tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English
Adres
Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu w Warszawie
ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa

tel. 22 509 70 00
fax. 22 610 23 66
mail: zmt@ibprs.pl

PT – Pracownia Przetwórstwa Tłuszczów
ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa
tel. 22 509 70 00
mail: dt@ibprs.pl

PS Pracownia Badania Surowców i Produkcji Rzeźnianej w Poznaniu
ul. Głogowska 239, 60-111 Poznań
tel. 61 830 52 41
fax. 61 830 54 51
mail: surowce.poznan@ibprs.pl

Kierownik Zakładu ZMT w Warszawie
dr inż. Piotr Szymański
tel. (+48) 22 509 70 27
kom. (+48) 603 500 203
e-mail: piotr.szymanski@ibprs.pl
Kierownik Pracowni Przetwórstwa Tłuszczów w Warszawie
dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS
tel. (22) 509 70 20
kom. (+48) 605 834 914
e-mail: stanislaw.ptasznik@ibprs.pl
Kierownik Pracowni Badania Surowców i Produkcji Rzeźnianej w Poznaniu
dr hab. inż. Dariusz Lisiak
tel. (48) 61 830 52 41
tel. kom. (+48) 603 645 800
e-mail: dariusz.lisiak@ibprs.pl
Struktura Zakładu

PM – Pracownia Przetwórstwa Mięsa
LB – Laboratorium Badania Żywności i Środowiska
PT – Pracownia Przetwórstwa Tłuszczów
SA – Sekcja Administracyjna
JM – Stanowisko ds. Jakości
Pracownia Zamienników Białek Pochodzenia Zwierzęcego

PS – Pracownia Badania Surowców i Produkcji Rzeźnianej
adres: ul. Głogowska 239, 60-111 Poznań
tel. 61 830 52 41, fax. 61 830 54 51
surowce.poznan@ibprs.pl

Kontakty ZMT

Nazwisko i ImięTytuł/
Stopień
Symbol Pracownitelefone-mail
Borzuta Karoldr hab.,
prof. IBPRS
PS61 830 52 41karol.borzuta@ibprs.pl
Grześkiewicz Stanisławinż.LB22 509 70 31stanislaw.grzeskiewicz@ibprs.pl
Grześkowiak-Lisiak Eugeniadr hab., prof.IBPRSPS61 830 52 41eugenia.grzeskowiak@ibprs.pl
Janiszewski PiotrdrPS61 830 52 41piotr.janiszewski@ibprs.pl
Kern-Jędrychowska Anetamgr inż.LB22 509 70 17aneta.kern@ibprs.pl
Kern-Jędrychowski Jakub
Kierownik PM
mgr inż.PM22 509 70 29jakub.kern@ibprs.pl
Kosiewicz Dorota
Sekretariat
mgr inż.SA22 509 70 00dorota.kosiewicz@ibprs.pl
Lisiak BeatamgrPS61 830 52 41beata.lisiak@ibprs.pl
Lisiak Dariusz
Kierownik PS
dr hab. inż., prof. IBPRSPS61 830 52 41
603 645 800
dariusz.lisiak@ibprs.pl
Łaszkiewicz Beatamgr inż.PM22 509 70 25beata.laszkiewicz@ibprs.pl
Łepecka Annadr inż.pok. 103 ZMT-W22 509 70 25anna.lepecka@ibprs.pl
Mińkowski Karoldr hab.,
prof. IBPRS
PT22 509 70 23karol.minkowski@ibprs.pl
Okoń Anna22 509 70 25anna.okon@ibprs.pl
Onacik-Gür Sylwiadr inż.pok. 103 ZMT-W22 509 70 25sylwia.onacik-gur@ibprs.pl
Popławska Wiesławatech.LB22 509 70 32
22 509 70 34
wieslawa.poplawska@ibprs.pl
Powałowski Krzysztofmgr inż.PS61 830 52 41krzysztof.powalowski@ibprs.pl
Ptasznik Stanisław
Kierownik PT
dr hab inż., prof. IBPRSPT22 509 70 20
605 834 914
stanislaw.ptasznik@ibprs.pl
Samardakiewicz Łukaszmgr inż.PS61 830 52 41lukasz.samardakiewicz@ibrs.pl
Siekierko Urszula
Kierownik LB
Stanowisko ds. Jakości
mgr inż.LB22 509 70 32urszula.siekierko@ibprs.pl
Szymański Piotr
Kierownik ZMT
dr inż.PM22 509 70 27
603 500 203
piotr.szymanski@ibprs.pl
Tyszkiewicz Stanisławprof. dr hab.PM22 509 70 10stanislaw.tyszkiewicz@ibprs.pl
Wawrzyniewicz MariamgrLB22 509 70 12
22 509 70 13
maria.wawrzyniewicz@ibprs.pl
Kontakty PS (Pracowni Badania Surowców i Prod. Rzeźnianej w Poznaniu)
 

