tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego
zaprasza do udziału

w XXIV Cyklu badań biegłości
kierowanym do Laboratoriów przy Zakładach Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego i Piekarskich
Czas trwania: listopad 2019 – czerwiec 2020

Warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu

Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS
(tel. 22 606 38 43; 22 606 38 85;
e-mail: zz-badania-bieglosci@ibprs.pl)