tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB zaprasza do udziału w:

 

XXVIII Cyklu badań biegłości

kierowanym do Laboratoriów
przy Zakładach Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego i Piekarskich

Czas trwania: listopad 2023 – czerwiec 2024

 

Warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS – PIB
(tel. 22 606 38 43;  22 606 38 85;  e-mail: zz-badania-bieglosci@ibprs.pl)