tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Szanowni Państwo,

Dbając o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego informuję, że z dniem 12.03.2020 r. wstrzymane zostają służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne, wizyty gości i klientów do odwołania.

Działając zapobiegająco i profilaktycznie, mając na uwadze postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374):

– z uwagi na zamkniecie żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wysokości 14 dni. Aby uzyskać dodatkowy zasiłek należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki (druki ZUS Z15-A i ZAS-36);

– dzieci w wieku powyżej 8 lat zostają pod opieką rodziców lub opiekunów. Zasiłek opiekuńczy (w limicie 60 dni) przysługuje wyłącznie po złożeniu zwolnienia lekarskiego (opieka) oraz wniosku o wypłatę zasiłku (ZUS Z15-A);

– w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej dopuszcza się wykonywanie pracy zawodowej (np. pisanie publikacji, projektów, przygotowywanie materiałów szkoleniowych itp.) przez czas oznaczony, poza miejscem pracy tj. w miejscu zamieszkania.

W przypadku osób powracających z urlopu lub delegacji (ze szczególnym uwzględnieniem pobytów za granicą Polski), kierownik jednostki organizacyjnej proszony jest o wcześniejsze skontaktowanie się z pracownikiem, w celu ustalenia, czy może przystąpić do pracy.

W przypadku decyzji o profilaktycznej kwarantannie, pracownik pozostaje w miejscu zamieszkania lub w wyspecjalizowanych placówkach (jeśli wystąpi taka konieczność).

W załączeniu ulotka informacyjna.

W przypadku nieobecności podległych pracowników proszę o informacje drogą e-mail do Działu Spraw Pracowniczych.

Dyrektor IBPRS

Prof. dr hab. Artur H. Świergiel