tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

WEBINARIA MIRRI: „Zasoby mikrobiologiczne dla zielonej, zdrowej i zrównoważonej przyszłości” i „Najnowocześniejsze technologie dla kolekcji kultur mikrobiologicznych 2030”

Webinarium 1 | Zasoby mikrobiologiczne dla zielonej, zdrowej i zrównoważonej przyszłości

Data: 18 listopada 2021, 09:30 – 17:55 CET

MIRRI jest w stanie umożliwić i wesprzeć rozwój innowacyjnych rozwiązań przez środowiska naukowe i przedsiębiorców w Europie i poza nią. Podczas tego webinarium uczestnicy dowiedzą się o SRIA MIRRI i o tym, jak przewiduje ono przyszłe badania, innowacje i trendy/szanse rynkowe w swoich siedmiu strategicznych obszarach. Dla każdego obszaru, możliwości MIRRI i jego organizacji partnerskich zostaną potwierdzone konkretnymi przykładami, w tym projektami i historiami sukcesu. Zbadane zostaną możliwości przyszłej współpracy między uczestnikami a MIRRI, w tym mapowanie możliwości finansowania, które będą dostępne w ramach klastrów Horizon Europe w zakresie zdrowia oraz żywności, biogospodarki, zasobów naturalnych, rolnictwa i środowiska.

Webinarium 2 | Najnowocześniejsze technologie dla kolekcji kultur mikrobiologicznych 2030

Data: 19 listopada 2021, 10:00 – 17:25 CET

Rewolucja mikrobiomu stanowi wyzwanie dla kolekcji kultur. Podczas tego webinarium uczestnikom zostaną przedstawione problemy i możliwe strategie ochrony mikrobioty, metody kulturomiki do izolacji mikroorganizmów, narzędzia i metody do wysokowydajnej charakterystyki za pomocą MALDI-TOF oraz genomika do ostatecznej charakterystyki mikroorganizmów.

REJESTRACJA, AGENDA oraz więcej informacji na stronie:

https://ismirri21.mirri.org/events/mirri-webinars-microbial-resources-for-a-green-healthy-and-sustainable-future-cutting-edge-technologies-for-2030-microbial-culture-collections/