tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniach 5-6 października w Worlinach odbyła się 41. Konferencja Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa.

 

Wydarzenie związane było z potrójnym jubileuszem: 75-lecia funkcjonowania Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa w Polsce, 30-lecia organizacji konferencji oraz 20-lecia funkcjonowania Zakładu Zbóż w strukturach IBPRS-PIB. W konferencji wzięło udział 89 osób. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Organizowana od 1993 roku konferencja, ciesząca się dużą popularnością, stała się stałym miejscem dorocznych spotkań pracowników branży zbożowo-młynarskiej i piekarskiej. 

Konferencja adresowana jest do osób realizujących politykę handlowo-jakościową, opracowujących i kontrolujących system zapewnienia jakości technologicznej i zdrowotnej żywności oraz wdrażających najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w przedsiębiorstwach przemysłu zbożowo-młynarskiego i piekarskiego. 

Podstawowym celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań naukowych, które mogą być wykorzystane w przedsiębiorstwach branży zbożowo-młynarskiej i piekarskiej, jak również zbliżenie do siebie przemysłu i nauki. 

Konferencji towarzyszyła również prezentacja firm kierujących swoją ofertę do przedsiębiorstw działających na polskim rynku zbożowo-młynarskim i piekarskim. Uczestnicy mogli zapoznać się, m.in. z nowymi rozwiązaniami w ocenie jakości ziarna i przetworów zbożowych.

Organizatorów cieszy fakt, że Konferencja od trzydziestu lat łączy naukę z praktyką, a prezentowane tematy cieszą się dużym zainteresowaniem i wywołują dyskusję wśród uczestników zarówno na sali wykładowej jak i w kuluarach. 

Zachęcamy do udziału w kolejnej konferencji w 2024 roku!

FIRMY SPONSORUJĄCE:

FIRMY WSPIERAJĄCE:

PATRONAT MEDIALNY:

PATRONAT HONOROWY MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI: