tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Osiągnięcia

 

Publikacje:

 1. Łożykowska-Seidler K. *, Wojtowicz E., Zawirska-Wojtasiak R.*: Essential oil content and its composition in herb of lemon balm (Melissa officinalis L.) breeding strains Journal of Essential Oil Research, 2017, 29(4), 351-356.
 2. Hęś M.*, Szwengiel A.*, Dziedzic K.*, Górecka D.*, Kmiecik D.*, Le Thanh –Blicharz J.: The effect of buckwheat hull extract on lipid oxidation in frozen-stored meat products Journal of Food Science, 2017, 82(4), 882-889.
 3. Mildner-Szkudlarz S.*, Siger A.*, Szwengiel A.*, Przygoński K., Wojtowicz E., Zawirska-Wojtasiak R.*: Phenolic compounds reduce formation of N<epsilon>-(carboxymethyl)lysine and pyrazines formed by Maillard reactions in a model bread system. Food Chemistry, 2017, 15(231), 175-184.
 4. Makowska A.*, Majcher M.*, Mildner-Szkudlarz S.*,  Jedrusek-Golinska A.*,  Przygoński K. Triticale crisp bread enriched with selected bioactive additives: volatile profile, physical characteristics, sensory and nutritional properties. 2017, Journal of Food Science and Technology, 54(10):3092-3101.
 5. Jarosławski L., Zielonka R., Remiszewski M.: Technologia zrównoważonego przerobu ziarna kukurydzy na syrop skrobiowy oraz amylolityczny modyfikat kukurydziany. Post. Nauki Technol. Przem. Rol.-Spoż., 2017, 72(1), 31-51.
 6. Jarosławski L., Zielonka R.: Karmel a kształtowanie brązowej barwy żywności. PNiTPRS, 2017, Post. Nauki Technol. Przem. Rol.-Spoż., 72: 3, 52-69.
 7. Wojtowicz E., Krupska A.*, Zawirska-Wojtasiak R.*Antioxidant activity and free radicals of roasted herbal materials for chicory coffee,  Herba Polonica, 2017; 63(2): 34-41.
 8. Masewicz Ł.*, Pers K.*,  Le Thanh-Blicharz J., Lewandowicz J.*, Baranowska H.M.*: The effect of degree of substitution on dynamics of molecules of hydration water in acetylated distarch adipate powders. Proceedings of the13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praha, 8-10.11.2017, s. 29-32.
 9. Le Thanh-Blicharz J., Lewandowicz J.*,  Śmigielska H*.: Functionality of food grade modified starches enriched with selected ions Proceedings of the13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praha, 8-10.11.2017, s. 59-62.
 10. Pers K.*, Masewicz Ł.*, Lewandowicz J.*, Małyszek Z., Le Thanh-Blicharz J., Lewandowicz G.*, Baranowska H.M.*: Dynamics of water molecules in pastes of cross-linked and acetylated starches Proceedings of the13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praha, 8-10.11.2017, s. 84-89
 11. Szwengiel A.*, Le Thanh-Blicharz J., Lewandowicz G.*: Molecular structure of acetylated starches of different degree of substitution. Proceedings of the13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praha, 8-10.11.2017, s. 108-182.
 12. Le Thanh-Blicharz J., Lewandowicz J*.: The effect  of counterpart ions on the rheological properties of normal and waxy potato starches Proceedings of the13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praha, 8-10.11.2017, s. 183-186.
 13. Baranowska H.M.*, Le Thanh-Blicharz J., Lewandowicz G*.: The effect of divalent ions on water dynamics in native potato starch pastes. Proceedings of the13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience Praha, 8-10.11.2017, s. 187-191.
 14. Lewandowicz J.*, Małyszek Z., Le Thanh-Blicharz J.: Rheological properties of esters of waxy potato starch. Proceedings of the13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience,  Praha, 8-10.11.2017, s. 192-195.
 15. Nowak D.*, Gośliński M.*, Wojtowicz E.: Comparative analysis of the antioxidant capacity of selected fruit juices and nectars: chokeberry juice as a rich source of polyphenols. Intern. J. Food Proper. 2016, 19, 1317-1324.
 16. Le Thanh-Blicharz J., Błaszczak W.*, Szwengiel A.*, Paukszta D.*, Lewandowicz G.*: Molecular and supermolecular structure of commercial pyrodextrins. J. Food Sci. 2016, 81 (9), 2135-2142.
 17. Krupska A.*, Wojtowicz E., Augustyniak-Jabłokow M.*: Electron Paramagnetic Resonance Study of Organic Radicals in Some Herbal Plants. Acta Physica Polonica A 2016, 129(6), 1201-1204.
