tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Informacje ogólne

W ramach Zakładu Mikrobiologii (ZM) działają:

 • Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych (KKP)
 • Pracownia Badania Jakości Mikrobiologicznej (PBJM)
 • Pracownia Biotechnologii i Inżynierii Molekularnej (PBM)

Działalność badawcza Zakładu obejmuje:

 • opracowywanie i doskonalenie nowych metod analitycznych, w tym biologii molekularnej, stosowanych w badaniach jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów spożywczych oraz do identyfikacji i charakterystyki mikroorganizmów;
 • badania skuteczności nowych, alternatywnych metod utrwalania żywności, w tym: inaktywacji drobnoustrojów, uszkodzeń subletalnych komórek oraz przeżywalności i regeneracji drobnoustrojów w żywności podczas jej przechowywania po utrwalaniu;
 • opracowywanie i doskonalenie metod dezynfekcji surowców dla przemysłu rolno – spożywczego;
 • badania wykorzystania bakteriofagów jako nie chemicznych, ekologicznych środków ochrony żywności;
 • badanie bioróżnorodności mikroorganizmów istotnych w przemyśle spożywczym za pomocą metod molekularnych;
 • badania genomiki i proteomiki drobnoustrojów w odpowiedzi na stresy występujące w procesach technologicznych;
 • badania występowania oraz wzajemnego oddziaływania drobnoustrojów w środowisku i na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego;
 • rozwój kadry naukowej poprzez zdobywanie stopni i tytułów naukowych, oraz popularyzacja wiedzy poprzez prezentowanie uzyskiwanych wyników badań na konferencjach i ich publikowanie w czasopismach naukowych i branżowych.
 • badania nad przechowywaniem mikroorganizmów w prowadzonej zgodnie z zasadami zalecanymi przez OECD i WFFC kolekcji kultur, w tym:
 • izolację, identyfikację, gromadzenie i przechowywanie bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych;
 • opracowywanie i doskonalenie metod długoterminowego przechowywania drobnoustrojów;

Działalność usługowa Zakładu obejmuje:

 • badanie jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego surowców, półproduktów i produktów spożywczych;
 • identyfikacja drobnoustrojów występujących w żywności, w środowisku jej produkcji i dystrybucji;
 • udział Laboratorium w systemie wykrywania skażeń w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania;
 • opinie dotyczące jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów spożywczych;
 • konsultacje i rozwiązywanie problemów mikrobiologicznych występujących w zakładach produkcyjnych sektora rolno-spożywczego;
 • przyjmowanie mikroorganizmów do depozytu patentowego w Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych posiadającej status Krajowego i Międzynarodowego Organu Depozytowego (współpraca z Urzędem Patentowym w zakresie patentowania szczepów);
 • przyjmowanie mikroorganizmów do depozytu w domenie publicznej;
 • dostarczanie produkcyjnych szczepów drobnoustrojów z Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych zakładom przemysłu spożywczego oraz udostępnienie mikroorganizmów uczelniom i instytutom badawczym;
 • liofilizację mikroorganizmów oraz przechowywanie mikroorganizmów w ciekłym azocie;
 • wytwarzanie i sprzedaż suszonych aktywnych preparatów drożdży winiarskich
  i miodowych.

Działalność szkoleniowa Zakładu obejmuje:

 • prowadzenie szkoleń w formie wykładów dotyczących bezpieczeństwa i jakości żywności oraz warsztatów z zakresu technik analitycznych stosowanych w analizie mikrobiologicznej żywności;
 • organizowanie praktyk dla studentów kierunków biologia, biotechnologia, technologia żywności;
 • współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia prac magisterskich dla studentów kierunków biologia, biotechnologia, technologia żywności;
 • współpraca z wiodącymi firmami produkującymi pożywki i sprzęt do badań mikrobiologicznych w zakresie oceny produktów i działalności szkoleniowej.
p.o. Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
kom. +48 609 260 100
fax.   +48 22 849 04 26
e-mail: barbara.sokolowska@ibprs.pl

Zastępca Kierownika Zakładu

dr inż. Izabela Porębska

Struktura Zakładu

Pracownia Badania Jakości Mikrobiologicznej (PBJM) – Kierownik PBJM: dr inż. Izabela Porębska
Pracownia Biotechnologii i Inżynierii Molekularnej (PBM) – Kierownik: dr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak, prof. IBPRS
Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych (KKP) – Kierownik: mgr inż. Justyna Nasiłowska

Kontakty
 • PBJM – Pracownia Badania Jakości Mikrobiologicznej
 • PBM – Pracownia Biotechnologii i Inżynierii Molekularnej
 • KKP – Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych
Nazwisko i ImięTytuł/
Stopień
Symbol Pracownitelefone-mail
Sokołowska Barbara
p.o. Kierownik Zakładu
dr hab. inż. prof. IBPRSZM22 606 38 00
609 260 100
barbara.sokolowska@ibprs.pl
Juszczuk-Kubiak Edyta
Kierownik PBM
dr hab. prof. IBPRSPBM22 606 36 26edyta.juszczuk-kubiak@ibprs.pl
Porębska Izabela
Kierownik PBJM
dr inż.PBJM22 606 39 25
22 606 36 10
izabela.porebska@ibprs.pl
Nasiłowska Justyna
Kierownik KKP
mgr inż.KKP22 606 37 49justyna.nasilowska@ibprs.pl
Bucka-Kolendo Joannamgr inż.KKP22 606 37 49joanna.bucka@ibprs.pl
Cieślak HannaKKP22 606 36 80hanna.cieslak@ibprs.pl
Dekowska AgnieszkamgrPBJM22 606 36 05agnieszka.dekowska@ibprs.pl
Emanowicz Paulinamgr inż.PBM22 606 36 26
paulina.emanowicz@ibprs.pl
Jaroszewska EwelinamgrKKP22 606 36 05ewelina.jaroszewska@ibprs.pl
Kiełek Ewelinamgr inż. PBJM22 606 36 10ewelina.kielek@ibprs.pl
Kołtunowicz KarolinamgrPBJM22 606 36 10karolina.nowocien@ibprs.pl
Mikołajczuk-Szczyrba Anna mgrKKP22 606 36 05anna.mikolajczuk-szczyrba@ibprs.pl
Szymielewicz Dianamgr inż.KKP22 606 36 05diana.szymielewicz@ibprs.pl
Średnicka PaulinamgrPBM22 606 36 26paulina.srednicka@ibprs.pl
Waldon-Wiewióra Ewamgr inż.PBJM22 606 36 10ewa.waldon-wiewiora@ibprs.pl
Wardaszka Arturmgr inż.PBM22 606 36 26artur.wardaszka@ibprs.pl
Wetoszka Urszulamgr inż.KKP/PBJM22 606 36 38
22 606 36 74
urszula.wetoszka@ibprs.pl
Wojtczak Adrianmgr inż.PBJM22 606 39 25
22 606 36 10
adrian.wojtczak@ibprs.pl
Wójcicki Michałmgr inż.PBM22 606 36 26michal.wojcicki@ibprs.pl
Zapaśnik Agnieszkamgr inż.KKP22 606 36 05agnieszka.zapasnik@ibprs.pl
Łupińska MarzannaKKP/PBJM22 606 39 25
22 606 36 10
Mikołajczyk KrystynaKKP/PBJM22 606 39 25
22 606 36 10
Akredytacja

Zakład Mikrobiologii wykonuje badania potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452

Oferta na badania Zakładu Mikrobiologii IBPRS

Ankieta Badań Satysfakcji Klienta IBPRS