tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

PRACOWNIA BADANIA JAKOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

 

Kierownik:

mgr inż. Katarzyna Cybulska
tel. 22 606 39 25, 22 606 36 10
e-mail: katarzyna.cybulska@ibprs.pl

 

 

Działalność badawcza PBJM

 • badania skuteczności nowych, alternatywnych metod utrwalania żywności, w tym: inaktywacji drobnoustrojów, uszkodzeń subletalnych komórek oraz przeżywalności i regeneracji drobnoustrojów w żywności podczas jej przechowywania po utrwalaniu
 • opracowywanie i doskonalenie metod dezynfekcji surowców dla przemysłu rolno – spożywczego
 • badanie bioróżnorodności mikroorganizmów istotnych w przemyśle spożywczym.

 

Działalność usługowa PBJM

 • badanie jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego surowców, półproduktów i produktów spożywczych
 • identyfikacja drobnoustrojów występujących w żywności, w środowisku jej produkcji i dystrybucji
 • opinie dotyczące jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów spożywczych
 • konsultacje i rozwiązywanie problemów mikrobiologicznych występujących w zakładach produkcyjnych sektora rolno-spożywczego.

 

Działalność szkoleniowa PBJM

 • prowadzenie szkoleń w formie wykładów dotyczących bezpieczeństwa i jakości żywności oraz warsztatów z zakresu technik analitycznych stosowanych w analizie mikrobiologicznej żywności
 • organizowanie praktyk dla studentów kierunków biologia, biotechnologia, technologia żywności
 • współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia prac magisterskich dla studentów kierunków biologia, biotechnologia, technologia żywności
 • współpraca z wiodącymi firmami produkującymi pożywki i sprzęt do badań mikrobiologicznych w zakresie oceny produktów i działalności szkoleniowej.

 

Inna działalność PBJM

 • udział w systemie wykrywania skażeń w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.