tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Pracownia Przetwórstwa Mięsa

Specjalności Pracowni Przetwórstwa Mięsa:

 • opracowywanie i doskonalenie technologii przetwarzania surowców mięsnych.
 • opracowywanie i doskonalenie asortymentów przetworów mięsnych z uwzględnieniem wymogów odbiorców.
 • ocena przydatności i wartości technologicznej surowców mięsnych, dodatków funkcjonalnych, przypraw, środków aromatyzujących i materiałów pomocniczych do konserw, wędlin i wyrobów garmażeryjnych z uwzględnieniem spraw legislacyjnych.
 • doskonalenie operacji technologicznych w przetwórstwie mięsnym, przede wszystkim w zakresie: obróbki mechanicznej, termicznej i fizykochemicznej.
 • prowadzenie produkcji doświadczalnych przetworów mięsnych.
 • ekspertyzy w zakresie technologii przetwarzania mięsa ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych substancji dodatkowych.
 • szkolenia w zakresie przetwórstwa mięsa, ze szczególnym uwzględnieniem procesów technologicznych i dodatków do żywności.
 • badania reologiczne surowców i produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem surowców i produktów mięsnych
 • badania jakościowe surowców i produktów spożywczych w tym mięsnych, przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu (Video Imaging Analysis) w skali makro i mikro.
 • archiwizacja próbek z wykorzystaniem fotografii cyfrowej.

 

Pracownia Przetwórstwa Mięsa
Kierownik Działu:
mgr inż. Jakub Kern-Jędrychowski

e-mail: jakub.kern@ibprs.pl
tel.: +48 22 509 70 29

Pracownia Półtechniczna:
e-mail: zmt.ppm@ibprs.pl
tel.: +48 22 509 70 29

Chcesz wiedzieć więcej?