tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

PUBLIKACJE

 1. Le Thanh-Blicharz J., Lewandowicz J., Functionality of Native Starches in Food Systems: Cluster Analysis Grouping of Rheological Properties in Different Product Matrices. Foods, 2020, 9(8):1073.
 2. Zawirska-Wojtasiak R., Fedoruk-Wyszomirska A., Piechowska P., Mildner-Szkudlarz S., Bajerska J., Wojtowicz E.,  Przygoński K., Gurda D., Kubicka W., Wyszko E. β-Carbolines in Experiments on Laboratory Animals. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21(15):5245.
 3. Le Thanh-Blicharz J., Lewandowicz G. Dodatki do żywności. W: Szkodliwe substancje w żywności. Pochodzenie, działanie, zagrożenia zdrowotne. Pr. zbiorowa pod red. Agaty Witczak, Zdzisława E. Sikorskiego. Warszawa: Wydawn. PWN, 2020, 229-243.
 4. Le Thanh-Blicharz J., Małyszek Z., Rybicka I., Lewandowicz G. Cross-linking of potato starch with sodium trimethaphosphate is accompanied by hydrolisis of starch monophosphate ester bonds. Proceedings of the 16th International Conference on Polysaccharides- Glycoscience, Praga, 4-6.11.2020, 69-71.
 5. Baranowska H.M., Misiak E., Le Thanh-Blicharz J., Lewandowicz G. Starch- plasticizer interactions in solvent casted films. A low field NMR study. Proceedings of the 16th International Conference on Polysaccharides- Glycoscience, Praga, 4-6.11.2020, 72-75.
 6. Lewandowicz J., Walkowiak K., Masewicz Ł., Małyszek Z. The effect of fortification with selected micronutrients on properties of rice starches. Proceedings of the 16th International Conference on Polysaccharides- Glycoscience, Praga, 4-6.11.2020, 76-78.
 7. Przygoński K., Wojtowicz E., The optimization of extraction process of white mulberry leaves and the characteristic bioactive properties its powder extract, Herba Polonica, 2019, 1, 12-19.
 8. Blejwas I., Gołdyn M., Bartoszak-Adamska E.: Struktura molekularna i krystaliczna D-mannitolu oraz jego stabilność termiczna. Post. Nauki Technol. Przem. Rolno-Spoż. 2019, 74(2), 5-19.
 9. Zając K., Zielonka R.: Ocena jakości serków grochowych otrzymywanych z wyizolowanych białek nasion grochu. Post. Nauki Technol. Przem. Rolno-Spoż. 2019, 74(2), 20-31.
 10. Blejwas I.: Związki genotoksyczne występujące w żywności. Post. Nauki Technol. Przem. Rolno-Spoż. 2019, 3-4, 74-88.
 11. Lewandowicz J., Le Thanh-Blicharz J., Śmigielska H.: Influence of origin of inuline on the quality of natural yoghut produced by thermostat method. W: Current Trends in Quality Science – Quality Design of Food Products, Poznań, Faculty of Commodity Science, Poznań University of Economics and Business, 2019, 78-88.
 12. Górecki A.R., Błaszczak W., Lewandowicz J., Le Thanh-Blicharz J., Penkacik K. Influence of high pressure or autoclaving – cooling cycles and pullulanase treatment on buckwheat starch properties and resistant starch formation. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences , 2018, 68(3), 235-242.
 13. Zawirska-Wojtasiak R., Piechowska P., Wojtowicz E., Przygoński K., Mildner-Szkudlarz S. Bioactivity of selected materials for coffee substitute, PLoS One, 2018, 13(11).
 14. Wieczorek M., Przygoński K., Jeleń H. Determination of 4-methylimidazole in ammonia caramel using gas chromatography – tandem mass spectrometry (GC-MS/MS). Journal of Food Quality, 2018, Article ID 4696074.
 15. Nowak D., Gośliński M., Przygoński K., Wojtowicz E., The antioxidant properties of exotic fruit juices from acai, maquiberry and noniberries. European Food Research and Technology, 2018, 244, 11, 1897-1905.
 16. Łożykowska-Seidler K. , Wojtowicz E., Zawirska-Wojtasiak R.: Essential oil content and its composition in herb of lemon balm (Melissa officinalis L.) breeding strains Journal of Essential Oil Research, 2017, 29(4), 351-356.
 17. Hęś M., Szwengiel A., Dziedzic K., Górecka D., Kmiecik D., Le Thanh-Blicharz J.: The effect of buckwheat hull extract on lipid oxidation in frozen-stored meat products Journal of Food Science, 2017, 82(4), 882-889.
 18. Mildner-Szkudlarz S., Siger A., Szwengiel A., Przygoński K., Wojtowicz E., Zawirska-Wojtasiak R.*: Phenolic compounds reduce formation of N<epsilon>-(carboxymethyl)lysine and pyrazines formed by Maillard reactions in a model bread system. Food Chemistry, 2017, 15(231), 175-184.
 19. Jarosławski L., Zielonka R., Remiszewski M.: Technologia zrównoważonego przerobu ziarna kukurydzy na syrop skrobiowy oraz amylolityczny modyfikat kukurydziany. Post. Nauki Technol. Przem. Rol.-Spoż., 2017, 72(1), 31-51.
 20. Nowak D., Gośliński M., Wojtowicz E.: Comparative analysis of the antioxidant capacity of selected fruit juices and nectars: chokeberry juice as a rich source of polyphenols. Intern. J. Food Proper. 2016, 19, 1317-1324.
 21. Le Thanh-Blicharz J., Błaszczak W., Szwengiel A., Paukszta D., Lewandowicz G.: Molecular and supermolecular structure of commercial pyrodextrins. J. Food Sci. 2016, 81 (9), 2135-2142.
