tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Atrakcyjna nieruchomość zabudowana
z budynkiem mieszkalno-biurowym do DZIERŻAWY

Leszno k. Warszawy, Inżynierska 4

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami (w tym biurowym i mieszkalnym) zlokalizowana w Lesznie w powiecie warszawskim–zachodnim, ok. 30 km od centrum Warszawy. Teren o pow. 5,59 ha, w centrum działki budynek biurowy, 2 piętrowy, pow. zabud. 317 m2. Parter i pierwsze piętro – laboratoria i biura, drugie piętro – część mieszkalna. Obok wolnostojący budynek portierni o pow. 71 m2. Przed budynkami drzewa iglaste i liściaste (sad, drzewa owocowe). Teren jest ogrodzony. Pozostała część działki jest użytkowana rolniczo. W otoczeniu nieruchomości znajdują się pola uprawne. Dojazd drogą utwardzoną. Wszystkie media są dostępne. Cel: mieszkalno-biurowy i usługowy.

Nieruchomość:
Przedmiotem sprzedaży (dzierżawy) jest działka
nr. ewid. 424/6, obręb 0011 Leszno o powierzchni
55 900 m
2 zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębny przedmiot własności.

Własność:
Skarb Państwa

Użytkownik wieczysty:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 36, Warszawa.

Księga wieczysta:
KW nr WA1G/00048913/9

 

Kontakt: 


leszno@ibprs.pl

T: 532 467 445

Niniejsza publikacja on-line została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólnoinformacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści objętych broszurą, wobec czego nabywca powinien na własną rękę przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptować stan nieruchomości jako stan taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin/sprzedaży.