tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniu 27 czerwca 2023 r. w IBPRS-PIB odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu roli i zadań Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności – EFSA oraz możliwości i korzyści wynikających ze współpracy pomiędzy Instytutem a Urzędem.

Spotkanie zorganizowane dla pracowników Instytutu otworzył pan prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel – Dyrektor IBPRS-PIB. Wśród zaproszonych gości i prelegentów obecni byli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego na czele z panią Minister Izabelą Kucharską – Zastępcą GIS oraz pani Monika Jarzębska – zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w GIS, pani Liliana Jurczyńska, pani Katarzyna Niećko, pani Monika Kołodziejczyk z Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA mieszczącego się w siedzibie GIS, a także pan dr Janusz Ciok wieloletni pracownik EFSA.

Podczas swojego wystąpienia pan dr Janusz Ciok przybliżył słuchaczom misję i strukturę EFSA oraz opowiedział o specyfice pracy na rzecz Urzędu. Następnie pani Liliana Jurczyńska zaprezentowała rolę i zadania EFSA w zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej. Ponadto omówiła rolę PPK EFSA oraz wskazała na przywileje wynikające z posiadania statusu organizacji kompetentnej z art. 36 rozporządzenia (WE) PE i Rady nr 178/2002.

Obaj Prelegenci wskazali również na prestiż i korzyści wynikające z pełnienia funkcji eksperta Komitetu Naukowego EFSA oraz jednego z 10 paneli naukowych EFSA.

W dalszej części spotkania odbyła się ożywiona i owocna dyskusja, podczas której zaproszeni goście odpowiadali na pytania pracowników IBPRS-PIB.

Przydatne linki:

Strona GIS, na której prezentowane są bieżące informacje dot. działalności EFSA:
https://www.gov.pl/web/gis/efsa3

Misja, struktura, działalność EFSA:
https://www.gov.pl/web/gis/europejski-urzad-ds-bezpieczenstwa-zywnosci-efsa

Oficjalna strona EFSA:
https://www.efsa.europa.eu/pl

Fotorelacja z wydarzenia: