tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni osobę na stanowisko:

 

Kierownika Działu Zamówień Publicznych

 

 

Opis stanowiska:

 1. Kierowanie pracą trzyosobowego działu ds. zamówień publicznych, w szczególności organizowanie pracy, przydzielanie zadań i kontrola ich realizacji.
 2. Nadzór nad przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 3. Zapewnienie właściwego stosowania ustawy oraz aktów wykonawczych, w tym weryfikacja i akceptacja dokumentacji.
 4. Nadzór nad terminowym i poprawnym merytorycznie wypełnieniem obowiązków publikacji dokumentów.
 5. Nadzór nad pracą lub udział w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 6. Wykonywanie zadań doradczych, analitycznych i kontrolnych, w szczególności w zakresie dokumentacji dotyczącej udzielania zamówienia publicznego.
 7. Opracowywanie wzorów dokumentów, wytycznych, regulaminów i procedur niezbędnych do prowadzenia postępowań.
 8. Sporządzanie planów, sprawozdań, analiz i innych zleconych opracowań, w tym projektów ew. wyjaśnień na potrzeby postępowań kontrolnych z zakresu realizacji zamówień publicznych, przeprowadzanych przez zewnętrzne i wewnętrzne organy kontroli, dotyczące realizowanych postępowań.
 9. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Instytutu.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie zawodowe – min. 5 lat pracy w komórkach/działach zamówień publicznych.
 3. Praktyczna i ugruntowana znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych.
 4. Wysoko rozwinięte umiejętności zarządzania zespołem.
 5. Komunikatywność.
 6. Samodzielność, sumienność, terminowość.
 7. Myślenie analityczne, umiejętność rozwiązywania problemów.

Dodatkowe atuty:

 1. Preferowane kierunki wykształcenia – prawo, administracja.
 2. Ukończone studia podyplomowe, kursy i szkolenia z zakresu zamówień publicznych.
 3. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym / w zarządzaniu zespołem.

 

Miejsce zatrudnienia:

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • aktywne wsparcie w rozwój zawodowy,
 • ubezpieczenie grupowe, fundusz socjalny, pakiet medyczny
 • dofinansowanie kosztów wypoczynku,
 • stałe godziny pracy (8:00 – 16:00),
 • dobrą lokalizację w sąsiedztwie m.in. stacji metra Pole Mokotowskie, linii tramwajowych i autobusowych;
 • bezpłatne miejsce parkingowe na terenie Instytutu.

 

Składanie ofert/wymagane dokumenty:

CV zawierające następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36 w procesie rekrutacji na stanowisko Kierownika Dział Zamówień Publicznych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

wraz z listem motywacyjnym z adnotacją „Kierownik Działu Zamówień Publicznych” należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB, adres ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (I piętro, pokój 130) bądź przesyłać na adres: kadry@ibprs.pl do dnia 26.04.2024 r.

 

Informacje organizacyjne:

 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż po miesiącu od zakończenia postępowania rekrutacyjnego