tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego ogłasza

53. Konkurs Wędlin pod tytułem„Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” WIOSNA 2020.

Wiosenny KONKURS obejmuje następujące wędliny: kiełbasy (z wyłączeniem kiełbas suchych, podsuszanych i surowych dojrzewających), produkty blokowe (drobno, średnio i grubo rozdrobnione oraz rolady), wędliny podrobowe (wątrobianki, pasztetowe, kiszki, salcesony), mięso kulinarne, wyroby garmażeryjne, galarety mięsne i mięsno-warzywne oraz konserwy pasteryzowane i sterylizowane mięsne, drobiowe i podrobowe. Odrębną grupę stanowić będą produkty typu „żywność wygodna”.

Wędliny mogą być wyprodukowane z mięsa i tłuszczu zwierząt rzeźnych, drobiu, dziczyzny lub mieszane. Powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta normami polskimi lub zakładowymi.

TERMINY

Zgłoszenia na Konkurs należy dokonać do dnia 17 lutego 2020 r. i przesłać na adres Zakładu:
ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa, fax. (+48 22) 610-23-66,
e-mail: piotr.szymanski@ibprs.pl

Ocena konkursowa odbędzie się 5 i 6 marca br. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 14 maja 2020 r. podczas 53. DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO.

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

Podstawą konkursowej oceny jakościowej wędlin jest ocena sensoryczna wykonana przez rzeczoznawców metodą punktową w skali pięciopunktowej. Wędliny, które w ocenie sensorycznej uzyskają jakość ogólną na poziomie 4,5 do 5 punktów i wyróżniki chemiczne będą zgodne z deklarowaną normą (badania wykona akredytowane laboratorium Instytutu), zostaną uznane za produkty najwyższej jakości. Produkty te będą nagrodzone dyplomami. Producent, który uzyska największą liczbę nagrodzonych produktów zostanie uhonorowany zwycięskim pucharem i dyplomem, natomiast dyrektor Instytutu uhonoruje statuetką producenta za wyróżniającą się liczbę nagrodzonych produktów.

Dodatkowo nagrodzone zostaną najlepiej ocenione produkty typu „żywność wygodna”.
Laureaci Konkursu mogą reklamować wyróżnione przetwory mięsne znakiem towarowym PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 53. KONKURS WIOSNA 2020

ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI

W zgłoszeniu konkursowym należy podać nazwę wędliny i jej rodzaj według klasyfikacji Polskiej Normy lub załączyć stosowną Normę Zakładową. Wymaga się, aby wędliny zgłoszone do Konkursu były w ciągłej sprzedaży.
Formularz zgłoszenia oraz ogłoszenie o konkursie znajdują się poniżej.

Odpłatność za konkursową ocenę wynosi 500 zł + VAT za każdy zgłoszony asortyment.
Należność prosimy przekazać równolegle ze zgłoszeniem na konto Zakładu:
Bank Pekao S.A. X Oddział w Warszawie ul. Płowiecka 1/3
nr 67 1240 1095 1111 0000 03365564
z dopiskiem: przelew na „Konkurs Wędlin – WIOSNA 2020”.

Dodatkowych informacji udzielają:
Piotr Szymański, Aneta Kern-Jędrychowska, Jerzy Zakrzewski, numery tel. (+48 22) 509-70-27, -17, -28.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!
Zachęcamy do zgłaszania asortymentów ocenianych w poprzednich Konkursach!