 22. Krupska A., Wojtowicz E., Augustyniak-Jabłokow M.: Electron Paramagnetic Resonance Study of Organic Radicals in Some Herbal Plants. Acta Physica Polonica A 2016, 129(6), 1201-1204.
 23. Kulczak M., Błasińska I., Łuczak H.: Wartość odżywcza i jakość sensoryczna koncentratów spożywczych z udziałem fasoli kolorowej „Red Kidney”. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2016, 97(2), 134-139.
 24. Lewandowicz J., Le Thanh-Blicharz J., Śmigielska H.: Wpływ chlorku sodu na właściwości reologiczne naturalnych skrobi woskowych. Towaroznawcze Problemy Jakości, Pol. J. Commodity Sci. 2016, 4(49), 117-125.
 25. Łuczak H., Kulczak M., Brzozowska M.: Ocena zawartości popiołów w wybranych herbatkach owocowych. Post. Nauki Technol. Przem. Rol.-Spoż. 2016, 71(3), 59-66.
 26. Sip A., Le Thanh-Blicharz J., Siergiej K., Lesiecki M., Lewandowicz G.: Odpady przemysłu ziemniaczanego jako podłoże do hodowli bakterii mlekowych. Post. Technol. Nauki Przem. Rol.-Spoż. 2016, 71 (1), 65-80.
 27. Zaborowska Z., Przygoński K.: Determination of tocopherols and tocotrienols content in vegetable oils and industrial fats. Towaroznawcze Problemy Jakości. Pol. J. Commodity Sci. 2016, 3 (48), 83-90.
 28. Le Thanh-Blicharz J., Szwengiel A., Lewandowicz J.: Molecular mass distribution vs. emulsifying activity of maltodextrins. W: 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praga, 19-21.10.2016, Czech Chemical Society, 2016, 181-184.
 29. Le Thanh-Blicharz J., Szwengiel A., Lewandowicz G.:  Molecular structure of starch modified by high pressure homogenisation of pastes. W: 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praga, 19-21.10.2016, Czech Chemical Society, 2016, 189-192.
 30. Lewandowicz J., Baranowska H., Szwengiel A., Le Thanh-Blicharz J.: Molecular structure vs. functional properties of waxy and normal corn starch. W: 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praga, 19-21.10.2016, Czech Chemical Society, 2016, 53-57.
 31. Masewicz Ł., Lewandowicz J., Le Thanh-Blicharz J., Kempka M., Baranowska H.: Diffusion of water in potato pastes. W: 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praga, 19-21.10.2016, Czech Chemical Society, 2016, 193-195.
 32. Małyszek Z., Le Thanh-Blicharz J., Drożdżyńska A., Lewandowicz G.: The effect of degree of substitution on rheological properties of acetylated distarch adipate. W: 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praga, 19-21.10.2016, Czech Chemical Society, 2016, 185-188.
 33. Jarosławski L., Przygoński K., Zielonka R.: Przebieg procesu karmelizacji w warunkach przemysłowej produkcji karmelu amoniakalnego. W: Nowoczesne technologie produkcji żywności. Pr. zbior. pod red. H. M. Baranowskiej i M. Piątka. Poznań: Wydawn. UP 2016, 90-99.
 34. Le Thanh-Blicharz J., Lewandowicz J.: Właściwości reologiczne oraz tekstura kisieli zagęszczonych skrobią woskową róznego pochodzenia botanicznego. W: Nowoczesne technologie produkcji żywności. Pr. zbior. pod red. H. M. Baranowskiej i M. Piątka. Poznań: Wydawn. UP 2016, 100-108.
 35. Lewandowicz J., Le Thanh-Blicharz J.: Właściwości reologiczne oraz tekstura budyni zagęszczonych skrobią woskową róznego pochodzenia botanicznego. W: Nowoczesne technologie produkcji żywności. Pr. zbior. pod red. H. M. Baranowskiej i M. Piątka. Poznań: Wydawn.  UP 2016, 109-117.
 36. Zielonka R., Jarosławski L.: Przebieg hydrolizy nieskleikowanej skrobi ziemniaczanej z udziałem różnych enzymatycznych układów amylolitycznych. W: Nowoczesne technologie produkcji żywności. Pr. zbior. pod red. H. M. Baranowskiej i M. Piątka. Poznań: Wydawn.  UP 2016, 80-89.
 37. Wojtowicz E., Zawirska-Wojtasiak R., Przygoński K., Mildner-Szkudlarz S.: Bioactive β-carbolines norharman and harman in traditional and novel raw materials for chicory coffee. Food Chemistry, 2015, 175C, 280-283.
 38. Le Thanh-Blicharz J., Sip A., Prochaska K., Lewandowicz G.: The effect of surface activity of pyrodextrins on their assimilability by selected strains of bacteria from genus Lactobacillus. Starch-Starke, 2015, 67, 267-275.
 39. Wojtowicz E.: Aroma analysis of herbal raw materials for chicory coffee. Polish Journal of Commodity Science, 2015, 3, 78-84.
 40. Słomińska L., Zielonka R., Jarosławski L., Krupska A., Szlaferek A., Kowalski W., Tomaszewska Gras J., Nowicki M.: High pressure impact on changes in potato starch granules. Pol. J. Chem. Technol. 2015, 17(4), 49-57.
 41. Le Thanh-Blicharz J., Makowska A., Lewandowicz J., Małyszek Z.: Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości skrobi porowatych. W: Technologiczne kształtowanie jakości żywności. Pr. zbior. pod red. K. M. Wójciak i Z. J. Dolatowskiego. Kraków: Wydawn. PTTŻ, 2015, 149-159.
 42. Lewandowicz J., Śmigielska H., Le Thanh-Blicharz J.: Jakość majonezów niskotłuszczowych zagęszczanych skrobią oporną typu RS4. W: Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o., 2015, 313-325.
 43. Wojtowicz E.: Metody analizy związków zapachowych żywności. Post. Nauki Technol. Przem. Rol.-Spoż, 2015, 70(4), 102-116.

