrokompleks” Sp. j., Polski Konopat
Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji prozdrowotnych eksportowych miodów pitnych, MNiSW

Projekt celowy 6 ZR7 2007 C/06940
Realizowany z Piekarnia „KAPKA” B. i T. Sp.j., Tarnogród
Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania pieczywa prozdrowotnego wspomagającego profilaktykę i leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza, MNiSW

Projekt celowy 6 ZR9 2008 C/07148
Realizowany z Spółdzielnia Mleczarska MAZOWSZE, Chorzele
Opracowanie technologii produkcji serów typu holenderskiego o obniżonej zawartości tłuszczu i podwyższonej zawartości wapnia przeznaczonych do długotrwałego przechowywania w niskiej temperaturze chłodniczej, MNiSW

Chcesz wiedzieć więcej?