tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa

Od dnia 1 stycznia 2008r. jednostka organizacyjna Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, powstała w wyniku postępowania konsolidacyjnego, zakończonego połączeniem Centralnego Laboratorium Chłodnictwa (CLCh) w Łodzi i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych (COBRPGiAS) w Łodzi.

Specyfiką działalności Zakładu Technologii i Techniki Chłodnictwa w Łodzi jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz wdrożeniowych z zakresu technologii i techniki produkcji żywności, w tym szczególnie  mrożonej i chłodzonej oraz opracowywanie nowych rozwiązań technicznych w branży chłodniczej. 

Ponadto Zakład zajmuje się zagadnieniami z dziedziny ochrony środowiska w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła, które dotyczą: niekontrolowanej emisji syntetycznych czynników chłodniczych, zanieczyszczeń zregenerowanych chlorowcopochodnych węglowodorów nasyconych, monitoringu gazów cieplarnianych.

Adres
Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84
92-202 Łódź

tel. (+48) 42 674 64 14
fax. (+48) 42 674 81 24
e-mail: sekretariat-zt@ibprs.pl

Kierownik Zakładu
dr inż. Elżbieta Polak
tel. +48 42 674 64 14
e-mail: elzbieta.polak@ibprs.pl
Sekretariat
tel. +48 42 674 64 14
+48 42 674 78 84
fax. +48 42 674 81 24
e-mail: sekretariat-zt@ibprs.pl
Struktura Zakładu
PT – Pracownia Chłodnictwa i Ochrony Środowiska
Kierownik: mgr inż. Urszula Stęplewska

PCh – Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
Kierownik: dr inż. Joanna Markowska

SD – Sekcja Techniczna i Produkcji Doświadczalnej
Kierownik: mgr inż. Andrzej Jędrzejczak

SA – Sekcja Administracyjna

Kontakty
Nazwisko ImięTyt.Prac.StanowiskoTelefone-mail: @ibprs.pl
Drabent Annamgr inż.PChst. specjalista42 674 64 14 w. 340, 341anna.drabent
Jędrzejczak Andrzejmgr inż.SDkierownik SD42 674 84 67
fax. 42 674 40 53
600 299 789andrzej.jedrzejczak
Kuleta Pawełmgr inż.PTst. specjalista42 674 64 14 w. 332pawel.kuleta
Maćkowiak Krzysztofmgr inż.SDst. specjalista42 674 84 67krzysztof.mackowiak
Markowska Joannadr inż.PChadiunkt42 674 64 14 w. 344joanna.markowska
Przybysz Łukaszmgr inż.PTspecjalista42 674 64 14 w. 332lukasz.przybysz
Seliwiorstow MarekSDaparatowy
maszyn spożywczych42 674 64 14 w.316
Stęplewska Urszulamgr inż.PTkierownik
pracowni42 674 64 85
, 42 674 64 14 w. 330urszula.steplewska
Włodarczyk Ewelinamgr inż.PTspecjalista bad.-tech.42 674 64 14 w. 331ewelina.wlodarczyk
Wróbel-Jędrzejewska
Magdalenadr inż.PTadiunkt42 674 64 14 w. 331magdalena.jedrzejewska
Zwierzyńska Agnieszkainż.SAst. specjalista42 674 64 14sekretariat-zt
Żak Aleksandramgr inż. PChtechnolog42 674 64 14 w. 341aleksandra.zak

Oferta na badania

Działalność badawcza:

PRACOWNIA TECHNOLOGII I PRZECHOWALNICTWA ŻYWNOŚCI

 • Opracowywanie technologii innowacyjnych produktów spożywczych utrwalanych przez zamrażanie, schładzanie, pakowanie próżniowe i w atmosferze ochronnej (MAP) oraz receptur i technologii lodów i deserów mrożonych
 • Kształtowanie struktury produktów mrożonych i chłodzonych
 • Badania i doświadczalna optymalizacja chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania produktów spożywczych
 • Badania jakościżywności, w tym  chłodzonych i mrożonych produktów spożywczych
 • Badanie przydatności technologicznej nowych surowców i substancji dodatkowych w produkcji mrożonych i schłodzonych produktów żywnościowych oraz lodów i deserów mrożonych

PRACOWNIA CHŁODNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Badania absorpcji w podczerwieni w detekcji syntetycznych czynników chłodniczych.
 • Badania niekontrolowanej emisji syntetycznych czynników chłodniczych w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej z zastosowaniem chromatografii gazowej i detektora ECD.
 • Ochrona środowiska w obliczu niebezpieczeństw wynikających z zastosowania czynników chłodniczych.
 • Analiza możliwości badania zanieczyszczeń zregenerowanych chlorowcopochodnych węglowodorów nasyconych.
 • Badania umożliwiające zastosowanie układu chłodzącego z ciekłym CO2 w GC z detektorem FID dla uzyskania prawidłowej analizy wybranych mieszanin fluoro-  i chlorofluoropochodnych węglowodorów.
 • Badania dla przemysłu rolno-spożywczego w zakresie chłodnictwa, mające na celu:
  – zmniejszenie energochłonności produkcji
  – 
  poprawę stanu ochrony środowiska
  – ograniczenie emisji czynników chłodniczych do atmosfery
  – minimalizację śladu węglowego i śladu wodnego.
 • Wykorzystanie termowizji w monitoringu temperatury i jakości produktów spożywczych w przemyśle rolno-spożywczym

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA: 

 • Usługi konsultacyjno-doradcze, szkolenia i opinie w zakresie wdrażania nowych produktów i technologii
 • Opracowywanie receptur  i technologii produktów  żywnościowych
 • Badania składu syntetycznych czynników chłodniczych (freonów) z wykorzystaniem chromatografii gazowej:
  – analizy procentowej zawartości poszczególnych składników
  – analizy procentowego udziału wykrytych innych substancji, określanych jako zanieczyszczenia.
 • Opracowywanie nowych rozwiązań technicznych w branży chłodniczej dla nowych i  modernizowanych zakładów, mających na celu:
  –    zmniejszenie energochłonności produkcji
  –    poprawę stanu
  środowiska i jego ochronę
 • Prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej i technicznej z obszaru technologiczno-technicznego.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

 • Szkolenia z zakresu innowacyjnych technologii w przemyśle spożywczym
 • Szkolenia i egzaminy (posiadające Certyfikacje Urzędu Dozoru Technicznego) dla pracowników i właścicieli urządzeń i instalacji z syntetycznymi czynnikami chłodniczymi (substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane), umożliwiające zdobycie – zgodnie z obowiązującą legislacją – Zaświadczeń UDT dopuszczających do pracy z tymi czynnikami.

 

SEKCJA TECHNICZNA I PRODUKCJI DOŚWIADCZALNEJ

Oferuje półprodukty owocowe stosowane jako:
•    dodatek smakowy do lodów: pasty homogenizowane, z cząstkami owoców i do dekoracji
•    nadzienie do cukierków i czekolad
•    baza do produkcji galaretek owocowych i żelków
Produkty otrzymywane są z owoców krajowych i importowanych. Charakteryzują się wysoką koncentracją smaku i zapachu oraz barwy. Cechuje je duża czystość mikrobiologiczna. Dodatek komponentów owocowych wpływa na poprawę jakości produktów finalnych, nadając im pożądany smak i barwę. Dzięki stosowaniu owoców, produkty uzyskują składniki mineralne i witaminy.

Działalność usługowa: 

 • Usługi konsultacyjno-doradcze, szkolenia i opinie w zakresie wdrażania nowych produktów i technologii
 • Opracowywanie receptur  i technologii produktów  żywnościowych
 • Badania składu syntetycznych czynników chłodniczych (freonów) z wykorzystaniem chromatografii gazowej: – analizy procentowej zawartości poszczególnych składników – analizy procentowego udziału wykrytych innych substancji, określanych jako zanieczyszczenia.
 • Opracowywanie nowych rozwiązań technicznych w branży chłodniczej dla nowych i  modernizowanych zakładów, mających na celu: –    zmniejszenie energochłonności produkcji –    poprawę stanu środowiska i jego ochronę
 • Prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej i technicznej z obszaru technologiczno-technicznego.

SEKCJA TECHNICZNA I PRODUKCJI DOŚWIADCZALNEJ

Oferuje półprodukty owocowe stosowane jako: •    dodatek smakowy do lodów: pasty homogenizowane, z cząstkami owoców i do dekoracji •    nadzienie do cukierków i czekolad •    baza do produkcji galaretek owocowych i żelków Produkty otrzymywane są z owoców krajowych i importowanych. Charakteryzują się wysoką koncentracją smaku i zapachu oraz barwy. Cechuje je duża czystość mikrobiologiczna. Dodatek komponentów owocowych wpływa na poprawę jakości produktów finalnych, nadając im pożądany smak i barwę. Dzięki stosowaniu owoców, produkty uzyskują składniki mineralne i witaminy.