 

 

Kierownik
dr hab. inż. Dariusz Lisiak
tel. 0048 61 830 52 41
tel. kom. +48 603 645 800
e-mail: dariusz.lisiak@ibprs.pl

Nazwisko i ImięTytułTelefone-mail
Borzuta Karoldr hab. prof. IBPRS61 830 58 51
603 500 213
karol.borzuta@ibprs.pl
Grześkowiak Eugeniadr hab, prof. IBPRS61 830 52 41surowce.poznan@ibprs.pl
Janiszewski Piotrmgr61 830 52 41piotr.janiszewski@ibprs.pl
Lisiak Beatamgr inż.61 830 52 41
600 288 792
beata.lisiak@ibprs.pl
Powałowski Krzysztofmgr inż.61 830 52 41krzysztof.powalowski@ibprs.pl
Samardkiewicz Łukasz61 830 52 41lukasz.samardakiewicz@ibprs.pl
Zakres działania Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS
 • Opracowywanie metod oceny i klasyfikacji jakościowej żywca rzeźnego i tusz oraz innych surowców pochodzenia zwierzęcego;
 • Badanie wpływu czynników przyżyciowych i poubojowych na wartość rzeźną żywca, przebieg procesów biochemicznych w tkankach  oraz przydatność technologiczną mięsa;
 • Doskonalenie procesów technologicznych i techniki uboju, wychładzania, rozbioru i wykrawania, produkcji mięsa kulinarnego oraz transportu i przechowywania mięsa;
 • Ocena przydatności technologicznej surowców mięsnych, dodatków do żywności, przypraw, środków aromatyzujących i materałów  pomocniczych do produkcji żywności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych;
 • Badanie mechanizmów kształtowania cech jakościowych surowców i produktów żywnościowych w procesie przetwórczym i w czasie przechowywania;
 • Badania oleju rzepakowego i innych tłuszczów pod względem żywieniowym i funkcjonalnym;
 • Opracowywanie nowych i doskonalenie istniejących technologiii przetwórstwa ii przechowalnictwa tłuszczów oraz projektowanie i wdrażanie produkcji spożywczych i technicznych wyrobów tłuszczowych;
 • Badania mikrobiologiczne, chemiczne, fizykochemiczne i sensoryczne surowców, półproduktów i produktów w aspekcie bezpieczeństwa i zdrowotności oraz jakości  handlowej żywności;
 • Opracowywanie, doskonalenie i wdrażanie metod badań chemicznych, fizykochemicznych, mikrobiologicznych i sensorycznych surowców, półproduktów, produktów oraz opakowań i materiałów pomocniczych  stosowanych w przemysłach mięsnym i olejarskim;
 • Ocena jakości funkcjonalnych składników żywności oraz substancji dodatkowych do żywności i materiałów pomocniczych stosowanych w przetwórstwie spożywczym;
 • Wykonywanie usługowo pomiarów fizykochemicznych i analiz chemicznych, mikrobiologicznych i sensorycznych surowców rolnych, żywności, środków technicznych, pasz oraz substancji istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska;
 • Wykonywanie analiz porównawczych przepisów prawa żywnościowego oraz prac studialnych dotyczących opisu jaskościowego żywności stosowanego w komunikacji społecznej  i normalizacji;
 • Wykonywanie ekspertyz towaroznawczych rynkowych surowców i produktów spożywczych;
 • Prowadzenie badań rozpoznawczych i pilotowych oraz produkcja doświadczalna wyrobów spożywczych i dodatków do żywności z uwzględnieniem preferencji konsumenckich oraz wymagań międzynarodowego prawa żywnościowego;
 • Organizowanie szkoleń pracowników przemysłu i instytucji nadzoru nad żywnością;
 • Organizowanie konferencji i seminariów naukowych oraz narad, konsultacji i konkursów jakości produktów dla przemysłu;
 • Prowadzenie działalności normalizacyjnej i patentowej;
 • Redagowanie i wydawanie czasopism naukowych oraz specjalistycznych wydawnictw nieperiodycznych;
 • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych oraz systemów jakości w przemyśle spożywczym.

NIP, KRS, Nr KONTA
NIP: 525-000-82-64
KRS: 0000126823
Regon: 000053835
konto: Bank PEKAO SA X Oddział w Warszawie ul. Płowiecka 1/3
nr: 67  124010951111000003365564

Akredytacja

 

Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu wykonuje badania potwierdzone Certyfikatem
Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 553 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 553

Oferta na badania

Wzór zlecenia na badania

Wszelkich informacji udziela:
dr inż. Piotr Szymański
Kierownik ZTM IBPRS
tel: 22 509 70 27
kom: 603 500 203
e-mail: piotr.szymanski@ibprs.pl

Usługi:

Szkolenia:

 • szkolenia klasyfikatorów tusz wieprzowych i wołowych
 • szkolenia i konsultacje dotyczące systemów HACCP
 • szkolenia auditorów wewnętrznych HACCP oraz prowadzenie auditów zewnętrznych HACCP
 • szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii, metod badawczych, oceny jakości produktów tłuszczowych
 • szkolenia w zakresie wrażliwości sensorycznej sędziów

Ekspertyzy:

 • optymalizacja zaplecza surowcowego zakładów mięsnych
 • ocena wartości rzeźnej i jakości mięsa tusz zwierząt rzeźnych i wdrożenie metod kontroli, oceny i selekcji tusz
 • ekspertyzy w zakresie technologii i techniki produkcji rzeźnianej (ubój, wychładzanie, rozbiór, produkcja mięsa kulinarnego)
 • wskaźniki uzysku surowców i ubytków w fazach produkcji rzeźnianej
 • opiniowanie projektów technologicznych nowych i modernizowanych zakładów
 • opiniowanie linii uboju i rozbioru oraz jednostkowych operacji technologicznych
 • wdrażanie systemów identyfikacji pochodzenia mięsa wołowego.
 • ocena przydatności technologicznej substancji dodatkowych stosowanych do mięsa i przetworów mięsnych
 • ocena przydatności do przetworów mięsnych zrąbków wędzarniczych, preparatów dymu wędzarniczego,
  osłonek, kultur startowych itp.
 • ekspertyzy celne dotyczące surowców i produktów tłuszczowych
 • inne ekspertyzy związane z olejami, tłuszczami i stosowanymi technologiami
 • ekspertyzy dotyczące produktów tłuszczowych
 • ekspertyzy dotyczące technologii produkcji olejów roślinnych i margaryn

Doradztwo:

 • doradztwo w zakresie wdrażania klasyfikacji tusz w systemie EUROP (urządzenia, systemy rozliczeń, wzorce itp.)
 • doradztwo technologiczne w zakresie produkcji wędlin i konserw
 • doradztwo w zakresie higieny, mikrobiologii i systemu HACCP
 • doradztwo w zakresie doboru metod sensorycznych
 • doradztwo i szkolenia w zakresie stosowania metod analizy chemicznej
 • porady w zakresie technologii i analityki tłuszczów dla małych i średnich zakładów produkcyjnych
 • doradztwo w dziedzinie biopaliw uzyskiwanych z olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych

Wszelkich informacji udziela:
dr inż. Piotr Szymański
Kierownik ZTM IBPRS
tel: 22 509 70 27
kom: 603 500 203
e-mail: piotr.szymanski@ibprs.pl

Projekty i szkolenia w siedzibie Zakładu:

Oferujemy Państwu możliwość przeprowadzania w warunkach półtechnicznych produkcji doświadczalnych i pokazowych wraz z możliwością prowadzenia seminariów  i szkoleń oraz ekspozycji maszyn i urządzeń.  Nasza oferta obejmuje:

1. Wykonywanie dowolnie ustalonej produkcji doświadczalnej w zakresie:

 • wynajęcie hali półtechnicznej i chłodni (wyposażenie to m.in. komory chłodnicze, nastrzykiwarki, masownice bębnowe, wilki, kutry, nadziewarka próżniowa, komory wędzarniczo-parzelnicze);
 • obsługa maszyn i urządzeń przez pracowników Oddziału oraz sprzątanie, mycie i dezynfekcję maszyn i urządzeń po zakończeniu produkcji;
 • zakup surowca.

2. Organizowanie seminariów i szkoleń:

 • udostępnienie sali konferencyjnej z klimatyzacją i zapleczem socjalnym oraz pomocy dydaktycznych: audio video, rzutnik folii i projektor do PC;
 • przygotowanie oceny sensorycznej.

3. Obsługa gastronomiczna w sali konferencyjnej to m.in.:

 • gorące i zimne napoje, drobne przekąski;
 • lunche, dania gorące.

Zapewniamy również pomoc merytoryczną i konsultacje w zakresie prowadzonych przez Państwa prac, a także możliwość przeprowadzenia wszechstronnych badań wyprodukowanej żywności oraz przygotowania oceny sensorycznej. Przy organizowaniu większych, kilkudniowych spotkań jesteśmy w stanie pomóc w organizowaniu posiłków oraz  noclegów.  Dysponujemy własnym parkingiem a w pobliżu znajdują się dwa hotele.

Wszelkich informacji udziela:
dr inż. Piotr Szymański
Kierownik ZTM IBPRS
tel: 22 509 70 27
kom: 603 500 203
e-mail: piotr.szymanski@ibprs.pl

Oferta współpracy dla Firm współpracujących z branżą mięsną:

W Oddziale Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS realizowane są zadania naukowo-badawcze poświęcone rozwojowi nauki o mięsie i technologii produkcji oraz rozwiązywaniu bieżących problemów przemysłu mięsnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa żywnościowego. Z firmami kooperującymi z zakładami przetwórstwa mięsnego stosujemy różnorodne formy współpracy, takie jak:

 • Umowy dwustronne w formie ”Know-how”. W ramach umowy oferujemy: opracowania dotyczące zmian przepisów prawa żywnościowego istotnych dla przemysłu mięsnego m.in. w zakresie stosowania dozwolonych substancji dodatkowych, znakowania, higieny i bezpieczeństwa żywności. Materiały regularnie przesyłamy do Państwa firmy. Wykaz przykładowych opracowań przesyłamy w załączeniu.doradztwo pisemne i telefoniczne.
 • Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej półtechniki. Wykonujemy produkcje doświadczalne przetworów mięsnych, przeprowadzamy badania porównawcze skuteczności działania substancji dodatkowych, przypraw, środków aromatyzujących i materiałów pomocniczych. Posiadamy półtechnikę wyposażoną w niezbędne urządzenia (nastrzykiwarki, kutry, maskownice, komory wędzarnicze) do przeprowadzenia prób technologicznych w skali półprzemysłowej.
 • Opiniujemy surowce, substancje dodatkowe i materiały pomocnicze (w tym zrębki wędzarnicze) stosowane w przetwórstwie mięsa.
 • Istnieje możliwość reklamy Państwa firmy podczas DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO.
 • Organizujemy sympozja i szkolenia tematyczne, również szkolenia wewnętrzne dla firm z pokazami technologicznymi.

