tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Technologii Gorzelnictwa i OZE w Bydgoszczy

zatrudni osobę na stanowisko

TECHNOLOG

 

 Miejsce zatrudnienia:

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego- Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii, ul. Powstańców Wielkopolskich 17, 85-090 Bydgoszcz.

 

Opis stanowiska:

Praca w laboratorium, w tym:

 • przygotowanie prób do badań,
 • wykonywanie analiz laboratoryjnych produktów rolno-spożywczych zgodnie z ustalonymi metodami,
 • oznaczenia parametrów i wskaźników biotechnologicznych procesu fermentacji alkoholowej,
 • prowadzenie analiz instrumentalnych,
 • oznaczanie parametrów fizykochemicznych zacierów i wywarów,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem jakości,
 • opracowanie wyników badań przy użyciu MS Office.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – biotechnologia, chemia,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • dobrze widziana znajomość programu Statistica,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • pracowitość, sumienność, systematyczność,
 • zdolność szybkiego uczenia się oraz kreatywnego myślenia,
 • umiejętność realizacji kilku zadań jednocześnie pod presją czasu,
 • dobra organizacja pracy własnej.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • zapewnienie rozwoju zawodowego (szkolenia, kursy, konferencje),
 • ubezpieczenie grupowe, fundusz socjalny, pakiet medyczny,
 • dofinansowanie kosztów wypoczynku,
 • stałe godziny pracy (etat 8 h),
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

Kontakt:

CV zawierające następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

prosimy składać/przesyłać do dnia 08.12.2023 r. z dopiskiem „Technolog ZG”:

Dział Spraw Pracowniczych
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
tel. +48 22 606 36 87

kadry@ibprs.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż po miesiącu od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.