tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

KOMUNIKAT

56. DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO „Perspektywy wędzarnictwa w Polsce”

odbędą się w Domu Technika NOT, Warszawa, ul. Czackiego 3/5, III piętro,

w dniu 16 maja 2024 r.

 

PROGRAM:

Godz. 9.00 – 10.00  Rejestracja uczestników

Sala B

Godz.10.00  Powitanie uczestników i otwarcie sympozjum – Marek Roszko, dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego  im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytut Badawczy (IBPRS-PIB), Piotr Szymański Kierownik Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS-PIB

Godz. 10.15 – 11.00  Aromaty dymu wędzarniczego – obecny stan prawny i perspektywy dalszego stosowania  – Joanna Gajda-Wyrębek, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy

Godz. 11.00 – 11.30  Działania dla ochrony nazw produktów charakterystycznych dla branży mięsnej w aspekcie rozwijającego się rynku roślinnych alternatyw – Bożena Pławska,  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przerwa

Godz. 12.00 – 13.00  Doniesienia Firm współpracujących z przemysłem mięsnym i drobiarskim o nowościach technicznych i technologicznych

Godz. 13.00– 13.30  Zanieczyszczenia w procesie tradycyjnego wędzenia. Uregulowania prawne i ich perspektywy – Andrzej Starski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy

Podsumowanie sesji referatowej i zakończenie sympozjum, przerwa

Sala A

Godz.14.00  Ogłoszenie wyników 56. KONKURSU „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” 2024

– Wręczenie okolicznościowych wyróżnień

– Degustacja nagrodzonych produktów

Zgłoszenia na 56. DNI należy dokonać do dnia 13 maja 2024 r. na adres:
Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS – PIB, ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa, fax. 22 610-23-66, e-mail: aneta.kern@ibprs.pl. Opłata za uczestnictwo wynosi 250 zł + 23% VAT od osoby, lub promocyjnie 100 zł + 23% VAT od osoby z zakładu mającego aktualną umowę w formie know-how lub biorącego udział w KONKURSIE. Wpłaty należy dokonać na konto Instytutu:

Bank Pekao S.A. X O. w Warszawie ul. gen. Emila Fieldorfa „Nila” 17, nr rach. 67 1240 1095 1111 0000 0336 5564 z podaniem w tytule przelewu „DNI – 2024”.

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w seminarium szkoleniowym. Informacji udzielają: Piotr Szymański, Aneta Kern-Jędrychowska, Beata Łaszkiewicz, Jakub Kern-Jędrychowski tel. 22 509-70-27, 22 509-70-17, 22 509-70-25, 22 509-70-29.