tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Szkolenie z zakresu klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP
zakończone egzaminem państwowym

odbędzie się w Śremie (woj. wielkopolskie)
w terminie 19-20.09.2023 (21.09. – egzamin)

 

Koszt szkolenia 750 zł netto(+23% VAT) obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, posiłek w trakcie zajęć, kitle jednorazowe oraz kawę i herbatę.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem państwowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. z 2016 r., poz. 398, z późn. zm.).

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na rok 2023 wynosi 317,31 zł

Kolejność postępowania przy zgłaszaniu chęci uczestnictwa Pracownika w szkoleniu zakończonym egzaminem:

Krok 1.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełnione, załączone zgłoszenie na szkolenie [ Karta zgłoszeniowa — szkolenie ], na adres e-mail: surowce.poznan@ibprs.pl,

Krok 2.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego jest wypełnienie i przesłanie załączonego, dodatkowego zgłoszenia na egzamin [ Zgłoszenie na egzamin IJHARS ]

Proszę wysłać do WIJHARS, właściwego ,dla miejsca zamieszkania kandydata .

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do szkolenia i egzaminu jest wysłanie obu zgłoszeń (krok 1 i krok 2).

Po przesłaniu Karty zgłoszenia na szkolenia zostaną Państwu przekazane dalsze, szczegółowe informacje.

Ewentualnych informacji uzupełniających udzieli:

Krzysztof Powałowski tel. 607 275 700