 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Prace naukowe i badawcze prowadzone w ZK przyczyniły się do uzyskania następujących stopni naukowych:

 • 2020 r. – Zuzanna Małyszek – doktor nauk rolniczych –praca doktorska pt. „Wpływ struktury molekularnej spożywczych skrobi modyfikowanych chemicznie na oddziaływania biopolimer-woda”- IBPRS.
 • 2019 r. – Joanna Le Thanh – Blicharz – rozprawa habilitacyjna pt.: „Wpływ właściwości  fizykochemicznych i struktury skrobi modyfikowanych na ich funkcjonalność w tworzeniu i stabilizacji emulsji spożywczych”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 • 2017 r. – Irena Jóźwiak – praca inżynierska: „Jakość przypraw roślinnych poddanych procesowi dekontaminacji nasyconą para wodną”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 • 2009 r. –    Elżbieta Wojtowicz – doktor nauk rolniczych za pracę pt. „Aromat roślin przyprawowych w procesie sterylizacji parą wodną”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 • 2009 r. –     Joanna Le Thanh – Blicharz – doktor nauk rolniczych za pracę pt. „Charakterystyka dietetycznych preparatów spożywczych otrzymywanych w procesach modyfikacji skrobi”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 • 2000 r. –     Krzysztof Przygoński – doktor nauk rolniczych za pracę pt. „Procesy utleniania lipidów w odżywkach mlecznych dla niemowląt ze szczególnym uwzględnieniem produktów utleniania cholesterolu”, Akademia Rolnicza im. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Opracowane technologie:

kawa zbożowa INKA

produkty dla niemowląt BEBIKO i BEBIŚ

błyskawiczne kaszki zbożowe i kleiki

bita śmietana w proszku ŚNIEŻKA

niskodrażniące kawy naturalne ASTRA i APIS

kasze makaronowe PESSO

glukoza krystaliczna – metodą kwasowo-enzymatyczną i metodą enzymatyczną

maltodekstryna (różne rodzaje)

syropy skrobiowe:
– kwasowe (o różnym stopniu scukrzenia)
– enzymatyczne (glukozowe, maltozowe, fruktozowe, izomaltooligosacharydowe)
– do konkretnego zastosowania:

 • do lodów i deserów mrożonych
 • do napojów bezalkoholowych i alkoholowych
 • do napojów regenerujących

karmel spożywczy

prażynka ziemniaczana

kleje skrobiowe (do tapet, do farb, do etykiet)

preparaty skrobiowe dla papiernictwa

preparaty skrobiowe dla włókiennictwa

skrobiowe zagęstniki spożywcze

produkty zawierające składniki bioaktywne – BIOAKTYWNA ŻYWNOŚĆ

Chcesz wiedzieć więcej?