Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa IBPRS-PIB   ma zaszczyt przedstawić efekt prac badawczych w ramach projektu z Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny System Operacyjny na lata 2014-2020,Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego...