tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Dane kontaktowe:

Strona internetowa: https://ismirri21.mirri.org/

E-mail: info@mirri.org

Wdrożenie i Zrównoważony Rozwój Infrastruktury Badawczej Zasobów Mikrobiologicznych w XXI wieku

IS_MIRRI21

IS_MIRRI21 to projekt w ramach programu “Horyzont 2020”, który wspiera badania, rozwój i innowacje w zakresie wykorzystania i ochrony życia drobnoustrojów, do celów podstawowych i zastosowań w badaniach naukowych poprzez wdrożenie infrastruktury badawczej zasobów mikrobiologicznych (MIRRI) i zapewnienie jej długoterminowej stabilności.

IS_MIRRI21 wdroży i utrzyma gromadzenie, ochronę, badanie i eksploatację mikroorganizmów, poprzez infrastrukturę osiągniętą w fazie przygotowawczej MIRRI. Dalsze działania będą prowadzone w celu przystąpienia MIRRI do Konsorcjum na Rzecz Europejskiej Infrastuktury Badawczej (ERIC).

Usługi IS_MIRRI21
  • Poradnictwo instytucjom publicznym i bio-przemysłowi
  • Dostęp do największego katalogu zasobów mikrobiologicznych w Europie
  • Identyfikacja i charakterystyka szczepów drobnoustojów
  • Badanie materiałów biologicznych
  • Dostęp do wiodących i nowoczesnych udogodnień, w celu wykazania znaczenia mikroorganizmów
  • Dostęp do dużych zbiorów danych związanych ze szczepami drobnoustrojów za pośrednictwem przyjaznej dla użytkownika platformy online
Kluczowe Efekty Projektu
  • Funkcjonalna platforma internetowa MIRRI- Collaborative Work Environment
  • Efektywny program szkoleń i kursów specjalistycznych, a także materiały informacyjne na temat roli mikrobiomu dostępne globalnie całemu społeczeństwu
  • Realny plan działania wdrożeniowy, w celu zapewniania ciągłości i zrównoważonego rozwoju MIRRI podczas trwania i po zakończeniu projektu oraz rozszerzanie współpracy
Cele IS_MIRRI21

Promowanie współpracy międzynarodowej pomiędzy zainteresowanymi stronami oraz mobilności naukowców, poprzez wysokiej klasy ogólnoeuropejską intrastukturę badawczą.

Rola IS_MIRRI21

Ustanowienie polityki naukowej w Europie oraz europejskiej infrastruktury badawczej, w celu dotarcia do społeczności naukowych, branż i partnerów strategicznych w innych krajach.

Czas trwania projektu

Luty 2020 – Styczeń 2023

MIRRI
Infrastruktura Badawcza Zasobów Mikrobiologicznych jako zrównoważona jednostka

MIRRI jest fazą przygotowawczą, która ma stworzyć Konsorcjum na Rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej (ERIC) na mocy prawa UE.
Podpisanie Protokółu Porozumienia przez dziewięć krajów Unii Europejskiej i jeden kraj stowarzyszony, w sprawie ustanowienia statusu MIRRI-ERIC, przyspieszyło prace w ramach MIRRI.

Centrala MIRRI-ERIC będzie znajdowała się w Portugalii i Hiszpanii.

MIRRI obejmuje ponad 53 Mikrobiologiczne Centra Zasobów Biologicznych i Kolekcje Kultur należących do 10 krajowych węzłów z ponad 300 000 szczepów.

Zapewniając mikroorganizmy wysokiej jakości oraz związane z nimi dane i szerokie doświadczenie swoich partnerów, MIRRI wspiera badania i rozwój w dziedzinie nauk biomedycznych i przyrodniczych.

Biologiczne zasoby MIRRI to

Bakterie, drożdze, grzyby strzępkowe, wirusy, archeony, mikroalgi, priony, bakteriofagi, plazmidy oraz wektory do klonowania i ponad 200 000 klonów bibliotek DNA.

Główne dziedziny zainteresowań konsorcjum MIRRI

Badania podstawowe i stosowane, zdrowie ludzi, zwierząt i roślin, ekologia wodna, biologia molekularna, środowisko i żywność, mikrobiologia, agronomia, biotechnologia, produkcja biopaliw, rolnictwo, kosmetyki, uzdatnianie wody i wielowymiarowe zastosowania kliniczne.

ProjektNazwaKrajstrona www
CoordinatorUniversidade do Minho (UMinho-MUM)Portugalwww.uminho.pt
PartnerAssociação CCG/zgdv – Centro de Computação Gráfica (CCG)Portugalwww.ccg.pt
PartnerUniversitat de València Estudi General (UVEG-CECT)Spainwww.uv.es/cect
PartnerUniversity of Las Palmas de Gran Canaria – Spanish Bank of Algae – (ULPGC-BEA)Spainmarinebiotechnology.org
PartnerInstitut National de la Recherche Agronomique – CIRM (INRA)Francewww.inrae.fr
PartnerInstitut Pasteur (IP)Francepasteur.fr/fr/sante-publique/biobanques-collections
PartnerKoninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen – Westerdijk Fungal Biodiversity Institute – (KNAW-WI)The Netherlandswesterdijkinstitute.nl
PartnerService Public Fédéral de Programmation Politique Scientifique (BELSPO)Belgiumbccm.belspo.be
PartnerInstitute of Agricultural and Food Biotechnology (IAFB-CCIM)Polandwww.ibprs.pl
PartnerUniversity of Latvia Microbial Strain Collection of Latvia – (MSCL/UL)Latviamikro.daba.lv/EN/lu.lv
PartnerNational and Kapodistrian University of Athens (NKUA)Greeceen.uoa.gr
PartnerUniversity of Torino (UNITO)Italywww.unito.it
PartnerInstitute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms, Russian Academy of Sciences (IBPM RAS) – All-Russian Collection of Microorganisms (VKM)Russian Federationwww.vkm.ru

Dane kontaktowe:

Strona internetowa: https://ismirri21.mirri.org/

E-mail: info@mirri.org