tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English
Kierownik Zakładu
dr inż. Elżbieta Wojtowicz
tel. (+48) 618 731 972
kom. 603 508 093
e-mail: elzbieta.wojtowicz@ibprs.pl
Struktura Zakładu
PK – Pracownia Koncentratów Spożywczych

PS – Pracownia Technologii Skrobi

GBS – Grupa Problemowa ds. Badań Sensorycznych

SD – Stacja Doświadczalna

SA – Sekcja Administracyjna

SJ – Stanowisko ds. Jakości

Kontakty

Zakład Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych
ul. Starołęcka 40, 61-361 Poznań, tel. +48 61 879 32 41, +48 61 873 19 70,
e-mail: zk@ibprs.pl

Nazwisko ImięTytułSymbol Prac.Telefone-mail
Wojtowicz Elżbieta
kierownik Zakładu
dr inż.PK, GBS61 8793 472
61 8731 972, w.972
603 508 093
elzbieta.wojtowicz@ibprs.pl
Przygoński Krzysztof
kierownik PK
dr inż.PK, GBS61 8731 988  w.988krzysztof.przygonski@ibprs.pl
Le Thanh-Blicharz Joanna
kierownik PS
dr hab. inż. prof. IBPRSPS61 8731 979joanna.lethanh-blicharz@ibprs.pl
Andrzejewska AnnaSA61 8793 241 w.981anna.andrzejewska@ibprs.pl
Demczuk Katarzynainż.SJ, PK, GBS61 8731 987katarzyna.demczuk@ibprs.pl
Gołyźniak Joannamgr inż.PK, GBS61 8731 989joanna.golyzniak@ibprs.pl
Jankowska Patrycjamgr inż.PK, GBS61 8731 975;
61 8793 241 w.968
patrycja.jankowska@ibprs.pl
Jędrzejczak AgnieszkamgrPS61 8793 241 w.978agnieszka.jedrzejczak@ibprs.pl
Jóźwiak Irenainż.PK, GBS61 8793 241 w.996irena.jozwiak@ibprs.pl
Lewandowicz Jacekdr inż.PS61 8731 976jacek.lewandowicz@ibprs.pl
Rybarska KarolinamgrPK, GBS61 8731 964karolina.rybarska@ibprs.pl
Woźna Weronikamgr inż.PK, GBS61 8731 983,
61 8793 241 w.969
weronika.wozna@ibprs.pl
Zielewicz AgataPK, GBS61 8793 241 w. 989agata.zielewicz@ibprs.pl
Zielonka Romanmgr inż.PS61 8731 974roman.zielonka@ibprs.pl
Hoppel Henryk
kierownik SD
SD61 8793-241 w. 985
695 662 729
henryk.hoppel@ibprs.pl
Marcinkiewicz RobertSD61 8793 241 w. 997

Obszary działalności

Obszary działalności:

 • opracowywanie technologii otrzymywania skrobi i białka z surowców roślinnych
 • doskonalenie technologii przetwórstwa skrobi i jej pochodnych
 • sposoby zagospodarowywania na cele spożywcze produktów ubocznych lub odpadów powstających w przetwórstwie spożywczym
 • opracowanie technologii opakowań biodegradowalnych
 • badanie w produktach spożywczych składników bioaktywnych technikami chromatograficznymi GC/FID, GC/MS, HPLC/UV, HPLC/FD w tym:
 1. witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – m.in. tokoferoli i tokotrienoli, cholekalcyferolu, retinolu, beta-karotenu,
 2. witamin rozpuszczalnych w wodzie – m.in. tiaminy, kwasu L-askorbinowego, ryboflawiny,
 3. polifenoli – składu kwasów fenolowych i flawonoidów, aktywności przeciwutleniającej, 
 4. cukrów – prostych i złożonych,
 5. imidazoli – związków niebezpiecznych dla zdrowia człowieka m.in. 4-MeI,
 6. związków zapachowych.
 • badania aktywności przeciwutleniącej żywności
 • opracowywanie receptur i technologii suchych koncentratów spożywczych
 • opracowywanie technologii z zakresu polepszania smaku i właściwości zdrowotnych kaw naturalnych i zbożowych
Rekomendacja
Akredytacja

Zakład Koncentratów w Poznaniu IBPRS posiada kompetencje potwierdzone Certyfikatem Akredytacji i Laboratorium Badawczego AB 452 wydanego przez PCA.

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452

Kompetencje
Zakład Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych IBPRS w Poznaniu posiada kompetencje potwierdzone Certyfikatem Akredytacji i Laboratorium Badawczego AB 452 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

Akredytacja jest to atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności. (PN-EN ISO/IEC 17000:2006)

Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań.

Podczas procesu akredytacji wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 w Laboratorium ZK IBPRS, ocenie zostały poddane:

 • kompetencje techniczne;
 • organizacja i system zarządzania gwarantujący bezstronność i niezależność oraz zapewniających jakość świadczonych usług w zakresie badań.

Oferta na badania

Ankieta badania satysfakcji klienta IBPRS-PIB

Kierownik:
dr inż. Elżbieta Wojtowicz
tel. (+48) 61 873 19 89
(+48) 61 879 32 41
e-mail: elzbieta.wojtowicz@ibprs.pl

Grupa Problemowa ds. Badań Sensorycznych:

Obiektywna ocena jakości sensorycznej produktów jest zapewniona przez właściwy dobór i wyszkolenie zespołu, prawidłowe warunki oceny oraz metody badawcze. Wyniki badań sensorycznych mogą być wykorzystywane przy kontroli jakości, opracowywaniu nowych produktów, modyfikowaniu produktów już istniejących oraz dokonywaniu wyboru dostawcy.

Podstawowe metody analizy sensorycznej:

 • metoda opisowa prosta produktów spożywczych przed i po przyrządzeniu – dostarcza pełnego opisu produktów pod względem wyróżników sensorycznych (wygląd, zapach, konsystencja, smak) i pozwala ustalić, jakie elementy lub procesy wpływają na produkt;
 • metoda skalowania (5-punktowa) produktów spożywczych po przyrządzeniu – oceniane oddzielnie wyróżniki sensoryczne (wygląd, zapach, konsystencja, smak) zostają ujęte w jedną liczbę, która wyraża jakość ogólną ocenianego produktu;
Kierownik Pracowni:
dr inż. Krzysztof Przygoński
tel. 61 8731 988
e-mail: krzysztof.przygonski@ibprs.pl

 

 

 

Pracownia Koncentratów Spożywczych (PK)

Zakres działania:

 • Prowadzenie prac naukowo-badawczych, dotyczących zawartości i przemian w trakcie procesu technologicznego składników prozdrowotnych, szkodliwych dla zdrowia oraz lotnych związków zapachowych.
 • Technologie nowych atrakcyjnych pod względem sensorycznym i odżywczym koncentratów spożywczych, w tym także dla starszych ludzi i zawierających niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu składniki, z których łatwo i szybko można przygotować potrawy typu śniadaniowego, obiadowego czy deserowego.
 • Technologie i receptury produktów prozdrowotnych.
 • Technologie koncentratów spożywczych instant z wykorzystaniem techniki ekstruzji: koncentratów śniadaniowych, koncentratów: zup, II dań obiadowych i nadzień do potraw. Badania dotyczą instantyzacji surowców (nasion roślin strączkowych, kukurydzy i innych zbóż) i opracowania receptur koncentratów spożywczych z ich udziałem.
 • Badania kawy naturalnej w tym opracowania sposobu redukcji substancji szkodliwych dla zdrowia (np. akrylamid, furfural, szczawiany) oraz poprawy jakości sensorycznej kawy palonej,
 • Sposoby zagospodarowywania na cele spożywcze produktów ubocznych lub odpadów powstających w przetwórstwie spożywczym.
 • Opracowywanie metod analitycznych.
 • Usługi technologiczne dla klientów.
 • Prowadzenie badań przechowalnicznych.

