tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Międzyzakładowa Grupa Problemowa ds. Mleczarstwa

Kierownik
dr inż. Katarzyna Kycia
tel. +48 22 606 37 86
e-mail: katarzyna.kycia@ibprs.pl

Zakres działalności

Ocena jakości i przydatności mleka surowego do przerobu;

Badanie jakości mikrobiologicznej, fizykochemicznej i sensorycznej mleka oraz przetworów mlecznych;

Doradztwo w zakresie technologii mleka i przetworów mlecznych;

Opracowywanie technologii innowacyjnych wyrobów mleczarskich o właściwościach funkcjonalnych;

Doradztwo w zakresie wzbogacania mleka i przetworów mlecznych w składniki prozdrowotne;

Doradztwo w zakresie doboru kultur starterowych do produkcji twarogów, serów oraz innych fermentowanych przetworów mlecznych;

Doradztwo w zakresie rozwoju nowych produktów z dodatkiem kultur probiotycznych oraz prebiotyków;

Opracowywanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz wdrażanie nowych technologii w mleczarstwie;

Współpraca z przemysłem w zakresie prowadzenia badań i opieka naukowa nad wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych;

Przygotowywanie ekspertyz dotyczących mleka i przetworów mlecznych.

Działalność szkoleniowa

Prowadzenie szkoleń w formie wykładów z zakresu technologii mleka i przetworów mlecznych;

Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia prac dyplomowych na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, bezpieczeństwo żywności.

Chcesz wiedzieć więcej?