tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy informuje o organizacji dwudniowego szkolenia pt: „Bezpieczeństwo produkcji żywności w małych zakładach przetwórczych” w dniach 10-11.06.2021r. w trybie on-line.

Podjęta przez Instytut inicjatywa organizacji szkolenia, kierowana jest głównie do pracowników ODR,  przedsiębiorców oraz producentów żywności. Ma ona na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej żywności w ramach RHD. Szkolenie umożliwi również nawiązanie współpracy i pomocy pracowników IBPRS-PIB w praktycznym prowadzeniu bezpiecznej zdrowotnie produkcji przetwórczej.

Program szkolenia [pobierz .pdf]
Formularz zgłoszeniowy [pobierz .docx]

Program szkolenia on-line:

Pierwszy dzień – IBPRS

L.p.

Temat

Liczba godz.

1

Wprowadzenie w problematykę szkolenia 

1h

2

Zagrożenia chemiczne żywności w rhd

2h

3

Zagrożenia mikrobiologiczne żywności w rhd

2h

4

Dobre praktyki w przetwórstwie (GMP i GHP) – przygotowanie dokumentacji

1h

Drugi dzień – IBPRS

L.p.

Temat

Liczba godz.

1

Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności

2h

2

Znakowanie żywności 

1h

3

Rola kontroli urzędowej w bezpieczeństwie żywności – uwarunkowania prawne

2h

 

Forum dyskusyjne – pytania i odpowiedzi

2h

 

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest dla doradców ODR, przedsiębiorców oraz producentów żywności.

Prowadzący szkolenie:

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracowników naukowych IBPRS-PIB z wieloletnim doświadczeniem w poruszanych obszarach tematycznych.

Termin i opłata:

Szkolenie odbędzie się w terminie 10-11.06.2021r

Koszt szkolenia 300zł brutto/za 2 dni

Termin zgłoszenia udziału w szkoleniu: 30.04.2021r

Termin wpłaty za udział w szkoleniu: 30.05.2021r

Nr konta: 67 1240 1095 1111 0000 0336 5564 z dopiskiem „szkolenie 06.2021” oraz imienia i nazwiska uczestnika/ów

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu można dokonać poprzez:

  1. Zgłoszenie telefoniczne do osoby wyznaczonej do kontaktu
  2. Formularz zgłoszeniowy z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, tel. kontaktowego, firmy oraz adresu mailowego (do kontaktu i logowania) przesłany na maila
  3. Dane dostępowe do spotkania za pośrednictwem platformy ZOOM otrzymają osoby po zaksięgowaniu opłaty za udział.

Osoby do kontaktu:

Dr inż. Halina Makała Tel. (22) 606 36 12 lub 601 070 987

halina.makala@ibprs.pl

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dolatowski Tel. (22) 606  37 30 lub  603 749 129

zbigniew.dolatowski@ibprs.pl

Sekretariat IBPRS Tel: (22) 606 36 00

ibprs@ibprs.pl