tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Aktualności ZZ:

Konferencja zbożowa – program

Konferencja zbożowa – program

Zakład Przetwórstwa Zbóż i PiekarstwaInstytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczegoim. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB w Warszawie Zaprasza do udziału w 41. Konferencji przetwórstwa zbóż i piekarstwaorganizowanej w dniach 5 - 6 października 2023 roku Konferencja odbędzie się w Masuria Hotel & SPA Worliny 33, 14-105 Łukta w otoczeniu pięknych mazurskich jezior. W programie Konferencji przewiduje się wykłady zaproszonych gości z krajowych jednostek naukowo-badawczych oraz pracowników...

Konferencja Zbożowa

Konferencja Zbożowa

W dniach 5-6 października w Worlinach odbyła się 41. Konferencja Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa.   Wydarzenie związane było z potrójnym jubileuszem: 75-lecia funkcjonowania Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa w Polsce, 30-lecia organizacji konferencji oraz 20-lecia funkcjonowania Zakładu Zbóż w strukturach IBPRS-PIB. W konferencji wzięło udział 89 osób. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Organizowana od 1993 roku konferencja, ciesząca się...

XXVIII Cykl badań biegłości – zapraszamy!

XXVIII Cykl badań biegłości – zapraszamy!

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - PIB zaprasza do udziału w:   XXVIII Cyklu badań biegłości kierowanym do Laboratoriówprzy Zakładach Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego i Piekarskich Czas trwania: listopad 2023 – czerwiec 2024   Warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu. Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS – PIB(tel. 22 606 38 43;  22 606 38...

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jest laboratorium zatwierdzonym przez GAFTA (The Grain and Feed Trade Association) w zakresie analizy zboż

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego od 1 stycznia 2003 roku. Został utworzony na bazie Centralnego Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż oraz Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego.

Historia działalności Centralnego Laboratorium TPiPZ rozpoczyna się w 1948 roku, gdy w ramach Centralnego Ośrodka Szkolenia Młynarskiego w Kaliszu powołano Centralne Laboratorium. W 1949 roku przeniesiono je do Warszawy i w 1956 roku przekształcono w Instytut Zbożowy. Na mocy uchwały Rady Ministrów w 1958 roku poprzez przekształcenie Instytutu Zbożowego powołano Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż.

Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego powołano Zarządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 marca 1953 roku. Zakład ten początkowo podlegał Centralnemu Zarządowi Przemysłu Piekarskiego, od 1956 roku Instytutowi Handlu Wewnętrznego, następnie bezpośrednio Ministrowi Handlu Wewnętrznego, a od 1976 – CZSS „Społem”.

Kierownik Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
dr inż. Anna Szafrańska
tel. +48 22 606 38 85
kom. +48 601 948 988
e-mail: anna.szafranska@ibprs.pl
Sekretariat

mgr inż. Aleksandra Boniecka
tel. +48 22 849 04 03
fax. +48 22 849 06 43
e-mail: zpzip@ibprs.pl
zz-badania@ibprs.pl

Kontakty
Nazwisko ImięTytułStanowisko
/funkcja
Telefone-mail
Abramczyk Danutamgr inż.starszy specjalista22 606 38 68danuta.abramczyk@ibprs.pl
Bednarczyk Ewatechnolog22 606 38 86
Boniecka Aleksandramgr inż.technolog22 606 38 43
Gańko Klaudiamgr inż. technolog22 606 38 38
Gońda-Skawińska Magdalenamgr inż.technolog22 606 38 43
Jastrzębska Ewaspecjalista22 606 38 89ewa.jastrzebska@ibprs.pl
Rasińska Małgorzatalaborant22 606 38 75
Majdak Hannamgr inż.starszy specjalista22 606 38 86hanna.majdak@ibprs.pl
Ograbek Bernadetaspecjalista22 606 38 82
Stępniewska Sylwiadr inż.asystent22 606 38 43sylwia.stepniewska@ibprs.pl
Wilczyński Wittmgr inż.technolog22 606 38 22witt.wilczynski@ibprs.pl
Bożena Kisielspecjalista22 606 38 94bozena.kisiel@ibprs.pl
Agnieszka Salamonmgr inż.starszy specjalista badawczo-techniczny22 849 04 03
Justyna Grabarczykinż.laborant22 849 04 03justyna.grabarczyk@ibprs.pl
Akredytacja

