tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Oferujemy pakiet Szkoleń i Egzaminów dla chłodników i operatorów instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

SZKOLENIE i EGZAMIN F-GAZOWY dla chłodników i operatorów instalacji

w zakresie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane w celu otrzymania CERTYFIKATU F‑GAZOWEGO z Urzędu Dozoru Technicznego*. 2 dni szkolenia + 1 dzień egzaminu. EGZAMIN prowadzi inny Ośrodek Egzaminacyjny w siedzibie IBPRS-PIB w Łodzi

Planowane terminy**:

 • 13-15 luty 2024 r.
 • 12-14 marzec 2024 r.
 • 16-18 kwiecień 2024 r.
 • 21-23 maj 2024 r.
 • 18-20 czerwiec 2024 r.
 • 24-26 wrzesień 2024 r.
 • 15-17 październik 2024 r.
 • 12-14 listopad 2024 r.
 • 10-12 grudzień 2024 r.

Koszt***:
SZKOLENIE – 990 zł (netto) (płatne na konto IBPRS-PIB)
EGZAMIN – 550 zł (netto) (płatne na konto Ośrodka Egzaminacyjnego)

 Miejsce: IBPRS-PIB Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa, Łódź, Al. Piłsudskiego 84

Deklarację udziału ze wskazaniem preferowanego terminu oraz liczby osób prosimy przesłać na email:
ewelina.wlodarczyk@ibprs.pl,
magdalena.jedrzejewska@ibprs.pl

UWAGA:
Termin szkolenia zostanie potwierdzony przez organizatora w zależności od wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).

* Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1567, z 2019 r. poz. 2158, z 2020 r. poz. 284), funkcję jednostki wydającej certyfikaty dla personelu pełni Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat dla personelu wydawany jest przez UDT na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu w jednostce oceniającej personel.

** Zastrzegamy sobie prawo do anulowania terminu szkolenia i egzaminu lub jego zmiany w przypadku nie wystarczającej liczby chętnych.

*** Dotyczy jednej osoby. Uczestnik otrzymuje dodatkowo materiały szkoleniowe. Zapewniamy catering.

EGZAMIN F-GAZOWY dla chłodników i operatorów instalacji – SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ NIEZBĘDNĄ DO UZYSKANIA CERTYFIKATU*

Egzamin w zakresie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane w celu otrzymania CERTYFIKATU F-GAZOWEGO z Urzędu Dozoru Technicznego*

Planowane terminy egzaminów**:

 • 11 marzec 2024 r.
 • 20 maj 2024 r.
 • 23 wrzesień 2024 r.
 • 9 grudnia 2024

Koszt***:
– 500 zł (netto) 

 Miejsce: IBPRS-PIB Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa, Łódź, Al. Piłsudskiego 84

Deklarację udziału ze wskazaniem preferowanego terminu oraz liczby osób prosimy przesłać na email:
ewelina.wlodarczyk@ibprs.pl,
magdalena.jedrzejewska@ibprs.pl

UWAGA:

Termin szkolenia zostanie potwierdzony przez organizatora w zależności od wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).

* Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1567, z 2019 r. poz. 2158, z 2020 r. poz. 284), funkcję jednostki wydającej certyfikaty dla personelu pełni Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat dla personelu wydawany jest przez UDT na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu w jednostce oceniającej personel.

** Zastrzegamy sobie prawo do anulowania terminu egzaminu lub jego zmiany w przypadku nie wystarczającej liczby chętnych.

*** Dotyczy jednej osoby.

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE F‑GAZOWE* dla obsługi klimatyzacji samochodowych

Szkolenie w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z SYSTEMÓW KLIMATYZACJI W NIEKTÓRYCH POJAZDACH SILNIKOWYCH

Planowane terminy egzaminów**:

 • 15  marca 2024 r.
 • 24  maj 2024 r.
 • 27  wrzesień 2024 r.
 • 15  listopad 2024 r.

Koszt***:
– 500 zł (netto) 

 Miejsce: IBPRS-PIB Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa, Łódź, Al. Piłsudskiego 84

Deklarację udziału ze wskazaniem preferowanego terminu oraz liczby osób prosimy przesłać na email:
ewelina.wlodarczyk@ibprs.pl,
magdalena.jedrzejewska@ibprs.pl

UWAGA:

Termin szkolenia zostanie potwierdzony przez organizatora w zależności od wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).

* Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1567, z 2019 r. poz. 2158, z 2020 r. poz. 284), funkcję jednostki wydającej certyfikaty dla personelu pełni Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat dla personelu wydawany jest przez UDT na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu w jednostce oceniającej personel.

** Zastrzegamy sobie prawo do anulowania terminu szkolenia lub jego zmiany w przypadku nie wystarczającej liczby chętnych.

***Dotyczy jednej osoby. Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe. Zapewniamy catering.