tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa IBPRS-PIB

 

ma zaszczyt przedstawić efekt prac badawczych

w ramach projektu z Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny System Operacyjny na lata 2014-2020,
Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, kierownik prac badawczych: dr inż. Elżbieta Polak
„Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w firmie D&K Technology, mających na celu  opracowanie innowacyjnego produktu MainBox, umożliwiającego odbiór produktów spożywczych bez konieczności czekania na dostawcę”
Realizowany przez D&K Technology Spółka z o.o., Wróżewy, Krotoszyn, (01.01.2019 – 31.10.2019 r.)

Artykuł 1: [ link ]
Artykuł 2: [ link ]

Streszczenie:

W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz, które umożliwiły opracowanie i zbudowanie prototypu urządzenia (paczkomatu dla żywności), złożonego z niewielkich komór (boksów) chłodniczych i mroźniczych, zapewniających warunki temperaturowe (+5 stopni C lub -18 stopni C), umożliwiające przechowywanie żywności. Zapewnienie optymalnych warunków temperaturowych wewnątrz boksów (chłodniczych i mroźniczych) jest możliwe dzięki odpowiedniej konstrukcji urządzenia (materiały, instalacja chłodnicza) i prawidłowo funkcjonującym systemom (sterowania agregatami chłodniczymi, zabezpieczeń, monitoringu temperatury).

Utrzymanie dobrej jakości płodów rolnych oraz produktów spożywczych można osiągnąć dzięki zagwarantowaniu ciągłości łańcucha chłodniczego [James, James 2010]. Natomiast ograniczanie marnotrawienia żywności, szczególnie w gospodarstwach domowych, jest możliwe poprzez racjonalne nabywanie produktów [Borrello i in. 2017]. Obecnie poszukuje się nowych kanałów dystrybucji żywności, które ułatwiłyby dostarczenie jej w odpowiednich warunkach przechowalniczych (temperatura) i w dogodnym czasie.

Z przeprowadzonych w 2018r. badań wynikało, że co siódmy internauta regularnie nabywa produkty spożywcze w sieci. Najczęściej drogą elektroniczną kupowane były napoje, pieczywo, owoce i warzywa [Raport 2018]. Dla zapewnienia ciągłości dostaw konieczne jest opracowanie nowych rozwiązań umożliwiających swobodę dostarczania produktów przez dystrybutorów, jak i odbioru ich przez klienta, przy ograniczonym kontakcie osób trzecich.Sprawne zapewnienie społeczeństwu łatwego dostęp do żywności o dowolnej porze jest możliwe z zastosowaniem innowacyjnego urządzenia typu paczkomat z odpowiednimi warunkami temperaturowymi wewnątrz komór.

W artykule opisano pierwszy etap prac dotyczących opracowania prototypów modułów chłodniczego i mroźniczego urządzenia (Mainbox) do przechowywania żywności, wykonanych w ramach projektu, którego wnioskodawcą była firma D&K TechnologySp. z o. o. Projekt zrealizowano w okresie od stycznia do października 2019 r. Skonstruowany produkt będzie wzmocnieniem potencjału innowacyjnego wielkopolskiego przedsiębiorstwa.

Opracowane urządzenie jest odpowiedzią na obecną potrzebę społeczeństwa. Jest właściwym rozwiązaniem na dostarczenie żywności dla konsumentów w trudnej rzeczywistości reżimu sanitarnego, spowodowanego stanem zagrożenia epidemiologicznego, dotyczącego zachorowań na COVID-19 (koronawirus). Aktualnie potencjał rozwoju takiej formy handlu żywnością zwiększył się dzięki zapewnieniu optymalnych warunków przechowalniczych.

Słowa kluczowe: łańcuch chłodniczy, e-zakupy, paczkomat dla żywności, przechowywanie żywności.