Działalność szkoleniowa:

 • Szkolenia z zakresu innowacyjnych technologii w przemyśle spożywczym
 • Szkolenia i egzaminy (posiadające Certyfikacje Urzędu Dozoru Technicznego) dla pracowników i właścicieli urządzeń i instalacji z syntetycznymi czynnikami chłodniczymi (substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane), umożliwiające zdobycie Zaświadczenia UDT dopuszczającego do pracy z tymi czynnikami.

Szkolenia i egzaminy prowadzone są zgodnie z obowiązującą legislacją.

Terminarz szkoleń i egzaminów na 2019 rok:

Projekty:

 • Projekt realizowany w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG, Umowa NrBIOSTRATEG3/343817/17/NCBR/2018, kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Polak
  „Opracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych”, Lider Konsorcjum: IBPRS-ZT
  Pozostali członkowie Konsorcjum: Politechnika Poznańska, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Łódzki, Unifreeze Sp. z o.o., (02.07.2018 – 01.07.2021)
 • Prace badawcze w ramach projektu z Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny System Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, kierownik prac badawczych: dr inż. Elżbieta Polak
  „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w firmie D&K Technology, mających na celu  opracowanie innowacyjnego produktu MainBox, umożliwiającego odbiór produktów spożywczych bez konieczności czekania na dostawcę”
  Realizowany przez D&K Technology Spółka z o.o., Wróżewy, Krotoszyn, (01.01.2019 – 31.10.2019 r.);
 • Prace badawcze w ramach projektu z PO IR 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej w skali świata technologii produkcji izolatów białkowych na bazie roślin oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku”, IBPRS ZT – „Opracowanie i sporządzenie deserów lodowych”, kierownik prac badawczych: dr inż. Elżbieta Polak
  Realizowany przez NapiFeryn BioTech Sp. z o.o., Łódź, (14.01.2019– 15.01.2020)
 • Prace badawcze w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0666/17-00 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
  „Nowa linia dań gotowych wysokiej jakości”, kierownik prac badawczych: dr inż. Elżbieta Polak
  Realizowany przez P.P.H.U Janusz Socha Łódź, (01.09.2017 – 31.10.2018)
 • Prace badawcze w ramach projektuPOIR.02.03.02-20-0011/15 Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II Osi priorytetowej” Wsparcie otoczenia i potencjałuprzedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
  „Opracowanie innowacyjnego produktu na bazie czekolady o prozdrowotnych właściwościach, dedykowanego do lodów”, kierownik prac badawczych: dr inż. Elżbieta Polak
  Realizowany przez PPH GETAKS Sp. z o.o. Suwałki, (03.10.2016 – 18.04.2017)
 • Prace badawcze w ramach projektu POIR.03.02.01-20-0004/16  Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek
  „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych celem zaoferowania nowatorskiej gamy lodów funkcjonalnych o niepowtarzalnych właściwościach odżywczych, kierownik prac badawczych: dr inż. Elżbieta Polak
  Realizowany przez PPH GETAKS Sp. z o.o., Suwałki,(2016-2020);
 • Prace badawcze w ramach projektu PO IR 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
  „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Firmie Kilargo”, kierownik prac badawczych: dr inż. Elżbieta Polak
  Realizowany przez Kilargo Sp. z o.o. z siedzibą w Chechle,(2017 – 2020);
 • Prace badawcze w ramach projektu WDB/10/0058/15PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU – EDYCJA 2015
  „Opracowanie nowego wyrobu ciastkarskiego”, kierownik prac badawczych: dr inż. Elżbieta Polak
  Realizowany przez Wytwórnia Cukiernicza „AMIR”, Łódź, (01.07.2015 – 31.10.2015)
 • Projekt WND-POKL.08.01.01-10-634/10, kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Polak
  „Specjalistyczna wiedza pracowników drogą do sukcesu jednostki naukowej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; (2011-2013);
 • Projekt WND-POKL.08.01.01-10-635/10, kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Polak
  „Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; 2011-2013;
 • Projekt WND-POIG.01.03.01-20-137/09, kierownik zadania: dr inż. Elżbieta Polak
  „Nowoczesne technologie dla sektora rolno – spożywczego przy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie: Projekty rozwojowe; Zadanie 5 realizowane w ramach umowy konsorcjum, (2010-2012);
 • Projekt celowy 6ZR9 2009C/07181, kierownik prac badawczych: dr inż. Elżbieta Polak
  „Opracowanie i wdrożenie technologii chłodzonej żywności wygodnej o podwyższonych walorach żywieniowych, pakowanej w atmosferze ochronnej„ Współudział w realizacji projektu, 2010-2011”
  Realizowany z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „AMBROZJA”, Marek Organistka,Bartoszewice 23, Jutrosin, (01.07.2015 – 31.10.2015);
 • Projekt badawczy rozwojowy R14 027 03, kierownik projektu: mgr inż. Urszula Stęplewska
  „Opracowanie koncepcji i wykonanie prototypu systemu kontroli i identyfikacji gazów CFC, HCFC, HFC w kontekście rozporządzeń Unii Europejskiej”, (2007-2009)

Publikacje:

 • Wróbel-Jędrzejewska M., Włodarczyk E., Stęplewska U., Polak E.: Zarządzanie wodą w przemyśle rolno-spożywczym. Przem. Spoż. 2019, 73(9), 34-38
 • Markowska J., Polak E.: Łańcuch chłodniczy w produkcji i przechowywaniu żywności. Przem. Spoż. 2019, 73(8), 54-56, 58-61
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Polak E.: Ślad środowiskowy technologii spożywczej. Przem. Ferm. Owoc.-Warz. 2019, 63(4), 26, 28, 30-31
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Polak E., Analiza śladu wodnego przykładowych produktów rolno-spożywczych, Postępy Nauki i Technologii w Przemyśle Rolno-Spożywczym, 2019, 2, 60-78
 • Polak E., Markowska J.: Wpływ gotowania sous-vide w różnych warunkach temperatury i czasu na wydajność, teksturę i jakość organoleptyczną mięsa piersi indyczej, Postępy Nauki i Technologii w Przemyśle Rolno-Spożywczym, 2019, 2, 32-47
 • Markowska J., Polak E., Madaj M., Sadłowska K.: Wpływ spiruliny i preparatów stabilizująco-emulgujących na jakość lodów. W: XLIV Konferencja Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN – Nauka, Technologia i Innowacje w Żywności i Żywieniu. Pr. zbior. pod red. Grażyny Budryn i Katarzyny Śliżewskiej. Łódź: Wydawn. Politechniki Łódzkiej 2019 s. 45-53
 • Polak E., Markowska J., Madaj M., Sadłowska K.: Wpływ parametrów technologii sous-vide na jakość mięsa wołowego. W: XLIV Konferencja Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN – Nauka, Technologia i Innowacje w Żywności i Żywieniu. Pr. zbior. pod red. Grażyny Budryn i Katarzyny Śliżewskiej. Łódź: Wydawn. Politechniki Łódzkiej 2019 s. 64-74
 • Bieńczak A.*, Markowska J., Polak E., Bieńczak K.*, Sydow Z.*, Rak-Urbaniak L.*: Wpływ procesu produkcyjnego na jakość dżemu truskawkowego. Przem. Chem. 2018, 97(5), 14-14
 • Markowska J., Kalemba D*, Polak E.: Skropliny z produkcji koncentratu pomidorowego jako źródło związków zapachowych. Post. Nauki Technol. Przem. Rolno-Spoż. 2018, 73(1), 32-43
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Polak E.: Woda w przemyśle rolno-spożywczym. Przem. Ferm. Owoc.-Warz. 2018, 62(5/6), 2,4,6
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Polak E.: Ślad wodny przemysłu rolno-spożywczego. Przem. Ferm. Owoc.-Warz. 2018, 62(7), 10-13
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Polak E.: Łańcuch chłodniczy a zmiany klimatyczne. Chłodnictwo 2018, 3, 21-24
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Polak E.: Fluorowane gazy cieplarniane nowe obowiązki operatorów urządzeń chłodniczych. Przem. Spoż. 2018, 72(8), 22-24, 26-27
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Polak E.: Fluorowane gazy cieplarniane – nowe obowiązki postępowania z urządzeniami chłodniczymi. Przem. Spoż. 2018, 72(9), 34, 36-38
 • Bieńczak K., Markowska J., Polak E., Bieńczak A.,  Kalemba D., Rak-Urbaniak L.,  Pera A., Bartczak A. Skropliny z procesu produkcji dżemu truskawkowego jako źródło związków aromatycznych” Przemysł Chemiczny, 96(10), 2017, 2111-2115
 • Shtyka O., Błaszyk M., Sęk J., Przybysz Ł. „Wpływ parametrów emulgowania na jakość produktu” Przemysł Chemiczny, 96(2), 2017, 326-329
 • Markowska J., Polak E.: Transport – problematyczne ogniwo łańcucha chłodniczego. Przem. Spoż. 2017, 72(8), 32-34
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Polak E.: Kontrola freonów w całym łańcuchu produkcji żywności. Przem. Spoż. 2017, 71(1), 9-14
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Polak E.: Niekontrolowane emisje metanu do atmosfery. Przem. Spoż. 2017, 71(6), 18-22
