tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Miło nam poinformować, że w ramach współpracy z EFSA dwoje naukowców z IBPRS-PIB zostało stypendystami tegorocznej edycji The European Food Risk Assessment (EU-FORA) Fellowship Programme. Odbędą oni 12-miesięczny staż na europejskich uczelniach będących organizacjami kompetentnymi z art. 36 rozporządzenia (WE) PE i Rady nr 178/2002.

Pan dr inż. Łukasz Woźniak z Zakładu Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności zrealizuje pracę nt.: „Assessement of chemical risks and benefits connected with algae consumption” na University of Alicante w Hiszpanii (Analytical Chemistry, Nutrition and Food Science Department), natomiast pani mgr Nikola Śmigielska z Zakładu Jakości Żywności w Łodzi odbędzie staż na Aristotle University of Thessaloniki (Department of Food Science Technology) w Grecji realizując pracę nt.: „Combined stochastic modeling of pathogenic and spoilage microorganisms in ready to eat foods”. Uczestnictwo z programie stypendialnym EU-FORA daje możliwość nabycia lub udoskonalenia swoich umiejętności w zakresie oceny ryzyka w obszarze bezpieczeństwa żywności.

Gratulujemy serdecznie dr. inż. Łukaszowi Woźniakowi oraz mgr Nikoli Śmigielskiej!

Należy podkreślić, że w dwóch poprzednich edycjach programu EU-FORA, IBPRS-PIB gościł troje naukowców z organizacji z art. 36 z Włoch oraz Grecji.

Więcej informacji nt. The European Food Risk Assessment (EU-FORA) Fellowship Programme jest dostępnych pod linkiem: https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship.

Ze strony IBPRS-PIB osobą koordynującą współpracę z EFSA oraz aplikację na EU-FORA Fellowship Programme jest dr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz.