tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Kierunki badawcze Zakładu Technologii Fermentacji:

Wykorzystanie bioróżnorodności mikroorganizmów w przemyśle rolno-spożywczym:

  • badania nad mikrobiotami związanymi z naturalnymi procesami produkcji żywności – izolacja, identyfikacja, charakterystyka i aplikacja pochodzących z nich drobnoustrojów o szczególnie korzystnych właściwościach biotechnologicznych
  • wykorzystywanie tych zasobów mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym m.in. piekarstwie, w branży owocowo-warzywnej, oraz w rolnictwie m.in. do produkcji kiszonek paszowych oraz konserwacji surowców dla biogazowni. 

Bezpieczeństwo produkcji i przetwarzania żywności:

  • opracowywanie metod zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa żywności –  wykorzystywanie drobnoustrojów o specyficznych właściwościach lub ich metabolitów, np. preparaty do zakiszania
  • opracowywanie nowatorskich metod konserwacji z wykorzystaniem LAB i drożdży, przeciwdziałających pleśnieniu i hamujących rozwój mikotoksyn, do poprawy bezpieczeństwa i trwałości żywności i pasz, w tym produktów ekologicznych,
  • opracowywanie metod zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa żywności –  wykorzystywanie bakteriofagów o specyficznych właściwościach przeciwko patogennym dla człowieka bakteriom z rodzajów Salmonella oraz Listeria

Innowacje w produkcji żywności:

– opracowywanie produktów o cechach żywności funkcjonalnej, o wysokiej gęstości odżywczej, opracowywanie produktów żywnościowych dla specjalnych grup konsumentów w oparciu o tradycyjne i innowacyjne metody –  np. pieczywo bezglutenowe oraz żywność produkowana w systemie ekologicznym.

Potencjał i oferta współpracy:

Dysponujemy zasobami mikroorganizmów-wyizolowanych z naturalnych środowisk, zidentyfikowanych, scharakteryzowanych pod względem właściwości biotechnologicznych oraz doświadczenie w badaniach nad ich  wykorzystywaniem do biokonserwacji i poprawy jakości żywności i pasz oraz w badaniach na rzecz ekologii, dlatego jesteśmy otwarci na różnorakie wyzwania i propozycje ze strony partnerów przemysłowych. Posiadamy wysoką liczbę patentów i  doświadczenie w patentowaniu.

Posiadamy wyposażenie  do badań w skali półtechnicznej, w tym linię do produkcji biopreparatów.