 18. Kulczak M., Błasińska I., Łuczak H.: Wartość odżywcza i jakość sensoryczna koncentratów spożywczych z udziałem fasoli kolorowej „Red Kidney”. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2016, 97(2), 134-139.
 19. Lewandowicz J.*, Le Thanh-Blicharz J., Śmigielska H.*: Wpływ chlorku sodu na właściwości reologiczne naturalnych skrobi woskowych. Towaroznawcze Problemy Jakości, Pol. J. Commodity Sci. 2016, 4(49), 117-125.
 20. Łuczak H., Kulczak M., Brzozowska M.: Ocena zawartości popiołów w wybranych herbatkach owocowych. Post. Nauki Technol. Przem. Rol.-Spoż. 2016, 71(3), 59-66.
 21. Sip A.,* Le Thanh-Blicharz J., Siergiej K.*, Lesiecki M.*, Lewandowicz G.*: Odpady przemysłu ziemniaczanego jako podłoże do hodowli bakterii mlekowych. Post. Technol. Nauki Przem. Rol.-Spoż. 2016 71 (1) 65-80.
 22. Zaborowska Z.: Wpływ procesu obłuszczania nasion rzepaku na jakość i wartość odżywczą olejów rzepakowych tłoczonych na zimno. Post. Nauki Technol. Przem. Rol.-Spoż. 2016, 71(2), 46-57.
 23. Zaborowska Z., Przygoński K.: Determination of tocopherols and tocotrienols content in vegetable oils and industrial fats. Towaroznawcze Problemy Jakości. Pol. J. Commodity Sci. 2016, 3 (48), 83-90.
 24. Le Thanh-Blicharz J., Szwengiel A.*, Lewandowicz J.*: Molecular mass distribution vs. emulsifying activity of maltodextrins. W: 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praga, 19-21.10.2016, Czech Chemical Society, 2016, 181-184.
 25. Le Thanh-Blicharz J., Szwengiel A.*, Lewandowicz G.*:  Molecular structure of starch modified by high pressure homogenisation of pastes. W: 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praga, 19-21.10.2016, Czech Chemical Society, 2016, 189-192.
 26. Lewandowicz J.*, Baranowska H.*, Szwengiel A.*, Le Thanh-Blicharz J.: Molecular structure vs. functional properties of waxy and normal corn starch. W: 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praga, 19-21.10.2016, Czech Chemical Society, 2016, 53-57.
 27. Masewicz Ł.*, Lewandowicz J.*, Le Thanh-Blicharz J., Kempka M.*, Baranowska H.*: Diffusion of water in potato pastes. W: 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praga, 19-21.10.2016, Czech Chemical Society, 2016, 193-195.
 28. Małyszek Z., Le Thanh-Blicharz J., Drożdżyńska A.*, Lewandowicz G.*: The effect of degree of substitution on rheological properties of acetylated distarch adipate. W: 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praga, 19-21.10.2016, Czech Chemical Society, 2016, 185-188.
 29. Jarosławski L., Przygoński K., Zielonka R.: Przebieg procesu karmelizacji w warunkach przemysłowej produkcji karmelu amoniakalnego. W: Nowoczesne technologie produkcji żywności. Pr. zbior. pod red. H. M. Baranowskiej i M. Piątka. Poznań: Wydawn. UP 2016, 90-99.
 30. Le Thanh-Blicharz J., Lewandowicz J.*: Właściwości reologiczne oraz tekstura kisieli zagęszczonych skrobią woskową róznego pochodzenia botanicznego. W: Nowoczesne technologie produkcji żywności. Pr. zbior. pod red. H. M. Baranowskiej i M. Piątka. Poznań: Wydawn. UP 2016, 100-108.
 31. Lewandowicz J.*, Le Thanh-Blicharz J.: Właściwości reologiczne oraz tekstura budyni zagęszczonych skrobią woskową róznego pochodzenia botanicznego. W: Nowoczesne technologie produkcji żywności. Pr. zbior. pod red. H. M. Baranowskiej i M. Piątka. Poznań: Wydawn.  UP 2016, 109-117.
 32. Zielonka R., Jarosławski L.: Przebieg hydrolizy nieskleikowanej skrobi ziemniaczanej z udziałem różnych enzymatycznych układów amylolitycznych. W: Nowoczesne technologie produkcji żywności. Pr. zbior. pod red. H. M. Baranowskiej i M. Piątka. Poznań: Wydawn.  UP 2016, 80-89.
 33. Wojtowicz E., Zawirska-Wojtasiak R.*, Przygoński K., Mildner-Szkudlarz S.*: Bioactive β-carbolines norharman and harman in traditional and novel raw materials for chicory coffee. Food Chemistry, 2015, 175C, 280-283.
 34. Le Thanh-Blicharz J., Sip A.*, Prochaska K.*, Lewandowicz G.*: The effect of surface activity of pyrodextrins on their assimilability by selected strains of bacteria from genus Lactobacillus. Starch-Starke, 2015, 67, 267-275.
 35. Obuchowski W.*, Makowska A.*, Mildner-Szkudlarz S.*, Szwengiel A.*, Majcher M.*, Remiszewski M.: Effect of triticale grain characteristic, scouring, and extrusion conditions on phisico-chemical properties, antioxidant activity, and volatile compounds of flat bread. Acta Alimentaria, 2015, 44( 4), 511-519.
 36. Wojtowicz E.: Aroma analysis of herbal raw materials for chicory coffee. Polish Journal of Commodity Science, 2015, 3, 78-84.
 37. Słomińska L*., Zielonka R., Jarosławski L., Krupska A.*, Szlaferek A.*, Kowalski W., Tomaszewska Gras J.*, Nowicki M.*: High pressure impact on changes in potato starch granules. Pol. J. Chem. Technol. 2015, 17(4), 49-57.
 38. Le Thanh-Blicharz J., Makowska A.*, Lewandowicz J.*, Małyszek Z.: Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości skrobi porowatych. W: Technologiczne kształtowanie jakości żywności. Pr. zbior. pod red. K. M. Wójciak i Z. J. Dolatowskiego. Kraków: Wydawn. PTTŻ, 2015, 149-159.
 39. Lewandowicz J.*, Śmigielska H.*, Le Thanh-Blicharz J.: Jakość majonezów niskotłuszczowych zagęszczanych skrobią oporną typu RS4. W: Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o., 2015, 313-325.
 40. Wojtowicz E.: Metody analizy związków zapachowych żywności. Post. Nauki Technol. Przem. Rol.-Spoż, 2015, 70(4), 102-116.
 41. Zawirska-Wojtasiak R.*, Wojtowicz E., Przygoński K., Olkowicz M.*: Chlorogenic acid in raw materials for the production of chicory coffee. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2014, 94, 2118-2123.
 42. Le Thanh-Blicharz J., Anioła J.*, Kowalczewski P.*, Lewandowicz G.*, Przygoński K., Zaborowska Z.: Type IV resistant starch increases cecum short chain fatty acids level in rats, Acta Biochim. Pol. 2014, 61(1), 109-114.
 43. Le Thanh-Blicharz J., Sip A.*, Prochaska K.*, Lewandowicz G.*: The effect of surface activity of pyrodextrins on their assimilability by selected strains of bacteria from genus Lactobacillus. Starch-Starke 2014, 6, 1-9.
 44. Łuczak H., Kulczak M., Błasińska I., Dziarska B.: Wpływ dodatku ekstraktu herbaty żółtej na wybrane  cechy jakościowe kawy palonej. Bromat. Chem. Toksykol. 2014,47( 3), 585-590.
 45. Kulczak M., Błasińska I., Łuczak H., Brzozowska M.: Wartość odżywcza i jakość sensoryczna chleba bezglutenowego z udziałem preparowanej mąki grochowej i przetworów gryczanych . Bromat. Chem. Toksykol. 2014, 47(3), 556-562.
 46. Przygoński K., Wojtowicz E., Zaborowska Z., Korbas E., Remiszewski M.: Zawartość związków przeciwutleniających w suchych liściach oraz ekstraktach z herbaty żółtej. Bromat. Chem. Toksykol. 2014, 47(3), 687-692.
 47. Zaborowska Z., Przygoński K.: Zawartość witaminy C w wybranych deserach, napojach i posiłkach instant dostępnych na rynku krajowym Bromat. Chem. Toksykol. 2014, 47 (3), 837-841.
 48. Zaborowska Z., Dziarska B., Bruch M.: Zawartość soli w wybranych koncentratach spożywczych dostępnych na rynku krajowym, Bromat. Chem. Toksykol. 2014, 47(3), 831-836. 
 49. Wojtowicz E., Przygoński K., Korbas E., Remiszewski M.: Charakterystyka własności bioaktywnych i sensorycznych ekstraktu w proszku z ziela karczocha, Bromat. Chem. Toksykol. 2014, 47(3), 796-801.
 50. Kulczak M., Błasińska I., Słowik E.: Wybrane cechy fizyczne  chleba bezglutenowego z udziałem preparowanej mąki grochowej i przetworów gryczanych. Acta Agrophysica 2014, 21(4), 445-455.
 51. Le Thanh-Blicharz J., Walkowski A., Voelkel E., Lewandowicz G.*: Wpływ dodatku NaCl na właściwości reologiczne skrobi sieciowanych. Post. Nauki Technol. Przem. Rol.-Spoż. 2014, 69( 1), 14-28.
 52. Lewandowicz J.*, Le Thanh-Blicharz J., Jasiczak J.*: Ocena możliwości zastosowania skrobi woskowych jako zagęstników sosów typu keczup. Biul. Inst. Hodow. Aklimat. Roślin, 2014, 272, 81-91.
 53. Le Thanh-Blicharz J., Walkowski A., Voelkel E., Bryła A.*, Lewandowicz J.*: Rheological properties of cross linking E 1422 starches in high concentration sugars systems. Towarozn. Probl. Jakości, Polish Journal of Commodity Science, 2014, 3(40), 62-70.
 54. Kulczak M., Błasińska I, Łuczak H.: Wykorzystanie  preparowanej mąki grochowej do poprawy wartości odżywczej i jakości sensorycznej chleba bezglutenowego. Szkice Humanistyczne, 2014, 36(4) 475-484.
 55. Błasińska I., Kulczak M., Łuczak H.: Ocena składu i  jakości sensorycznej produktów błonnikowo-witaminowych z udziałem wytłoków marchwiowych. Szkice Humanistyczne, 2014, 36(4), 485-492.

