tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

56. KONKURS – Produkty Najwyższej Jakości

Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego
– Państwowego Instytutu Badawczego
ogłasza Konkurs Wędlin pod tytułem:
„Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” 2024.

Konkurs obejmuje m.in. następujące produkty: kiełbasy, wędzonki, wędliny surowe i surowe- dojrzewające, produkty blokowe, wędliny podrobowe, mięso kulinarne, wyroby garmażeryjne, galarety mięsne i mięsno-warzywne oraz konserwy pasteryzowane i sterylizowane. Odrębną kategorię stanowić będą produkty dedykowane dla dzieci, produkty typu „żywność wygodna”, produkty wytwarzane metodami tradycyjnymi oraz produkty na bazie białek roślinnych wytwarzane przez krajowe zakłady mięsne.

Produkty mogą być wyprodukowane z mięsa i tłuszczu zwierząt rzeźnych, drobiu, dziczyzny lub z udziałem składników pochodzenia roślinnego. Powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta normami polskimi lub zakładowymi.

TERMINY

Zgłoszenia na Konkurs należy dokonać do dnia 19 lutego 2024 r. i przesłać na adres Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu: ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa, fax. (+48 22) 610-23-66, e-mail: piotr.szymanski@ibprs.pl
Ocena konkursowa odbędzie się 7 i 8 marca br.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 16 maja 2024 r. podczas 56. DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO.

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

Podstawą konkursowej oceny jakościowej wędlin jest ocena sensoryczna wykonana przez rzeczoznawców metodą punktową w skali pięciopunktowej. Produkty, które w ocenie sensorycznej uzyskają jakość ogólną na poziomie 4,5 do 5 punktów i wyróżniki chemiczne będą zgodne
z deklarowaną normą (badania wykona akredytowane laboratorium Instytutu), zostaną uznane za produkty najwyższej jakości. Produkty te będą nagrodzone dyplomami. Producent, który uzyska największą liczbę nagrodzonych produktów zostanie uhonorowany zwycięskim pucharem i dyplomem, natomiast dyrektor Instytutu uhonoruje statuetką producenta za wyróżniającą się liczbę nagrodzonych produktów.

Laureaci Konkursu mogą reklamować wyróżnione przetwory mięsne znakiem towarowym PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI – 56. KONKURS 2024

ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI

W zgłoszeniu konkursowym należy podać nazwę produktu i jego rodzaj według klasyfikacji Polskiej Normy lub załączyć stosowną Normę Zakładową. Wymaga się, aby produkty zgłoszone do Konkursu były w ciągłej sprzedaży.

Informacja o konkursie:  [ pobierz plik .pdf ]
Formularz zgłoszeniowy:  [ pobierz plik .docx]

Odpłatność za konkursową ocenę wynosi 600 zł + VAT za każdy zgłoszony asortyment. Należność prosimy przekazać równolegle ze zgłoszeniem na konto Zakładu:

Bank Pekao S.A. X Oddział w Warszawie ul. Płowiecka 1/3
nr 67 1240 1095 1111 0000 03365564
z dopiskiem:  przelew na „Konkurs Wędlin 2024”.

Dodatkowych informacji udzielają: Piotr Szymański, Aneta Kern-Jędrychowska, Jakub Kern-Jędrychowski, Agnieszka Malitka numery tel. (+48 22) 509-70-27,  -17,  -29, -21 lub 603-500-203.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie !