tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Zakres działalności Zakładu Technologii Fermentacji obejmuje:

– działalność badawczą i aplikacyjną

 1. Opracowywanie nowych specyficznych preparatów zawierających żywe i aktywne kultury bakterii fermentacji mlekowej do zastosowania w przemyśle spożywczym (do kiszenia warzyw i owoców oraz do pieczywa) i w rolnictwie, w tym w systemie ekologicznym, do kiszenia pasz i żywienia zwierząt oraz przygotowywania surowców do produkcji biopaliw płynnych i gazowych.
 2. Izolację nowych szczepów mikroorganizmów (drożdży i pleśni) ze środowisk naturalnych oraz charakterystykę ich specyficznych cech przydatnych w technologii i biologicznym utrwalaniu żywności i pasz.
 3. Badania nad opracowywaniem ekologicznych metod produkcji żywności i pasz.
 4. Analizę komponentów smakowo-zapachowych napojów spirytusowych.
 5. Zastosowanie drożdży i bakterii kwasu mlekowego do ograniczenia wzrostu i rozwoju pleśni w żywności oraz podczas przechowywania ziarna.
 6. Badania nad zastosowaniem wirusów bakteryjnych (bakteriofagów) jako niekonwencjonalnej metody zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności.

– działalność analityczno-usługową w zakresie

 1. analityki napojów spirytusowych i wyrobów winiarskich,
 2. drożdży i preparatów drożdżowych,
 3. analizę fizykochemiczną kiszonek paszowych,
 4. wydajności alkoholowej surowców gorzelniczych.

Ponadto działalność ZF obejmuje

 • produkcję w skali półtechnicznej różnych preparatów mikrobiologicznych do wymienionych wyżej zastosowań
 • wytwarzanie na zlecenie próbek kultur starterowych do kiszenia warzyw i grzybów, kiszenia pasz, produkcji różnego rodzaju pieczywa zakwasowego