Doktoraty:

Bezpośrednio prowadzone w ZK prace naukowe i badawcze przyczyniły się do uzyskania następujących stopni naukowych:

 • 2000r. –  Krzysztof Przygoński – doktor nauk rolniczych za pracę pt. „Procesy utleniania lipidów w odżywkach mlecznych dla niemowląt ze szczególnym uwzględnieniem produktów utleniania cholesterolu”, Akademia Rolnicza im. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • 2009r. – Elżbieta Wojtowicz – doktor nauk rolniczych za pracę pt. „Aromat roślin przyprawowych w procesie sterylizacji parą wodną”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • 2009r. – Joanna Le Thanh – Blicharz – doktor nauk rolniczych za pracę pt. „Charakterystyka dietetycznych preparatów spożywczych otrzymywanych w procesach modyfikacji skrobi”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Praca inżynierska:

 • 2017r. – Irena Jóźwiak – praca inżynierska: „Jakość przypraw roślinnych poddanych procesowi dekontaminacji nasyconą para wodną”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Opracowane technologie:

kawa zbożowa INKA

produkty dla niemowląt BEBIKO i BEBIŚ

błyskawiczne kaszki zbożowe i kleiki

bita śmietana w proszku ŚNIEŻKA

niskodrażniące kawy naturalne ASTRA i APIS

kasze makaronowe PESSO

glukoza krystaliczna – metodą kwasowo-enzymatyczną i metodą enzymatyczną

maltodekstryna (różne rodzaje)

syropy skrobiowe:
– kwasowe (o różnym stopniu scukrzenia)
– enzymatyczne (glukozowe, maltozowe, fruktozowe, izomaltooligosacharydowe)
– do konkretnego zastosowania:

 • do lodów i deserów mrożonych
 • do napojów bezalkoholowych i alkoholowych
 • do napojów regenerujących

karmel spożywczy

prażynka ziemniaczana

kleje skrobiowe (do tapet, do farb, do etykiet)

preparaty skrobiowe dla papiernictwa

preparaty skrobiowe dla włókiennictwa

skrobiowe zagęstniki spożywcze

produkty zawierające składniki bioaktywne – BIOAKTYWNA ŻYWNOŚĆ

Chcesz wiedzieć więcej?