Wszelkich informacji udziela:
dr inż. Piotr Szymański
Kierownik ZTM IBPRS
tel: 22 509 70 27
kom: 603 500 203
e-mail: piotr.szymanski@ibprs.pl

Oferta współpracy dla Zakładów Mięsnych

W Instytucie realizowane są zadania naukowo-badawcze poświęcone rozwojowi nauki o mięsie i technologii produkcji oraz rozwiązywaniu bieżących problemów przemysłu mięsnego i drobiarskiego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa żywnościowego.

W kontaktach z przemysłem stosujemy różnorodne formy współpracy, takie jak: umowy dwustronne w formie ”Know-how” (udostępnienie technologii), organizowanie sympozjów i szkoleń tematycznych, organizowanie DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO połączone z ogłoszeniem wyników KONKURSU „Produkt najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” oraz indywidualną współpracę z zakładem.

Umowy know-how obejmują następującą tematykę:

 • Technika i technologia produkcji z mięsa czerwonego i drobiowego: wędlin, wyrobów garmażeryjnych i konserw.
 • Stosowanie dozwolonych substancji dodatkowych dopuszczonych w produkcji przetworów mięsnych i drobiowych.
 • Zasady znakowania i etykietowania przetworów mięsnych.
 • Postępowanie przedubojowe z żywcem oraz technika i technologia uboju i rozbioru.
 • Identyfikacja pochodzenia mięsa wołowego.
 • Obiektywna klasyfikacja poubojowa tusz.
 • Technika i technologia wychładzania, zamrażania, rozmrażania i przechowywania surowca mięsnego.
 • Metodyka badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych stosowanych do kontroli jakości produktów mięsnych.
 • Interpretacja krajowego prawa żywnościowego i przepisów Unii Europejskiej.
 • Interpretacja przepisów weterynaryjnych dotyczących zasad higieny produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego.

Proponujemy Państwu zawarcie umowy dwustronnej o udostępnienie rozwiązań Instytutu w formie „Know-how” obejmującą w/w tematykę.

W ramach umowy oferujemy:

 • poradniki, przewodniki oraz wszelkie opracowania dotyczące w/w tematyki, które regularnie przesyłamy do Państwa firmy,
 • doradztwo pisemne i telefoniczne,
 • wystawianie opinii,
 • pomoc w wyjaśnianiu wszelkich innych problemów związanych z produkcją przetworów mięsnych

Następne lata przyniosą nam kolejne zmiany prawa żywnościowego, które w praktyce poskutkują zmianą dotychczasowych wymagań. Instytut monitorując aktualny stan prawny będzie na bieżąco informował Państwa o zmianach w ustawodawstwie krajowym.

Po wyrażeniu zgody na współpracę prześlemy Państwu komplet dotychczas opracowanych materiałów. Zapraszamy do kontaktu.

Międzynarodowa współpraca naukowa

1. Duński Instytut Mięsny, Roskilde, Dania – w zakresie doskonalenia procesu uboju, metod uboju oraz metod oceny i klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych
2. Federalny Instytut Badawczy Mięsa Kulmbach, Niemcy – w dziedzinie badań nad pomiarami mięsności tuczników
3. Rutgers University, New Jersey, USA – zastosowanie szybkiej pirolizy
4. Litewska Akademia Rolnicza w Kownie, Litwa – nowe trendy w technologii przetwórstwa żywności
5. Firma Broste, Dania,
6. Resource Transforms International LTD, Waterloo. Kanada – zastosowanie szybkiej pirolizy

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

1.   Europejska Organizacja Normalizacyjna

2.   Europejska Komisja Gospodarcza ONZ Grupa Robocza ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych
3.   Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)
4.   Miedzynarodowa Organizacja Chemików Analityków Żywności AOAC
5.   Towarzystwo Europejskie Prawa  Żywnościowego (EFLA)
6.   Komisja Kodesku Żywnośxciowego
7.   Amerykańskie Stowarzyszenie Chemików (AOCS)
8.   Międzynarodowa Federacja Producentów Margaryny (IFMA)
9.   American Meat Science Association
10. Central Science Laboratory FAO
11. European Fed for the  Science and Technology of Lipid