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Polak E.: Obowiązki producentów żywności przy obsłudze urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Przem. Ferm. Owoc.-Warz. 2017, 61(3), 11-17
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Polak E.: Ślad wodny jako wskaźnik zużycia wody w przemyśle spożywczym. Przem. Spoż. 2017, 71(9), 24-28
 • Kasprzyk I., Markowska J., Polak E.: Effect of microbial transglutaminase on ice cream heat resistance properties. Pol. J. Food Nutr. Sci. 2016, 66, 3, 227-231
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Kuleta P., Przybysz Ł., Polak E.: Carbon Footprint of Fruit Paste Technology. Pol. J. Environm. Studies 2016, 25(1), 341-349
 • Kasprzyk I., Markowska J., Polak E.: Zamienniki tłuszczu w produktach spożywczych. Przem. Spoż. 2016, 70(1), 19-22
 • Markowska J., Polak E.: Przerwanie łańcucha chłodniczego a jakość żywności. Przem. Spoż. 2016, 70(9), 21-22,24-26
 • Polak E., Markowska J.: Białka w lodach. Przem. Spoż. 2016, 70(4), 16-18
 • Markowska J., Polak E.: Badania biotechnologicznych cech składowanej marchwi. W: Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Pr. zbior. pod red. Dariusza J. Butrymowicza. Białystok: Wydawn. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2016 s. 341-380
 • Stęplewska U., Wróbel-Jędrzejewska M., Kuleta P., Sender W., Przybysz Ł, Polak E.: Zagadnienia bezpieczeństwa propanowego agregatu chłodniczego. W: Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Pr. zbior. pod red. Dariusza J. Butrymowicza. Białystok: Wydawn. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2016 s. 276-323
 • Markowska J., Polak E., Kasprzyk I.: Preparaty enzymatyczne w technologii produkcji wyrobów rybnych. Przem. Spoż. 2015 t. 69 nr 1 s. 20-24
 • Markowska J., Kasprzyk I., Polak E.: Przechowalnictwo żywności w atmosferze modyfikowanej. Przem. Spoż. 2015 t. 69 nr 9 s. 21-25
 • Markowska J., Kasprzyk I., Polak E.: Ziołowe surowce przyprawowe w przetwórstwie żywności. Przem. Spoż. 2015, 11, 21-25
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U.: Nowa metoda identyfikacji składu mieszanin czynników chłodniczych. Chłodnictwo 2015 nr 1-2 s. 18-23
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Polak E.: Wskaźniki oddziaływania przemysłu spożywczego na środowisko. Przem. Spoż. 2015 t. 69 nr 9 s. 8-11
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Kuleta P., Polak E.: Ślad węglowy jako ekologiczny wskaźnik dla przemysłu rolno-spożywczego. Chłodnictwo 2015 nr 4-5 s. 22-25 Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Kuleta P., Polak E.: Ślad węglowy modelowej instalacji chłodniczej. Chłodnictwo 2015, 12, 7
 • Markowska J., Polak E., Kasprzyk I.: Zastosowanie preparatów handlowych transglutaminazy pochodzenia mikrobiologicznego do wytworzenia mrożonych formowanych wyrobów z rozdrobnionego mięsa ryb. W: Bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Aspekty mikrobiologiczne, chemiczne i ocena towaroznawcza. Pr. zbior. pod red. Joanny Stadnik i Izabelli Jackowskiej. Kraków: Wydawn. Nauk. PTTŻ, 2015 s. 155-171
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U.: Szybka identyfikacja składu syntetycznych czynników chłodniczych. Walidacja metody. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, 2015/232-233, 6-7, 217-223
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U.: Szybka identyfikacja składu syntetycznych czynników chłodniczych. Opracowanie metody. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 2015/231, 5, 167-173
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Kuleta P., Stęplewska U.: Systemy detekcji czynników chłodniczych w zakładach rolno-spożywczych. Chłodnictwo i Klimatyzacja, 2015/196, 5, 44-48