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa wykonuje badania potwierdzone Certyfikatem Akredytacji
Laboratorium Badawczego nr AB 452 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452

Zakres badań Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa. 27.04.2023

Ankieta badań satysfakcji Klienta IBPRS

Kierunki badawcze:

 • Ocena jakości technologicznej krajowego ziarna pszenicy z określeniem kierunków zagospodarowania poszczególnych odmian,
 • Opracowanie standardów jakości technologicznej ziarna zbóż i mąki, celem optymalnego zagospodarowania krajowego ziarna zbóż i sprostania zapotrzebowaniu konsumentów,
 • Doskonalenie oraz opracowywanie nowych programów kalibracyjnych dla urządzeń techniki NIR do oceny jakości ziarna zbóż i przetworów zbożowych,
 • Doskonalenie oceny reologicznej krajowych odmian pszenicy celem określenia optymalnych parametrów jakości dla poszczególnych kierunków wykorzystania,
 • Doskonalenie techniki i technologii komponowania mąk handlowych z uwzględnieniem zmienności wartości technologicznej mąk pasażowych przemysłowego młyna pszennego,
 • Opracowanie nowych technologii piekarskich w świetle aktualnych wymagań żywieniowych,
 • Doskonalenie technologii produkcji pieczywa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i oczekiwań konsumentów.

Informacje o wynikach prac realizowanych w Zakładzie Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa publikowane są najczęściej w czasopismach branżowych:

 • Przegląd Zbożowo-Młynarski
 • Przegląd Piekarski i Cukierniczy

Działalność usługowa:

Wiodące zakresy działalności usługowej:Osoby odpowiedzialne
Obsługa kalibracyjna urządzeń techniki pomiarowej NIREwa Jastrzębska
Obsługa kalibracyjna wilgotnościomierzy elektrycznychHanna Majdak

Ewa Bednarczyk
Opracowywanie standardów jakości ziarna zbóż i przetworów zbożowych w skupie, obrocie i handluAnna Szafrańska
Rozwiązywanie problemów dotyczących jakości mąki w kontaktach młynarz-piekarzAnna Szafrańska
Wdrażanie w przemyśle zbożowo-młynarskim i piekarskim nowoczesnych i efektywnych metod oceny jakości ziarna zbóż i przetworów zbożowychAnna Szafrańska
Współpraca w dziedzinie normalizacji m.in. opracowywanie norm zakładowychAnna Szafrańska
Doskonalenie pracy laboratoriów zakładowych poprzez organizowanie badań biegłości w zakresie oceny jakości ziarna pszenicy i mąki pszennejAnna Szafrańska, Sylwia Stępniewska
Szkolenia dla pracowników zakładów zbożowo-młynarskich i piekarskich oraz innych zainteresowanych jednostek w zakresie następującej tematyki:
- doskonalenie pracy laboratorium przy zakładach zbożowych, młynarskich i piekarskich
- bezpieczne przechowywanie i konserwacja ziarna zbóż
- metody oceny jakości ziarna zbóż, przetworów zbożowych i pieczywa
oraz o innej tematyce z zakresu działalności Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa zgodnie ze zgłaszanym przez zainteresowanych zapotrzebowaniem
Anna Szafrańska
Organizacja konferencji i seminariów
- zwłaszcza organizowanych cyklicznie od 1993 roku konferencji w Krynicy Morskiej
Anna Szafrańska
- Badania i atestacja nowych urządzeń laboratoryjnychAnna Szafrańska
Metodyka oceny jakości:
- ziarna zbóż i przetworów zbożowych (w tym makaronu)
 
- pieczywa i wyrobów ciastkarskich
Anna Szafrańska
Ocena reologiczna ziarna pszenicy i żyta oraz mąki pszennej i żytniej za pomocą aparatów:
- farinograf
- amylograf
- mixolab
- alweograf 
- ekstensograf
Anna Szafrańska

Danuta Abramczyk

Sylwia Stępniewska

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB
zaprasza do udziału w

XXVIII Cyklu badań biegłości
kierowanym do Laboratoriów przy Zakładach Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego i Piekarskich
Czas trwania: listopad 2023 – czerwiec 2024

Warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu

Badania Biegłości – Zgłoszenie 2023-24  [pobierz .pdf]

Badania Biegłości – Zgłoszenie 2023-24 [pobierz .doc]

Wyróżniki jakościowe uwzględnione w badaniach biegłości [pobierz .pdf]

Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS
(tel. 22 606 38 43, 22 606 38 85, e-mail: zz-badania-bieglosci@ibprs.pl

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS oferuje nowy

„Wykaz norm PN stosowanych w przemyśle zbożowo-młynarskim i piekarskim aktualnych na dzień 01-04-2018″,

którego załącznikami są:

 • informacja o działalności Komitetu Technicznego Nr 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych,
 • bieżące informacje z zakresu problematyki normalizacyjnej oraz o sprzedaży norm PN
 • zestawienie zmian wprowadzonych do norm z podaniem ich treści
 • wykaz norm ZN w przemyśle młynarskim

Zamówienia na Wykaz norm można przesyłać:

 • na adres e-mail: zpzip@ibprs.pl
 • faxem na numer 22 849 06 43
 • pocztą na adres:Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
  Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
  ul. Rakowiecka 36
  02-532 Warszawa

Koszt „Wykazu” wraz z załącznikami wynosi 200 zł + 23 % VAT

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Technicznego Nr 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Zakres tematyczny KT nr 36:

 • terminologia,
 • pobieranie próbek,
 • metody badań,
 • wymagania jakościowe oraz pakowanie,
 • przechowywanie i transport ziarna zbóż, mąki, kasz i płatków, makaronu oraz pieczywa

KT nr 36 prowadzi stałą współpracę z CEN/TC 338 „Zboża i produkty zbożowe” oraz ISO/TC 34/SC 4 „Zboża i strączkowe” w zakresie opracowywania i weryfikacji europejskich i międzynarodowych norm będących w jego zakresie tematycznym.

dr inż. Anna Szafrańska – reprezentant IBPRS jako członek Komitetu Technicznego ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych​

mgr inż. Sylwia Stępniewska reprezentant IBPRS jako członek Komitetu Technicznego ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych

 • Amylograf firmy Brabender
 • Farinograf firmy Brabender
 • Ekstensograf firmy Brabender
 • Alweograf MA87 firmy Chopin Technologies
 • Alweolink N9 firmy Chopin Technologies
 • Alweo-Konsystograf firmy Chopin Technologies
 • Mixolab firmy Chopin Technologies
 • Aparaty do oznaczania liczby opadania typ Falling Number 1500 i FN 1400 firmy Perten Instruments
 • Zestaw Glutomatic firmy Perten Instruments
 • INFRAMATIC 8620 Ash firmy Perten Instruments
 • Infratec analizator ziarna firmy TECATOR
 • Zestaw Kjeltec – Aparat do oznaczania zawartości białka firmy FOSS
 • Aparat SOXTEC firmy FOSS
 • Suszarki laboratoryjne
 • Piec elektryczny firmy Nabertherm
 • Waga laboratoryjna Sartorius METTLER
 • Waga laboratoryjna RADWAG
 • Młynek Laboratoryjny do ziarna CD1 firmy Chopin Technologies
 • Młynek Laboratoryjny SEDIMAT firmy Brabender
 • Młynek Quadrumat Junior
 • Mlewnik doświadczalny-półtechnika firmy SPOMASZ Ostrów Wlkp.
 • Młyn laboratoryjny MLU-202 firmy Bühler
 • Młynki do wilgotności
 • Młynek FN 3100 firmy Perten Instruments
 • Gęstościomierz 1/4 l
 • Gęstościomierz 1 l
 • Tłocznia makaronowa
 • Suszarnia makaronowa
 • Maturograph
 • Komora fermentacyjna
 • Piec piekarski firmy Brabender
 • Piec Piekarniczy 4-komorowy Piccolo
 • Piec laboratoryjny ciastkarski
 • Miesiarka laboratoryjna
 • Miesiarka IBIS
 • Miesiarka STEPHAN
 • Mieszarka TURBOMIX 6,5
 • Miesiarka KitchenAid
 • Miesiarka z płaszczem wodnym
 • Aparat Sawy do pomiaru objętości pieczywa
 • Stanowisko do oznaczania kwasowości tłuszczowej:
  • Wirówka laboratoryjna Rotofix
  • Łaźnia wodna z wytrząsaniem
 • Mieszalnik do zbóż i mąki MR- 2L firmy Chopin Technologies
 • SDmatic firmy Chopin Technologies