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę analityczną, m.in. w:

 • chromatograf cieczowy z detektorami – z matrycą diodową (PDA), fluorescencyjnym, refraktometrycznym, elektrochemicznym (CoulArray),
 • chromatograf gazowy z detektorem FID,
 • chromatograf gazowy z detektorem MS,
 • komory klimatyczne – do przyspieszonych badań przechowalnicznych
Kierownik Pracowni:
dr inż. Joanna Le Thanh-Blicharz
tel.: (+48) 61 873 19 76
e-mail: joanna.lethanh-blicharz@ibprs.pl

 

 

 

 

Pracownia Technologii Skrobi (PS)

Pracownia zajmuje się opracowywaniem nowych i unowocześnianiem istniejących technologii przetwórstwa skrobi w celu wytwarzania:

 • maltodekstryn,
 • suszonych syropów skrobiowych,
 • standardowych syropów skrobiowych (otrzymywanych metodą kwasową),
 • syropów glukozowych, maltozowych, fruktozowych,
 • glukozy krystalicznej,
 • innych rodzajów hydrolizatów skrobiowych dostosowanych do konkretnego zastosowania, jak np.: do lodów i deserów mrożonych, do napojów bezalkoholowych i alkoholowych, do napojów regeneracyjnych, do wsadów owocowych do jogurtów,
 • zagęstników spożywczych, środków zagęszczających i teksturotwórczych, w tym do napojów, deserów mlecznych, twarogów termizowanych, margaryn o obniżonej kaloryczności, koncentratów spożywczych, majonezów, sosów sałatkowych i ketchupów,
 • funkcjonalnych składników żywności,
 • skrobiowych preparatów dla papiernictwa i włókiennictwa,
 • środków pomocniczych dla innych gałęzi przemysłu.

Zainteresowania pracowni obejmują również przetwarzanie hydrolizatów skrobiowych w celu otrzymania karmelu spożywczego, naturalnego barwnika używanego do barwienia wielu produktów spożywczych.

Pracownia opracowała m.in. następujące receptury:

 • mieszanki do produkcji chrupek ziemniaczanych
 • przyprawy smakowe do smażonych przekąsek ziemniaczanych
 • mieszanki do otrzymywania placków, klusek, pyz ziemniaczanych oraz ziemniaków formowanych.

Wdrożono do praktyki przemysłowej linie do ciągłego smażenia i pakowania przekąsek ziemniaczanych oraz linię do produkcji suszu stosowanego do otrzymywania smażonych przekąsek ziemniaczanych.

W ramach doskonalenia technologii opracowano i wdrożono:

 • urządzenie do ciągłego, bezprzeponowego podgrzewania roztworów, zawiesin i past (maksymalna temperatura podgrzania – 160 st. C)
 • ciągły parnik do parowania skrobi gorszej jakości i rozdrobnionych ziemniaków (dla gorzelnictwa)
 • wyparkę cienkowarstwową ze szczelinowym wznoszeniem cieczy.

Pracownia zajmuje się również doskonaleniem inżynieryjnym opracowanych technologii, w tym konstrukcją nietypowych urządzeń. Opracowano i zastosowano konstrukcje m.in.:

 • urządzenie do ciągłego, bezprzeponowego podgrzewacza roztworów, zawiesin i past (maksymalna temp. podgrzania 160°C)
 • wyparkę cienkowarstewkową ze szczelinowym wznoszeniem cieczy.
Kierownik:
Henryk Hoppel
tel. (+48) 695 662 729

 

 

 

Stacja Doświadczalna

Wyposażona jest w urządzenia i aparaturę umożliwiające realizację wielu procesów w skali ćwierć- i półtechnicznej, m.in.: rozdrabniania, mieszania, ekstrakcji, zagęszczania, suszenia (różnymi metodami), ekstruzji. Dysponuje także prototypowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.

W Stacji prowadzane są testy technologiczne oraz wytwarzane są próbne partie produktów, w tym w ramach usług dla klientów.

Chcesz wiedzieć więcej?