tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Zakład Technologii Fermentacji (ZF) powstał w 1954 roku i na początku swojej działalności ściśle współpracował z przemysłem spirytusowo-drożdżowym systematycznie rozszerzając obszar swoich zainteresowań badawczych. Obecna działalność ZF obejmuje głównie badania nad właściwościami mikroorganizmów – bakterii mlekowych i drożdży oraz ich wykorzystaniem w przemyśle spożywczym i rolnictwie.

Adres
IBPRS Zakład Fermentacji
ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

tel. 22 606 36 36
mail: zf@ibprs.pl
Kierownik Zakładu Fermentacji
dr inż. Katarzyna Piasecka-Jóźwiak
tel. (+48) 22 606 36 56
e-mail: katarzyna.piasecka@ibprs.pl
Struktura - kontakty

dr inż. Katarzyna Piasecka-Jóźwiak – Kierownik Zakładu Technologii Fermentacji (ZF)
– główne zainteresowania i obszary badawcze: wykorzystanie mikroorganizmów (bakterii fermentacji mlekowej i drożdży) do poprawy jakości żywności, biokonserwacja żywności i pasz, charakterystyka właściwości mikroorganizmów – fenotypowa i genotypowa.
22 606 36 56, katarzyna.piasecka@ibprs.pl

dr inż. Antoni Miecznikowski
– główne zainteresowania i obszary badawcze: technologia otrzymywania i utrwalania  preparatów pochodzenia bakteryjnego przeznaczonych do różnych zastosowania w przemyśle spożywczym i rolnictwie, gorzelnictwo w zakresie technologii i procesów energetycznych
22 606 39 22, antoni.miecznikowski@ibprs.pl

dr rer nat inż. Renata Choińska – kierownik grupy problemowej ds. technologii wyrobów spirytusowych
-główne zainteresowania i obszary badawcze: analityka chromatograficzna metabolitów mikroorganizmów, analiza ubocznych produktów fermentacji mlekowej i alkoholowej, wykorzystanie mikroorganizmów do syntezy i degradacji polimerów 
22 606 36 47, 
renata.choinska@ibprs.pl

mgr inż. Anna Dworska – analityka napojów spirytusowych czystych, gatunkowych oraz win, cydrów, analizy sensoryczne
22 606 3651, 22 606 37 38,  anna.dworska@ibprs.pl

mgr inż. Monika Kliszcz  – analityka napojów spirytusowych czystych, gatunkowych oraz win, cydrów, analizy sensoryczne, badania nad wykorzystaniem mikroorganizmów do poprawy jakości żywności
22 606 37 38, monika.kliszcz@ibprs.pl

mgr inż. Elżbieta Bartosiak –analiza chromatograficzna wyrobów spirytusowych
22 606 36 97, elzbieta.bartosiak@ibprs.pl

Technik Wiesława Jabłecka – analityka chemiczna, m.in. wydajność alkoholowa, zawartość białka, zawartość skrobi, włókna surowego, analizy aktywności fermentacyjnej drożdży
22 60 37 05, wieslawa.jablecka@ibprs.pl

mgr inż. Marzena Bujak
– główne zainteresowania i obszary badawcze: właściwości fizyczne żywności, suszenie sublimacyjne (liofilizacja), utrwalanie preparatów pochodzenia roślinnego, wykorzystanie mikroorganizmów do poprawy jakości żywności
22 606 38 96, marzena.bujak@ibprs.pl

inż. Piotr Pisarek – produkcja preparatów bakteryjnych, analityka chemiczna
22 606 36 43, 600 286 159, piotr.pisarek@ibprs.pl

mgr inż. Kinga Żyła – analityka napojów spirytusowych czystych, gatunkowych oraz win, cydrów, analizy sensoryczne , tel. 22 606 37 38, kinga.zyla@ibprs.pl

Patenty Zakładu Fermentacji IBPRS

Patenty:

 1. Patent UPRP nr 423972 pt. „Szczep Leuconostoc mesenteroides, zawierająca go kultura starterowa do prowadzenia zakwasu i zastosowanie szczepu oraz kultury starterowej do wytwarzania pieczywa.” Twórcy: Piasecka-Jóźwiak K., Chabłowska B., Słowik E.
 2. Patent No. US 9,370,199 pt. “Strain of Lactobacillus buchneri A, composition, a multi component preparation for starch rich plant preservation, their use and a method plant preservation.” Twórcy:  Zielińska K.,  Stecka K., Fabiszewska A., Świątek M.
 3. Patent UPRP nr 225911 pt. „Biopreparat do konserwowania surowców odnawialnych przeznaczonych do produkcji biogazu.” Twórcy: Zielińska K., Fabiszewska A., Kupryś-Caruk M., Stecka K., Miecznikowski A.
 4. Patent UPRP nr 228711 pt. „Biopreparat bakteryjno-enzymatyczny do kiszenia traw, zwłaszcza traw wieloletnich, przeznaczonych do produkcji biogazu”. Twórcy: Zielińska K., Fabiszewska A., Kupryś-Caruk M., Miecznikowski A., Stecka K.
 5. Patent UPRP nr 190234 pt. „Drożdżowy biopreparat dla zwierząt i sposób wytwarzania drożdżowego biopreparatu dla zwierząt.” Twórcy: Stecka K., Grzybowski R.. Milewski J.,  Piasecka-Jóźwiak K.
 6. Patent UPRP nr 200944 pt. „Kultura starterowa bakteryjno-drożdżowa oraz sposób wytwarzania kultury starterowej bakteryjno-drożdżowej.” Twórcy: Stecka K., Piasecka-Jóźwiak K., Badocha E., Chabłowska B., Grzybowski R.
 7. Patent UPRP nr 217724 pt. „Bakteryjna kultura starterowa do kiszenia ogórków hamująca rozwój drożdży Geotrichum candidum.” Twórcy: Chabłowska B., Piasecka-Jóźwiak K., Rozmierska J., Stecka K.
 8. Patent UPRP nr 217703 pt. „Bakteryjna kultura starterowa do kiszenia ogórków.” Twórcy: Stecka K., Chabłowska B., Misiewicz A., Rozmierska J., Piasecka-Jóźwiak K., Grzybowski R., Złotkowska H., Urbanek J., Górska J.
 9. Patent UPRP nr 217701 pt. „Bakteryjna kultura starterowa do pieczywa z inuliną.” Twórcy: Piasecka-Jóźwiak K., Rozmierska J., Chabłowska B., Szkudzińska-Rzeszowiak E., Lehrer-Rychel L.
 10. Patent UPRP nr 225277 pt. „Szczep Weisella cibaria, zawierająca go kultura starterowa, zakwas, pieczywo oraz sposób otrzymywania pieczywa i zastosowanie szczepu, kultury starterowej lub zakwasu do wytwarzania pieczywa.” Twórcy: Piasecka-Jóźwiak K., Chabłowska B., Rozmierska J., Świątek M.
Akredytacja

Zakład Technologii Fermentacji wykonuje badania potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 452

Oferta na badania Zakładu Technologii Fermentacji

Ankieta badań satysfakcji Klienta IBPRS

Wszelkich informacji udziela:
dr inż. Katarzyna Piasecka-Jóźwiak
Kierownik ZF IBPRS
tel:(+48) 22 606 36 56
e-mail: katarzyna.piasecka@ibprs.pl

Potencjał i oferta współpracy

Posiadamy zasoby mikroorganizmów – wyizolowanych z naturalnych środowisk, zidentyfikowanych, scharakteryzowanych pod względem właściwości biotechnologicznych oraz doświadczenie w badaniach nad ich  wykorzystywaniem do biokonserwacji i poprawy jakości żywności i pasz oraz w badaniach na rzecz ekologii, dlatego jesteśmy otwarci na różnorakie wyzwania i propozycje ze strony partnerów przemysłowych. Dysponujemy wysoką liczbą patentów i  doświadczeniem w patentowaniu.

Posiadamy wyposażenie  do badań w skali półtechnicznej, w tym linię do produkcji biopreparatów.

Więcej o nas: