tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego od 1 stycznia 2003 roku. Został utworzony na bazie Centralnego Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż oraz Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego.

Historia działalności Centralnego Laboratorium TPiPZ rozpoczyna się w 1948 roku, gdy w ramach Centralnego Ośrodka Szkolenia Młynarskiego w Kaliszu powołano Centralne Laboratorium. W 1949 roku przeniesiono je do Warszawy i w 1956 roku przekształcono w Instytut Zbożowy. Na mocy uchwały Rady Ministrów w 1958 roku poprzez przekształcenie Instytutu Zbożowego powołano Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż.

Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego powołano Zarządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 marca 1953 roku. Zakład ten początkowo podlegał Centralnemu Zarządowi Przemysłu Piekarskiego, od 1956 roku Instytutowi Handlu Wewnętrznego, następnie bezpośrednio Ministrowi Handlu Wewnętrznego, a od 1976 – CZSS „Społem”.

Kierownik Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
dr inż. Anna Szafrańska
tel. +48 22 606 38 85
kom. +48 601 948 988
e-mail: anna.szafranska@ibprs.pl
Sekretariat
tel. +48 22 849 04 03
fax. +48 22 849 06 43
e-mail: zpzip@ibprs.pl
zz-badania@ibprs.pl
Kontakty
Nazwisko ImięTytułStanowisko
/funkcja
Telefone-mail
Abramczyk Danutamgr inż.starszy specjalista22 606 38 68danuta.abramczyk@ibprs.pl
Bednarczyk Ewalaborant22 606 38 86
Dąbkowska Karolinamgr inż.technolog22 606 38 43karolina.dabkowska@ibprs.pl
Gońda-Skawińska Magdalenamgr inż.technolog22 606 38 43magdalena.gonda@ibprs.pl
Jastrzębska Ewaspecjalista22 606 38 89ewa.jastrzebska@ibprs.pl
Jaworska Elżbietasamodzielny referent22 606 38 75elzbieta.jaworska@ibprs.pl
Majdak Hannamgr inż.starszy specjalista22 606 38 86hanna.majdak@ibprs.pl
Ograbek Bernadetaspecjalista22 606 38 82
Onacik-Gür Sylwiadr inż.technolog22 606 38 38sylwia.onacik-gur@ibprs.pl
Wilczyński Wittmgr inż.specjalista22 606 38 22witt.wilczynski@ibprs.pl
Siudzińska Emiliainż.technolog22 606 38 82
Stępniewska Sylwiamgr inż.asystent22 606 38 43sylwia.stepniewska@ibprs.pl
Szpakiewicz Klaudiamgr inż. technolog22 606 38 82
Werczyńska Katarzynamgr inż.technolog22 606 38 82
Sasin Jolantapomoc laboratoryjna22 606 38 82
Klaudia Szpakiewiczmgr inż.22 606 38 82
Emilia Siudzińskamgr inż.22 606 38 82
Akredytacja

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa wykonuje badania potwierdzone Certyfikatem Akredytacji
Laboratorium Badawczego nr AB 452 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452

Data wydania: 26.11.2019 r.

Zakres badań Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa

(stan na dzień 21.08.2019)

Ankieta badań satysfakcji Klienta

Kierunki badawcze:

 • Ocena jakości technologicznej krajowego ziarna pszenicy z określeniem kierunków zagospodarowania poszczególnych odmian,
 • Opracowanie standardów jakości technologicznej ziarna zbóż i mąki, celem optymalnego zagospodarowania krajowego ziarna zbóż i sprostania zapotrzebowaniu konsumentów,
 • Doskonalenie oraz opracowywanie nowych programów kalibracyjnych dla urządzeń techniki NIR do oceny jakości ziarna zbóż i przetworów zbożowych,
 • Doskonalenie oceny reologicznej krajowych odmian pszenicy celem określenia optymalnych parametrów jakości dla poszczególnych kierunków wykorzystania,
 • Doskonalenie techniki i technologii komponowania mąk handlowych z uwzględnieniem zmienności wartości technologicznej mąk pasażowych przemysłowego młyna pszennego,
 • Opracowanie nowych technologii piekarskich w świetle aktualnych wymagań żywieniowych,
 • Doskonalenie technologii produkcji pieczywa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i oczekiwań konsumentów.

Informacje o wynikach prac realizowanych w Zakładzie Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa publikowane są najczęściej w czasopismach branżowych:

 • Przegląd Zbożowo-Młynarski
 • Przegląd Piekarski i Cukierniczy

Działalność usługowa:

Wiodące zakresy działalności usługowej:Osoby odpowiedzialne
Obsługa kalibracyjna urządzeń techniki pomiarowej NIREwa Jastrzębska
Obsługa kalibracyjna wilgotnościomierzy elektrycznychHanna Majdak

Ewa Bednarczyk
Opracowywanie standardów jakości ziarna zbóż i przetworów zbożowych w skupie, obrocie i handluAnna Szafrańska
Rozwiązywanie problemów dotyczących jakości mąki w kontaktach młynarz-piekarzAnna Szafrańska
Wdrażanie w przemyśle zbożowo-młynarskim i piekarskim nowoczesnych i efektywnych metod oceny jakości ziarna zbóż i przetworów zbożowychAnna Szafrańska
Współpraca w dziedzinie normalizacji m.in. opracowywanie norm zakładowychAnna Szafrańska
Doskonalenie pracy laboratoriów zakładowych poprzez organizowanie badań biegłości w zakresie oceny jakości ziarna pszenicy i mąki pszennejAnna Szafrańska
Szkolenia dla pracowników zakładów zbożowo-młynarskich i piekarskich oraz innych zainteresowanych jednostek w zakresie następującej tematyki:
- doskonalenie pracy laboratorium przy zakładach zbożowych, młynarskich i piekarskich
- bezpieczne przechowywanie i konserwacja ziarna zbóż
- metody oceny jakości ziarna zbóż, przetworów zbożowych i pieczywa
oraz o innej tematyce z zakresu działalności Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa zgodnie ze zgłaszanym przez zainteresowanych zapotrzebowaniem
Anna Szafrańska
Organizacja konferencji i seminariów
- zwłaszcza organizowanych cyklicznie od 1993 roku konferencji w Krynicy Morskiej
Anna Szafrańska
- Badania i atestacja nowych urządzeń laboratoryjnychAnna Szafrańska
Metodyka oceny jakości:
- ziarna zbóż i przetworów zbożowych (w tym makaronu)
 
- pieczywa i wyrobów ciastkarskich
Anna Szafrańska
Ocena reologiczna ziarna pszenicy i żyta oraz mąki pszennej i żytniej za pomocą aparatów:
- farinograf
- amylograf
- mixolab
- alweograf 
- ekstensograf
Anna Szafrańska

Danuta Abramczyk

Sylwia Stępniewska

Magdalena Gońda-Skawińska

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
wykonuje badania objęte zakresem akredytacji

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

Zakres badań Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa

(stan na dzień 01.01.2019 r.)

Ankieta badań satysfakcji Klienta IBPRS

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
zaprasza do udziału w

XXIV Cyklu badań biegłości
kierowanym do Laboratoriów przy Zakładach Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego i Piekarskich
Czas trwania: listopad 2019 – czerwiec 2020

Wyróżniki jakościowe uwzględnione w badaniach biegłości [pobierz .pdf]

Warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy [pobierz .pdf]

Warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy [pobierz .doc]

Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS
(tel. 22 606 38 38, 22 606 38 85, e-mail: zz-badania-bieglosci@ibprs.pl

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS oferuje nowy

„Wykaz norm PN stosowanych w przemyśle zbożowo-młynarskim i piekarskim aktualnych na dzień 01-04-2018″,

którego załącznikami są:

 • informacja o działalności Komitetu Technicznego Nr 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych,
 • bieżące informacje z zakresu problematyki normalizacyjnej oraz o sprzedaży norm PN
 • zestawienie zmian wprowadzonych do norm z podaniem ich treści
 • wykaz norm ZN w przemyśle młynarskim

Zamówienia na Wykaz norm można przesyłać:

 • na adres e-mail: zpzip@ibprs.pl
 • faxem na numer 22 849 06 43
 • pocztą na adres:Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
  Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
  ul. Rakowiecka 36
  02-532 Warszawa

Koszt „Wykazu” wraz z załącznikami wynosi 200 zł + 23 % VAT

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Technicznego Nr 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Zakres tematyczny KT nr 36:

 • terminologia,
 • pobieranie próbek,
 • metody badań,
 • wymagania jakościowe oraz pakowanie,
 • przechowywanie i transport ziarna zbóż, mąki, kasz i płatków, makaronu oraz pieczywa

KT nr 36 prowadzi stałą współpracę z CEN/TC 338 „Zboża i produkty zbożowe” oraz ISO/TC 34/SC 4 „Zboża i strączkowe” w zakresie opracowywania i weryfikacji europejskich i międzynarodowych norm będących w jego zakresie tematycznym.

dr inż. Anna Szafrańska – Przewodniczący

mgr inż. Sylwia Stępniewska – reprezentant IBPRS jako członek Komitetu Technicznego ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych

 • Amylograf firmy Brabender
 • Farinograf firmy Brabender
 • Ekstensograf firmy Brabender
 • Alweograf MA87 firmy Chopin Technologies
 • Alweolink N9 firmy Chopin Technologies
 • Alweo-Konsystograf firmy Chopin Technologies
 • Mixolab firmy Chopin Technologies
 • Aparaty do oznaczania liczby opadania typ Falling Number 1500 i FN 1400 firmy Perten Instruments
 • Zestaw Glutomatic firmy Perten Instruments
 • INFRAMATIC 8620 Ash firmy Perten Instruments
 • Infratec analizator ziarna firmy TECATOR
 • Zestaw Kjeltec – Aparat do oznaczania zawartości białka firmy FOSS
 • Aparat SOXTEC firmy FOSS
 • Suszarki laboratoryjne
 • Piec elektryczny firmy Nabertherm
 • Waga laboratoryjna Sartorius METTLER
 • Waga laboratoryjna RADWAG
 • Młynek Laboratoryjny do ziarna CD1 firmy Chopin Technologies
 • Młynek Laboratoryjny SEDIMAT firmy Brabender
 • Młynek Quadrumat Junior
 • Mlewnik doświadczalny-półtechnika firmy SPOMASZ Ostrów Wlkp.
 • Młyn laboratoryjny MLU-202 firmy Bühler
 • Młynki do wilgotności
 • Młynek FN 3100 firmy Perten Instruments
 • Gęstościomierz 1/4 l
 • Gęstościomierz 1 l
 • Tłocznia makaronowa
 • Suszarnia makaronowa
 • Maturograph
 • Komora fermentacyjna
 • Piec piekarski firmy Brabender
 • Piec Piekarniczy 4-komorowy Piccolo
 • Piec laboratoryjny ciastkarski
 • Miesiarka laboratoryjna
 • Miesiarka IBIS
 • Miesiarka STEPHAN
 • Mieszarka TURBOMIX 6,5
 • Miesiarka KitchenAid
 • Miesiarka z płaszczem wodnym
 • Aparat Sawy do pomiaru objętości pieczywa
 • Stanowisko do oznaczania kwasowości tłuszczowej:
  • Wirówka laboratoryjna Rotofix
  • Łaźnia wodna z wytrząsaniem
 • Mieszalnik do zbóż i mąki MR- 2L firmy Chopin Technologies
 • SDmatic firmy Chopin Technologies