Patenty:

Patenty na wynalazki udzielone za granicą lub przez UP RP na rzecz podmiotu innego niż IBPRS, którego pracownikiem jest twórca wynalazku:

Mieszanka lodowa do wytwarzania lodów i sposób wytwarzania lodów z tej mieszanki. P.417981 (decyzja z 07.01.2019 r.). Twórcy: Elżbieta Polak, Joanna Markowska, Krzysztof Siernicki*

Sposób wytwarzania lodów. P.401342 (decyzja z 02.12.2016 r.). Twórcy: Elżbieta Polak, Joanna Markowska, Krzysztof Siernicki*

ZGŁOSZENIA PATENTOWE w Urzędzie Patentowym RP

Czekolada do powlekania masy lodowej i sposób jej wytwarzania
(Zgłoszenie patentowe: P.422120 z dnia 04.07.2017 r.)

Ciasto kruche i sposób wytwarzania ciasta kruchego
(Zgłoszenie patentowe: P.423391 z dnia 08.11.2017 r.)

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe
(Zgłoszenie patentowe: P.418837 z dnia 26.09.2016 r.)

APARATURA

 • Konsystometr CT3 firmy Brookfield
 • Aparat do oznaczania aktywności wody 4TEV firmy Aqua Lab
 • Pehametr firmy Beckman
 • Spektrofotometr Konica Minolta CM-5
 • Analizator gazów CheckMate II
 • Wagosuszarka, Sartorius  MA 40
 • Cyfrowy miernik temperatury – szt., 4, Hobo UX 100-014M
 • Worteks- DLAB MX-S
 • Homogenizator PRO250 z cyfrowym kontrolerem obrotów
 •  Komora klimatyczna Heraeus HC7020
 • Chromatograf gazowy Claus 500 GC Perkin Elmer z usługą PPC
 • Kamera termowizyjna FLIR T1020 (zakres pomiarowy -40…2000°C)

WYPOSAŻENIE POMOCNICZE

 • Pirometr Flir TG56 (zakres pomiarowy -30…650°C), w wyposażeniu termopara (zakres pomiarowy  – 30…300°C ).
 • Miernik wilgotności z technologią obrazowania cieplnego FLIR MR176
 • Multimetr Flir DM285 z technologią obrazowania cieplnego
 • Licznik  energii Voltcraft Energy Logger 4000 
 • Multimetr cyfrowy KT890
 • Multimetr cyfrowy UNI-T UT71D
 • Multimetr cyfrowy metex M-4630
 • Licznik energii VOLTCRAFT PLC3000
 • Multimetr cyfrowy metex M-4650CR
 • Miernik wilgotności Vaisala HMC20, zakres 0-100%
 • Anemometr Voltcraft PL-130AN, zakres 0,4-30 m/s
 • Cęgowy miernik mocy Axiomet AX3550
 • Detektor czynnika chłodniczego R134a CPS, czułość 5g/rok
 • Miernik cyfrowy temperatury Delta-Ohm, termopara typu K
 • Detektor gazów Kitagawa AP-20, zakres gazów i stężeń zależny od rodzaju rurek pomiarowych

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

 • Urządzenie do gotowania – Sous-Vide System GN1/1
 • Zamrażarki – 3 szt.
 • Piec konwekcyjny 000.P-3 px
 • Wałkowarka do ciasta M- 786930
 • Mieszałka do ciasta M- 786100
 • Urządzenie do przygotowania lodów  firmy Unold model Nobile 48876
 • Frezer DS 40/50 Elektronic
 • Urządzenie pakujące w atmosferze gazów ochronnych A300 firmy Multivac
 • Komory zamrażalnicze
 • Linia do produkcji past owocowych:
  –  „Wilk”
  – Przecieraczka
  – Pasteryzatory
  – 
  Homogenizatory
  – Kotły warzelne

Terminarz szkoleń i egzaminów na 2019 rok:

Szkolenie F-Gazowe

Szkolenie F-Gazowe

TERMINARZ* SZKOLEŃ i EGZAMINÓW F-gazowych prowadzonych przez Pracownię Chłodnictwa i Ochrony Środowiska w Zakładzie Technologii i Techniki Chłodnictwa IBPRS w Łodzi dla chłodników i operatorów instalacji: w zakresie stacjonarnych urządzeń chłodniczych,...

Chcesz wiedzieć więcej?