tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Informacje ogólne

W ramach Zakładu Mikrobiologii (ZM) działają:

  • Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych (KKP)
  • Pracownia Badania Jakości Mikrobiologicznej (PBJM)
  • Pracownia Biotechnologii i Inżynierii Molekularnej (PBM)
p.o. Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS-PIB
kom. +48 609 260 100
fax.   +48 22 849 04 26
e-mail: barbara.sokolowska@ibprs.pl

Zastępca Kierownika Zakładu

dr inż. Izabela Porębska
tel. +48 606 39 25
e-mail: izabela.porebska@ibprs.pl

 

Struktura Zakładu

Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych (KKP) – Kierownik: dr inż. Justyna Nasiłowska
Pracownia Badania Jakości Mikrobiologicznej (PBJM) – Kierownik: mgr inż. Katarzyna Cybulska
Pracownia Biotechnologii i Inżynierii Molekularnej (PBM) – Kierownik: dr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak, prof. IBPRS-PIB

Kontakty
  • KKP – Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych
  • PBJM – Pracownia Badania Jakości Mikrobiologicznej
  • PBM – Pracownia Biotechnologii i Inżynierii Molekularnej
Nazwisko i ImięTytuł/
Stopień
Symbol Pracownitelefone-mail
Sokołowska Barbara
p.o. Kierownik Zakładu
dr hab. inż. prof. IBPRS-PIBZM22 606 38 00
609 260 100
barbara.sokolowska@ibprs.pl
Porębska Izabela Zastępca Kierownika Zakładudr inż.PBJM-izabela.porebska@ibprs.pl
Juszczuk-Kubiak Edyta
Kierownik PBM
dr hab. prof. IBPRS-PIBPBM22 606 36 26edyta.juszczuk-kubiak@ibprs.pl
Nasiłowska Justyna
Kierownik KKP
dr inż.KKP22 606 37 49justyna.nasilowska@ibprs.pl
Cybulska Katarzyna
Kierownik PBJM
mgr inż.PBJM22 606 39 25
22 606 36 10
katarzyna.cybulska@ibprs.pl
Bucka-Kolendo Joannadr inż.KKP22 606 37 49joanna.bucka@ibprs.pl
Cieślak HannaKKP22 606 36 80hanna.cieslak@ibprs.pl
Czekała Paulinainż.PBJM22 606 36 05
22 606 36 10
paulina.czekala@ibprs.pl
Dekowska AgnieszkamgrPBJM22 606 36 05agnieszka.dekowska@ibprs.pl
Emanowicz Paulinamgr inż.PBM22 606 36 26
paulina.emanowicz@ibprs.pl
Jaroszewska EwelinamgrKKP22 606 36 05ewelina.jaroszewska@ibprs.pl
Kiełek Ewelinamgr inż.PBJM22 606 39 25
22 606 36 10
ewelina.kielek@ibprs.pl
Kołtunowicz KarolinamgrPBJM22 606 39 25
22 606 36 10
karolina.nowocien@ibprs.pl
Kowalczyk Monikamgr inż.PBM22 606 36 26monika.kowalczyk@ibprs.pl
Mikołajczuk-Szczyrba AnnamgrKKP22 606 36 05anna.mikolajczuk-szczyrba@ibprs.pl
Siedlecka PaulinamgrPBJM22 606 39 25
22 606 36 10
paulina.siedlecka@ibprs.pl
Szymielewicz Dianamgr inż.KKP-diana.szymielewicz@ibprs.pl
Średnicka PaulinamgrPBM22 606 36 26paulina.srednicka@ibprs.pl
Waldon-Wiewióra Ewamgr inż.PBJM-ewa.waldon-wiewiora@ibprs.pl
Wetoszka Urszulamgr inż.ZM22 606 36 38
22 606 36 74
urszula.wetoszka@ibprs.pl
Wojtczak Adrianmgr inż.PBJM22 606 36 05
22 606 36 10
adrian.wojtczak@ibprs.pl
Wójcicki Michałdr inż.PBM-michal.wojcicki@ibprs.pl
Zapaśnik Agnieszkamgr inż.KKP-agnieszka.zapasnik@ibprs.pl
Zielińska Ewelinamgr inż.PBM22 606 36 26ewelina.zielinska@ibprs.pl
Jarząb MagdalenaZM22 606 36 10
Łupińska MarzannaZM22 606 36 10
Akredytacja

Zakład Mikrobiologii wykonuje badania potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452

Oferta na badania Zakładu Mikrobiologii IBPRS

Ankieta Badań Satysfakcji Klienta IBPRS