tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Informacje ogólne

W ramach Zakładu Mikrobiologii (ZM) działają:

 • Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych (KKP)
 • Pracownia Badania Jakości Mikrobiologicznej (PBJM)

Działalność badawcza Zakładu obejmuje:

 • opracowywanie i doskonalenie nowych metod analitycznych, w tym biologii molekularnej, stosowanych w badaniach jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów spożywczych oraz do identyfikacji i charakterystyki mikroorganizmów;
 • badania skuteczności nowych, alternatywnych metod utrwalania żywności, w tym: inaktywacji drobnoustrojów, uszkodzeń subletalnych komórek oraz przeżywalności i regeneracji drobnoustrojów w żywności podczas jej przechowywania po utrwalaniu;
 • opracowywanie i doskonalenie metod dezynfekcji surowców dla przemysłu rolno – spożywczego;
 • badania wykorzystania bakteriofagów jako nie chemicznych, ekologicznych środków ochrony żywności;
 • badanie bioróżnorodności mikroorganizmów istotnych w przemyśle spożywczym za pomocą metod molekularnych;
 • badania genomiki i proteomiki drobnoustrojów w odpowiedzi na stresy występujące w procesach technologicznych;
 • badania występowania oraz wzajemnego oddziaływania drobnoustrojów w środowisku i na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego;
 • rozwój kadry naukowej poprzez zdobywanie stopni i tytułów naukowych, oraz popularyzacja wiedzy poprzez prezentowanie uzyskiwanych wyników badań na konferencjach i ich publikowanie w czasopismach naukowych i branżowych.
 • badania nad przechowywaniem mikroorganizmów w prowadzonej zgodnie z zasadami zalecanymi przez OECD i WFFC kolekcji kultur, w tym:
 • izolację, identyfikację, gromadzenie i przechowywanie bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych;
 • opracowywanie i doskonalenie metod długoterminowego przechowywania drobnoustrojów;

Działalność usługowa Zakładu obejmuje:

 • badanie jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego surowców, półproduktów i produktów spożywczych;
 • identyfikacja drobnoustrojów występujących w żywności, w środowisku jej produkcji i dystrybucji;
 • udział Laboratorium w systemie wykrywania skażeń w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania;
 • opinie dotyczące jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów spożywczych;
 • konsultacje i rozwiązywanie problemów mikrobiologicznych występujących w zakładach produkcyjnych sektora rolno-spożywczego;
 • przyjmowanie mikroorganizmów do depozytu patentowego w Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych posiadającej status Krajowego i Międzynarodowego Organu Depozytowego (współpraca z Urzędem Patentowym w zakresie patentowania szczepów);
 • przyjmowanie mikroorganizmów do depozytu w domenie publicznej;
 • dostarczanie produkcyjnych szczepów drobnoustrojów z Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych zakładom przemysłu spożywczego oraz udostępnienie mikroorganizmów uczelniom i instytutom badawczym;
 • liofilizację mikroorganizmów oraz przechowywanie mikroorganizmów w ciekłym azocie;
 • wytwarzanie i sprzedaż suszonych aktywnych preparatów drożdży winiarskich
  i miodowych.

Działalność szkoleniowa Zakładu obejmuje:

 • prowadzenie szkoleń w formie wykładów dotyczących bezpieczeństwa i jakości żywności oraz warsztatów z zakresu technik analitycznych stosowanych w analizie mikrobiologicznej żywności;
 • organizowanie praktyk dla studentów kierunków biologia, biotechnologia, technologia żywności;
 • współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia prac magisterskich dla studentów kierunków biologia, biotechnologia, technologia żywności;
 • współpraca z wiodącymi firmami produkującymi pożywki i sprzęt do badań mikrobiologicznych w zakresie oceny produktów i działalności szkoleniowej.
p.o. Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS
kom. +48 609 260 100
fax.   +48 22 849 04 26
e-mail: barbara.sokolowska@ibprs.pl

Struktura Zakładu

Pracownia Badania Jakości Mikrobiologicznej (PBJM) – Kierownik: dr inż. Izabela Porębska, p.o. mgr Marzena Połaska
Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych (KKP) – p.o. Kierownik: mgr inż. Joanna Bucka-Kolendo

Kontakty
Imię NazwiskoTytułSymbol PracowniTelefone-mail
Adrianna DąbrowskamgrKKP22 606 36 05adrianna.dabrowska@ibprs.pl
Agnieszka DekowskamgrPBJM22 606 36 05
22 606 36 10
agnieszka.dekowska@ibprs.pl
Agnieszka Piątek-PBJM22 606 36 05
22 606 36 10
agnieszka.piatek@ibprs.pl
Aleksandra Golonkomgr inż.ZM22 606 36 05aleksandra.golonko@ibprs.pl
Anna Mikołajczuk-SzczyrbamgrKKP22 606 36 80anna.mikolajczuk-szczyrba@ibprs.pl
Barbara Sokołowskadr hab. inż. prof. IBPRSZM609 260 100barbara.sokolowska@ibprs.pl
Dorota Fiedczakmgr inż.PBJM22 606 39 25 / 22 606 36 10dorota.fiedczak@ibprs.pl
Edyta Juszczuk-Kubiakdr hab. prof. IBPRSPBJM22 606 36 26edyta.juszczuk-kubiak@ibprs.pl
Ewa Waldon-Wiewióramgr inż.PBJMewa.waldon@ibprs.pl
Ewelina JaroszewskamgrKKP
Hanna Cieślak-KKP22 606 36 80hanna.cieslak@ibprs.pl
Izabela Porębskadr inż.PBJM22 606 39 25

22 606 36 10
izabela.porebska@ibprs.pl
Joanna Bucka-Kolendomgr inż.KKP22 606 36 26joanna.bucka@ibprs.pl
Justyna Nasiłowskamgr inż.KKP/PBJM22 606 36 05justyna.nasilowska@ibprs.pl
Kamila Danilukmgr inż.KKP22 606 36 05kamila.daniluk@ibprs.pl
Krystyna Mikołajczyk-ZM22 606 36 80
Małgorzata Kowalskamgr inż.PBJM22 606 36 26malgorzata.kowalska@ibprs.pl
Marzena PołaskamgrPBJM22 606 39 25 / 22 606 36 10marzena.kowalska@ibprs.pl
Monika Akimowiczmgr inż.KKP22 606 36 05monika.akimowicz@ibprs.pl
Paulina GrzelakmgrPBJM22 606 36 26 / 22 606 36 10paulina.grzelak@ibprs.pl
Urszula Wetoszkamgr inż.KKP/PBJM22 606 36 38urszula.wetoszka@ibprs.pl
Adrian Wojtczakmgr inż.PBJM22 606 39 25 / 22 606 36 10adrian.wojtczak@ibprs.pl
Akredytacja

Zakład Mikrobiologii wykonuje badania potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452

Data wydania: 26.11.2019 r.

Zakres badań Zakładu Mikrobiologii (stan na 15.01.2018 r.)

Ankieta badań satysfakcji Klienta IBPRS

Zakład Mikrobiologii wykonuje badania objęte zakresem akredytacji

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (data wydania 16.07.2018)

Oferta na badania Zakładu Mikrobiologii IBPRS

Ankieta Badań Satysfakcji Klienta IBPRS